főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 7.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Az Örök Láng tovább ég30

 Két kórusának közös filharmóniai koncertjére készült, amikor Kardos Pált a Teremtő magához szólította. Korai halála mélyen megrendítette a magyar zenepedagógia és kórusélet számos jeles képviselőjét. Szőnyi Erzsébet Pilinszky Jánosnak Zsolozsma című versét zenésítette meg és küldte el a temetésre, amelyet százhúsz Kodály-iskolás gyerek énekelt a ravatalnál. A gyászjelentésen az általa sokat idézett Goethe sorai álltak: „Az Örök Láng ég, futva, küzdve; mert minden csak megsemmisülve őrizheti meg életét.”

A magyar kórusművészet egyik legnagyobb egyénisége, Kardos Pál 1927-ben Cegléden született. Oklevelét a Nagykőrösi Református Líceum és Tanítóképzőben szerezte. 1947-ben elnyerte a rákospalotai kántortanítói állást. Egy évvel később felvételt nyert a Zeneakadémiára, amelynek középiskolai énektanár- és karvezetőképző szakán szerzett diplomát. 1953-tól 1961-ig a Miskolci Zeneművészeti Szakiskolába kapott kinevezést, majd ezt követően a Szegedi Tanárképző Főiskolára került.  1972-től haláláig Kecskeméten, a Kodály Iskolában tanított, vezette a leánykart és a Kecskeméti Városi Vegyeskart. Pedagógiai és művészi munkája mellett végig jelentős népművelő tevékenységet folytatott. Számos előadást, tanfolyamot tartott itthon, valamint külföldön. Kórusaival különböző nemzetközi versenyeken (Arezzo, Zürich, Debrecen) több díjat nyert. 1972-ben Liszt-díjjal jutalmazták. 30 éve, 1978. február 16-án hunyt el.


Kardos Pál karizmatikus egyéniség volt. Amerre csak megfordult, mindenütt rajongók vették körül. Tanítványai, előadásainak egykori hallgatói ma is meghatódva emlékeznek rá.
„Különleges aurája volt Kardos Pálnak. Belevonta környezetét, és egy életre meghatározó lett a hatása azok számára, akik a közelében lehettek. Nagyon hiányzik. Egyetlen segítséget emlékének ápolása jelent. Így szelleme köztünk maradhat, és tovább él az utódokban.” (Szőnyi Erzsébet zeneszerző, karvezető, zenepedagógus)

 „Szuggesztivitással párosult lebilincselő tudása és intelligenciája különös módon járult hozzá a lelki és szellemi töltekezéshez, a szakmai ismeretek elsajátításához. A kóruspróbákon és a karvezető órákon a műrészek pontos megszólaltatását találó hasonlatokkal, máskor irodalmi művek elemzésével tette felejthetetlenné. Számomra Ő volt a Tanár, a Művész, az EMBER.” (Laczkóné Pálfy Alojzia, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kara Zenei Tanszékének tanára)

„A legcsodálatosabb és utolérhetetlen és felejthetetlen az, ahogyan a művek mondanivalóját magyarázta, értelmezte, ahogyan betanította azokat. Személyisége varázslatos volt. Ha Ő megjelent, derű, mosoly, jókedv áradt szét. Mindenki leste a szavait, öröm volt a társaságában lenni.” (Ubrizsyné Érsek Éva, a Kodály Iskola tanára)

„Tanár Úr két gondolata a mai napig elkísér. Az egyik a próbára járáshoz kötődött: »ha egy kórustag nem jön a próbára, akkor ott akkora a baj, hogy a többieknek helikopterrel kell a hiányzó segítségére sietni.» A másik: »a ritmus jellem kérdése». Távolra mutató gondolatok, az élet más területén is tudtam alkalmazni.” (Krajcsovszki József kertészmérnök, a Kecskeméti Városi Vegyeskar alapító tagja)

„Számomra ő A KARDOS, akire én egész életemben fölnéztem, és úgy gondoltam rá, mint a legfontosabb tanáraim egyikére.” (Eötvös Péter zeneszerző, karmester)

„Lendületessége, vidámsága, lebilincselően szuggesztív lénye, sugallatos, ihletett muzikalitása, pedagógiai érzéke magával ragadóan érvényesült.” (Nagy Olivér zeneakadémiai tanár, egyházkarnagy, zeneszerző)

„Csodálatos tanáregyéniség, kórusvezető volt. Személyisége, munkája, tanítványai és kollégái iránt megnyilvánuló szeretete olyan légkört teremtett, amellyel mindenki, aki a közelében lehetett, jobbnak, többnek érezhette magát. Életünk nagy ajándéka, hogy együtt dolgozhattunk vele.” (Ladics Tamásné, a Kodály Iskola igazgatóhelyettese)

„Egy áramkört alkottunk, amit Tanár Úr fehéren izzó egyénisége töltött meg magasfeszültséggel. Sűrített térbe-időbe kerültünk, amikor fölemelte a kezét, s ebben a mozdulatban már ott élt a mű lelke. Olyannak látom őt, mint az evangéliumi magot, amelynek el kellett halnia – Tanár Úr a tanítványaiban hoz százszoros termést.” (Veronika nővér, a leánykar egykori tagja)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu