főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 6.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Fogszakorvos és természetgyógyász, vallásfilozófus és író60

60 éves dr. Kala Molnár Sándor orvos, fogszakorvos, honvéd nyugállományú alezredes, természetgyógyász, ezoterikai-vallásfilozófiai gondolkodó, író. Kecskeméten született 1955. szeptember 12-én. Szülei elismert pedagógusok voltak: édesanyja tanítónő, édesapja pedig gimnáziumi tanár. 1974-ben érettségizett a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban. 1975 és 1981 között a Szegedi Orvostudományi Egyetem hallgatója volt, 1981-ben általános orvosi diplomát szerzett, majd a végzés után fogorvostudományi szakvizsgát is tett.

Szüleivel és húgával négy-ötéves korában
Szüleivel és húgával négy-ötéves korában

Mint honvédségi ösztöndíjas Balatonkenesén, a Honvéd Üdülőben, azután a Kecskeméti Honvéd Kórházban és a ROVKI-ban szolgált. A 2000-es évektől a már korábban is létező magánrendelőjében megszervezte a Pro Humanitate Kft.-t, ahol húgával, dr. Molnár Mária Magdolnával folytatnak fogászati szakrendelést. Mária tovább specializálódott a fogszabályozásra és a gyermekfogászatra, mára ez jelenti a kft. fő tevékenységét.

Húgával, dr. Molnár Máriával és annak férjével, Sári Tiborral
Húgával, dr. Molnár Máriával és annak férjével, Sári Tiborral


A családból hozott keresztény-konzervatív-nemzeti értékrendszere alapján mindig foglalkoztatták a magyar nemzet és társadalom múltja, jelene és jövője. 1989 decemberében Károlyfalvi Józseffel és Komlós Józseffel együtt kezdeményezték a Kereszténydemokrata Néppárt létrejöttét Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében, melynek elnöke lett. Más civil szervezetek létrehozását is szorgalmazta, segítette.

Károlyfalvi Józseffel a Hortobágyon, a 80-as évekbenKárolyfalvi Józseffel a Hortobágyon, a 80-as években

1994-ig a KDNP megyei elnökeként irányította-szervezte az országgyűlési és az önkormányzati választásokra történő felkészülést. Ez időszakban több cikket, tanulmányt publikált helyi és országos lapokban, interjúi jelentek meg (Petőfi Népe, Bácskapocs, Magánerő, Szent Korona). Számos politikai, kulturális rendezvény előadójaként is szerepelt.

Tagja volt a KDNP Nagyválasztmányának, a párt honvédalmi szakbizottságának pedig alelnöke. Szerepet töltött be a KDNP honvédelmi programja kidolgozásában. 1994-ben a Magyar Honvédség hivatásos állományára vonatkozó törvényi szabályozás miatt részben távozott a politikai életből.

Visszatekintése, utólagos személyes értékelése szerint távozásának másik oka az volt, hogy intuitív lelke nem bírta már, főleg a „rendszerváltás” kudarca óta elviselni, a létét is tagadó titkos háttérhatalomnak az ország irányításába történő beszivárgását, majd a hatalom teljes átvételét a hirtelen tőkéssé átváltozott szocialista, liberális, liberális demokrata és a keresztény liberális nemzetellenes erőkön keresztül. Úgy véli: ők vitték végbe az ország és a nemzet további pusztítását és a megmaradt javak kiszolgáltatását az ország gyarmatosítóinak.

Kezdeményezésére 1990-ben létrejött a Pilinszky János Alapítvány, mely feladatául tűzte ki az 1990 előtt politikai okokból háttérbe szorított alkotók, irodalmárok, művészek, pedagógusok elismerését. Alapítványi elnöksége mintegy másfél évtizede alatt megközelítőleg ötvenen részesültek egyénileg, vagy kollektívan a Pilinszky János-díjban.

Erkölcsi-lelki-szellemi értékrendje vitték a Visegrád székhelyű, a Károly Róbert király által 1326-ban alakított Szent György Lovagrend soraiba, jelenleg az Alföldi Priorátus vezetője, nagyprior.

A felsőkomárnoki templomban mint nagyprior, 2015-ben
A felsőkomárnoki templomban mint nagyprior, 2015-ben


A 90-es évtized második felétől érdeklődése a vallási-filozófiai-ezotériai kérdések felé irányult. E kérdéskörben számos könyve jelent meg, elsőként a Táltos hitvallás 1996 elején. Ezt további négy műve követte. 2014-től írásai két kötetbe összevontan olvashatóak a Magyar Elektronikus Könyvtárban is. A két mű címe: Szövetség a Szentlélekkel, illetve Szakralitás és társadalom, utóbbi angol és spanyol nyelven is olvasható. E kérdéskörben is számos konferencia előadója.

Dr. Kala Molnár Sándor nem szakadt el a távoli ősök gazdálkodói-földbirtokos hagyományaitól: műveli-művelteti földjeit, a Vértesben pedig szőlő- és borgazdaságát. Szabad idejében szívesen foglalkozik főleg a szakrális, az ősi magyar gyökerű művészettörténet kérdéseivel. Elkötelezett kutatója és ápolója a Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc történelmi szerepének, szellemiségének és kultuszának.

Barátok szeretetétől övezve
Barátok szeretetétől övezve:
dr. Schandl Károly, dr. Károlyfalvi József, Urbán Tibor,
dr. Kala Molnár Sándor, dr. Abkarovits Géza és dr. Abkarovits József

Hitvallása: a gyógyítás, a szellem, a lélek, a fizikai test egységbe, harmóniába hozatala. Legfontosabb feladata az emberek segítése és figyelmének felhívása, arra a Mindenség történetében páratlan, főleg 2012-től megnyilvánuló, az isteni szereteten, a mérhetetlen jóságon, kegyelmen és bőkezűségen alapuló, sokak számára elérhető lehetőségre, melynek során a homo sapiens szabad akaratából meghozott tudatos döntése következményeképpen istenemberré válhat a hazafelé vezető úton.

(Károlyfalvi József)

 

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu