főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 6.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A múzeumalapító gyógyszerész100

Lóránd Nándor
100 éve, 1915. április 8-án született Lóránd Nándor gyógyszerész, múzeumalapító. Családja 1922-ben költözött Kecskemétre. A Református Reálgimnáziumban érettségizett, majd Katona Margit gyógyszertárában volt gyakornok. 1938-ban, másodéves gyógyszerészhallgató korában behívták sorkatonának. Részt vett a felvidéki, az erdélyi és a délvidéki bevonulásokban. Leszerelése után, 1940-ben megnősült, és gyógynövénybeváltó kereskedésbe kezdett, azután Fördős Lajos patikájában dolgozott. A szőlőmaggal végzett kutatásait azonban már nem szabadalmaztathatta, mert ismét behívót kapott. Újabb frontkatonaság és fogság után 1945-ben tért csak vissza családjához.

A II. világháborút követő években szakmájában nem alkalmazták, mert nem volt szakszervezeti tag. Az államosítás után, 1952-től a Bács-Kiskun Megyei Gyógyszertári Központ leltározó gyógyszerésze lett. Munkája közben felfigyelt a patikákban a múlt értékeire, ezért ellenezte a nagyobb selejtezéseket. Megismerte a gyógyszerészi munka régi eszközeit és dokumentumait, és eközben szenvedélyes gyógyszerésztörténeti kutatóvá vált. 1966-tól kezdte gyűjteni a gyógyszerészeti régiségeket -  állványedényeket, fatégelyeket -, és két év múlva hivatalossá is válhatott gyűjteménye. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum lemondott a Bács-Kiskun megyére terjedő gyűjtési jogköréről, és személyre szóló meghatalmazást és megbízást is adott Lóránd Nándornak a gyűjtés megkönnyítése érdekében, melynek eredményeként 1969-ben létrejött Kecskeméten a Gyógyszerészeti Régiségek Gyűjteménye. Antall József, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főigazgatója egy 1969-ben kelt levelében így fogalmazott: „A Megyei Gyógyszertári Központ Lóránd Nándor lelkes és avatott kutatómunkájának eredményeként összegyűjtötte a megye területén fellelhető anyagot. Különösen nagy jelentősége lenne annak, hogy az Alföldön is legyen egy ilyen kiállításon is bemutatható szakgyűjtemény, és Kecskeméten ennek meg vannak a feltételei. Annak érdekében, hogy Kecskemét gyarapodjék egy értékes helytörténeti szakgyűjteménnyel, lemondunk jogszabályban biztosított jogunkról, az anyag Budapestre szállításáról.”

Lóránd Nándor 1968-ban Halmai János meghívta a MGYT Országos Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya megalakítására, ahol Lóránd Nándor már beszámolt a kecskeméti gyűjteményről és a megye jelesebb patikáinak történetéről. A Gyógyszertári Központ támogatásával és kezelésében működő szakgyűjtemény 1973-tól 1981-ig Patikamúzeumként Katona Zsigmond régi Szentlélek Gyógyszertárának irodahelyiségében, a Jókai u. 7. szám alatt kapott otthont.

A múzeumi munka mellett Lóránd Nándor rengeteg népszerűsítő előadást tartott, számos tudományos dolgozatot írt, és több tucat cikket publikált a gyógyszerészet és orvostörténet különböző témaköreiből, a megye híres gyógyszerészeiről, a gyógyszerész szakma és az egészségügy történeti vonatkozásairól a Gyógyszerészet, a Gyógyszerésztörténeti Diárium, az Orvostörténeti Közlemények, valamint a napilapok, hetilapok hasábjain. Lelkes szerteágazó munkássága, látványos kiállításai országosan is elismert, népszerű, mindenki által szeretett kutatóvá tették, itthon mégis nehéz küzdelmet kellett vívnia gyűjteménye megmentéséért, hiszen 1981-ben megszűnt a kiállítás lehetősége, és a múzeumi anyag a Rendőrfaluba került raktározásra. 1983-ban súlyos betegen kapta a jó hírt, hogy a patikamúzeum ügye mégis megoldódik, és gyűjteménye méltó elhelyezést kap a város központjában. 1984-ben a Bács-Kiskun Megyei Múzeumigazgatóság hivatalosan átvette Lóránd Nándortól a 2504 db tárgyat, 560 db könyvet, 151 gyógyszerészeti folyóiratot számláló szakgyűjteményt, és 1985-ben megnyílt az anyagából rendezett állandó kiállítás.

Lóránd Nándor születésének 100. évfordulója alkalmából március 30-án Kecskeméten, a Cifrapalotában gyógyszerésztörténeti konferenciát és fotókiállítást rendeztek
Lóránd Nándor születésének 100. évfordulója alkalmából március 30-án Kecskeméten,
a Cifrapalotában gyógyszerésztörténeti konferenciát és fotókiállítást rendeztek


Magánéletében is rendkívül sokoldalú és tevékeny ember volt, többféle sportot űzött. 1938-ban kezdeményezője volt a vitorlázórepülés megteremtésének, állandó résztvevője volt az autó- és motorversenyeknek. Több mint 15 évig vezette a Gyógyszertári Központ fotókörét, több száz fotót készített előadásaihoz, cikkeihez, kiállításaihoz. Nyolc évig tanított a gyógyszerész-asszisztens tanfolyamon, tagja volt több tudományos társaságnak. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1971-ben Than Károly, 1975-ben Katona Zsigmond, 1978-ban Kátai Gábor, 1983-ban Ernyey József emlékéremmel tüntette ki. 1995. október 1-jén Kecskeméten hunyt el.

(Források:  *Katona József Múzeum  *Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu