főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 8.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A szép magyar szavak mestere150

Egyetlen utca, tér vagy iskola sem viseli Kecskeméten a Homokai nevet. Pedig a város nagy szülötte, Homokai Pál - a tanár, az irodalmár, a költő - korának kiemelkedő képviselője volt. Elsősorban a magyar nemzeti nyelv megteremtéséért folyó harc szervezésével és pedagógiájának haladó szellemiségével kapcsolódott be az ország megreformálásának nemes küzdelmeibe. Emellett csodálatos ember volt.

Homokai Pál 1804. június 8-án született. Szülei zsellérek voltak. Gyermekéveinek nagy részét a mezei munkák színhelyén, tanyán töltötte, azután bekerült Kecskemétre,  az evangélikus egyház egytantermes, egytanerős iskolájába, oda, ahová később Petőfi is járt. Olyan okos volt, hogy szülei szegénységük ellenére is továbbküldték a pozsonyi evangélikus gimnáziumba. A fiú határtalan lelkesedéssel tanult, pedig német és szlovák diáktársai sokszor kinevették pallérozatlan magyar beszéde miatt. Homokai jellemére vall, hogy erre így emlékszik: „ezt is köszönettel veszem jó atyafijaimtól, mert kárhozatos szokásuknál fogva megtanítottak minden Nemzet általányos tiszteletére és megbecsülésére.”
A kecskeméti szülői ház

Diákévei alatt, amikor még tilos volt a tanulók körében a magyar nyelvű beszéd és a magyar nyelvű könyvek használata, Homokai Pál megkezdte irodalom- és nyelvszervező tevékenységét. Megalapította a Selmeci, majd a Pozsonyi Magyar Társaságot, amelyekben rendszeres nyelvművelő és irodalomnépszerűsítő munkát végeztek, segítették írói pályák elindulását és a magyar nyelv ápolását. Ezekben az években a nemzeti nyelv megteremtéséért és elterjedéséért való küzdelem egyet jelentett a leghaladóbb nemzeti, függetlenségi törekvésekkel. A fiatalember hihetetlen energiával dolgozott. Tanulmányai és vezetői munkája mellett könyvtárat alapított, dalárdát szervezett, közben görög és latin költők műveit fordította. Később megszülettek a saját szépirodalmi munkái, művészi értékű versei, drámái. Nem sokkal ezután publicisztikai tevékenységbe fogott: kiadta a Kis-koszorú című hazafias és haladó gondolkodású irodalmi diákfolyóiratot, amely nagy hatással volt a fiatal Petőfire. Tanulmányai befejeztével Homokai a losonci líceim tanára lett és 22 éven át oktatott az intézetben költészet- és szónoklattant. Közben saját költségén megjelentette híres, Magyar Költészet című stilisztikai és irodalomelméleti munkáját, amelyből nemcsak diákjai, hanem korának nagy költői is tanultak.

Homokai 1855-ben költözött haza szülővárosába – feleségével és gyermekeivel együtt. Távollétének ötven éve alatt Kecskemét némi változáson ment keresztül. Már minden egyháznak megvolt a maga elemi iskolája, ezekben neves tanárok oktatnak. A városban volt már három laktanya, öt vendégfogadó, huszonöt kocsma, könyvnyomda, két gyógyszertár, kórház és postahivatal… Ilyen viszonyok közt telepedett le és lett a Református Kollégium tanára Homokai. Zseniális pedagógus volt. Egyik tanítványa így ír róla: „Ami bánásmódját illeti, az páratlan humanitású volt, milyet még azon időben igen kevés tanár részéről lehetett tapasztalni. Tanítványait magázta, s a botbüntetést – amely akkor annyira uralkodó volt – eltörölte.” A sors mégis úgy hozta, hogy szülővárosában csak háromévnyi tanítás adatott neki. Ötvennegyedik születésnapján, 1858. június 8-án végzett vele a Kecskeméten dúló kolerajárvány.
Fejes Maja

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu