főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 7.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A Jó Pásztor Otthon története25

25 éve, 1993. január 5-én Jó Pásztor Otthon néven idősek szeretetotthona nyílt Kecskeméten. Az ünnepségről másnapi számának címoldalán a Petőfi Népe is beszámolt: „Az Úr áldását kérjük azokra, akik e ház lakói lesznek és azokra is, akik kezük munkájával segítettek a ház építésénél! — Fejes László apát-plébános e szavakkal üdvözölte tegnap délelőtt a kecskeméti Jó Pásztor Otthon lakóit. A hunyadivárosi épület ünnepélyes megáldásán Marosi Izidor érdemes váci püspök is részt vett, valamint azok, akik munkájukkal, adományaikkal hozzájárultak az otthon megújításához. A Jó Pásztor Nővérek által visszaigényelt romos épületet a Népjóléti Minisztérium 7,5 milliós pályázati díjából, a kecskeméti önkormányzat 3 milliójából és a hívek 4,5 milliós adományából varázsolták újjá. A nővérek a kecskeméti Róm. Kat. Főplébánia Egyházközösségének adományozták az épületet, így az újjáépítés fáradságos szervezőmunkája az ő szorgalmukat dicséri. [...] Az otthonban most 15 takaros garzonlakás nyújt biztonságot katolikus időseknek: magányosoknak és házaspároknak. [...] Sokan már októberben beköltöztek, két lakásba pedig ezután várják a lakókat. A Jó Pásztor Otthon tehát 42 év után ismét otthon lehet, lelki és fizikai védelmet nyújtva lakóinak.”

25 éve, 1993. január 5-én Jó Pásztor Otthon néven idősek szeretetotthona nyílt Kecskeméten

Az épület történetét - melyben korábban kocsma, majd zárda működött - Hunyadiváros című könyvében a közelmúltban elhunyt neves kecskeméti újságíró, népművelő, helytörténész, Heltai Nándor így foglalta össze:

„Már kevesen tudják, hogy évtizedekig kápolna is várta a katolikusokat. a Jó Pásztor Zárdában. A múlt század húszas éveinek elején magyarországi történelmi egyházak vallásos élet elmélyítésétől remélték az emberek jó hajlamainak élesztését, a világháború, az őszirózsás forradalom, majd az ezt puccsal megdöntő kommunista diktatúra, a Trianont követő elszegényesedést követő értékválság káros, az emberek jóra szőtt hitét apasztó következményeinek megszüntetését. Különösen sokat tett a keresztény nemzeti Magyarország erősítéséért, a társadalom és az egyén javát egyaránt szolgáló közösségek megerősítéséért a római katolikus egyház.

Kecskeméten Révész István prelátus-plébános, a későbbi tábori püspök kezdeményezte a lelkek megmentésére, az erkölcsi lejtőre jutott leánygyermekek nevelésével foglalkozó Jó Pásztor Szeretetéről Nevezett Miasszonyunk Nővéreinek kecskeméti letelepítését. Itteni történetüket, működésüket Farkas László plébános A kecskeméti római katolikus plébánia története című könyve és hírlapi cikkek alapján foglalom össze.

»Telket vett a Szolnoki út 48. szám alatt, ahol három kisebb villaszerű épület volt, s mely azelőtt kocsma, mulatóhely lévén, sok bűnnel bántották meg ott a jó Istent. 1924. július 16-án telepedtek le a fehérruhás Jó Pásztor Nővérek, szám szerint heten.«

25 éve, 1993. január 5-én Jó Pásztor Otthon néven idősek szeretetotthona nyílt Kecskeméten

Első főnöknő a világlátott, művelt, a hitbuzgalmi munkában gyakorlott Deck Mária Antónia lett. Javaslatára nevezték el a szent családnak felajánlott intézményt Názárethnek. A főkapun a zárda előtt elhaladók is olvashatták: Jó pásztor háza, Názáreth. »Az intézetben részben olyanok kaptak helyet, akiket a szüleik vittek hozzájuk, másokat pedig a bíróság utalt be javító nevelésre. 1926-ban kápolnát építettek, mivel a létszám növekedett. 1928-ban új épületet emeltek 100-120 növendék számára a bírák által beutaltak száma elérte a hetvenet-nyolcvanat.« A második világháború időszakában, 1939-től egy-két évig itt élt Mária Natália nővér. Egy vitatott hitelességű teológiai vélemény szerint feltehetően valósak voltak a nővér lelki élményei, látomásai. Az 1901-ben született Natália nővér »misztikájának koronája a Világ Győzelmes Királynőjének kinyilvánítása. mert Isten az ő kezébe tette le a világ megmentését, a gonosz legyőzését, ehhez pedig királynői hatalomra van szüksége« – olvasható egy Amerikában kiadott, a Világ Győzedelmes Királynője című, a nővér Szűz Máriával kapcsolatos látomásait is tartalmazó kötet 105. oldalán. Némely vélekedések szerint a pápához küldött leveleinek is tulajdonítható, hogy XII. Pius pápa 1942. október 24-én a világot fölajánlotta a Világ Királynőjének. A szlovák származású nővér 1992-ben Pestszentlőrincen hunyt el. A pártállam megalapozása, az egyházak, általában a polgári szerveződések elleni támadások során 1948-ban ezt az intézményt is fölszámolták.

A rendszerváltozás után sokáig latolgatták, hogy milyen célra lehetne hasznosítani a zárdaépületet. Minek lenne jó, minek felelne meg az adott környezetben? Sokan jelezték, hogy szükség lenne szeretetotthonra. A Népjóléti Minisztérium pedig pályázatot hirdetett idősek számára létesítendő garzonlakásos otthonra. A Jó pásztor nővérektől közben megérkezett a válasz: készek a visszaigényelni egykori ingatlanukat és átadni a főplébániának szeretetotthon céljaira, szociális otthon létesítésére.”

25 éve, 1993. január 5-én Jó Pásztor Otthon néven idősek szeretetotthona nyílt Kecskeméten


Az intézmény Jó Pásztor Otthon néven a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kecskeméti esperesi kerületének kezelésében napjainkban is működik.

(Források:  *Heltai Nándor: Hunyadiváros  *Petőfi Népe, 1993)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu