főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2019. augusztus 23.
   


PARTNEREINKAqua&Luna Apartman Gyula

Synergic Kft.

Gladiolus Kft.


Termostar Kft.

  

  
  

Karlovszky Geyza gyógyszervegyész1936. április 27.

Karlovszky Geyza gyógyszervegyész1936. április 27-én Budapesten hunyt el Karlovszky Geyza gyógyszervegyész, a "Thanatol" felfedezője.

Rimaszombaton született 1860. november 22-én. Édesanyja, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hevülete emlékét szívében hordozó újfalusi miticzei Miticzky Ida írónő volt, aki regényeit az 1860-as években Kecskeméten Ferenczy Idának olvasta fel, ő tanította a felolvasás művészetére Erzsébet királyné későbbi felolvasónőjét. Mindhárom fiát más-más tehetséggel és szorgalommal áldotta meg a sors. A legidősebb fiú Karlovszky Ede az Országos Levéltár hírneves levéltárosa - mellesleg szépíró és költő - volt Budapesten, a Munkácson született Karlovszky Bertalan híres festőművészként és főiskolai tanárként vált ismertté, míg a legkisebb fiú, Karlovszky Geyza gyógyszerész, majd bölcsészdoktor, nagytiszteletű tudósember lett.

Édesapjuk is a honért munkálkodó, közéleti ember volt: Karlovszky Gusztáv főügyészként szolgált Munkácson, Kecskeméten, majd Pesten. A legkisebb fiú a veretesen csengő, ma különösen ritkaságnak számító „Geyza” nevet kapta, amivel szülei magyarságukat kívánták hangsúlyozni. A már mindenki által szeretve tisztelt, idős kormányfőtanácsosként, „Geyza bácsi” is büszke volt erre az örökségre.

Karlovszky Geyza gyógyszervegyészTanulmányait a budapesti Kálvin Téri Református Gimnáziumban kezdte. A négy algimnázium elvégzése után 1874-ben Bertalan Pál nyíregyházi, "Magyar Koronához" címzett gyógyszertárában lett gyakornok. Két évvel később Miskolcon a híres szőlész, dr. Csáthy Szabó István „Magyar Koronához" címzett gyógyszertárában fejezte be a négy év gyakornokoskodást és tirocinális - gyakornoki - vizsgát tett. Két év segédidejét Kecskeméten Molnár János "Szentháromsághoz" címzett gyógyszertárában töltötte. Eközben a hírös városban magánúton elvégezte a főgimnázium 5., 6., 7. és 8. osztályát, és leérettségizett.

Ezt követően a budapesti egyetem hallgatója lett. Mint másodéves egyetemi diákot megválasztották a Gyógyszerészhallgatók Segély- és Önképző Egyesülete alelnökének. Itt tudományos előadást tartott 1881-ben „Adatok a vegytan történetéhez hazánkban" címmel. Kitüntetéssel szerzett gyógyszerészi oklevelet 1881-ben. Tanulmányait tovább folytatta, és az 1881-1882-es tanévben beiratkozott Than Károly professzornál bölcsész-vegyész-növendéknek. Than megkedvelte szorgalmas tanítványát, és maga mellé vette. Előbb asszisztensként, majd 1883-tól 1892-ig tanársegédként dolgozott a neves professzor mellett.

Ezekben az években számos tudományos dolgozatot készített. Egyike ezen munkáknak a „Thanatol” előállítása és terápiás alkalmazása. Ugyanis Karlovszky Geyza állította elő a rubidium-ammónium bromidot, amit a kor legkiválóbb ideggyógyásza, Laufenauer Károly, mint antiepileptikumot találta hatásosnak. Az egyéb „idegbántalmakban” is hatásosnak bizonyult és sikeresen alkalmazott rubidium-ammónium bromidot Karlovszky szeretett professzoráról, Than Károlyról nevezte el Thanatolnak.
Karlovszky Geyza Winkler Lajossal közösen írt művének címlapjaKarlovszky Geyza Winkler Lajossal közösen írt művének címlapja
1887-ben sikeres kötetet adott közre a gyógyszerek magyar tudományos és népies tájelnevezéseiről. E könyv sikerétől lelkesülve elsőként ő javasolta egy önálló gyógyszerészeti múzeum megalapítását.

Karlovszky Geyza a Than-intézetben eltöltött évek után az elmélyült tudományos kutatás helyett inkább a tudományos közélet szereplőjévé és szervezőjévé vált. 1892-től ő szerkesztette a Gyógyszerészi Közlönyt. Aktív résztvevője volt a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület újjászervezésének, a gyógyszerészi közélet megteremtésének és a gyógyszerészetre vonatkozó törvényjavaslatok előkészítésének. A Természettudományi Társulat 1904-ben pénztárosává választotta. Ezt a tisztséget 22 évig viselte és gyakorolta. Majd 1924-ben a társulat választmányi tagja lett.

1923-ban patikajogosítványt kapott Budapesten, a VII. kerületben, a Rákóczi úti Rókus Kórházzal szemben, amit „Arany Szarvas" címen nyitott meg. A halál 1936. április 27-én ragadta el.

Széles körű természettudományos ismeretei, nemes gondolkodású, szerény természete megbecsültté és népszerűvé tették a „Kis Akadémia” tagjai között is. A természettudósok – Winkler Lajos, Tangl Károly, Pekár Dezső és Buchböck Gusztáv – által szervezett „Egyetemi Asztaltársaság”-ból 1896-ban megalakult, későbbi „Kis Akadémia” alapító és névadó tagjai között volt ő is. Karlovszky Geyzát kisakadémikus kartársa és barátja, Horváth Jenő dr. így jellemezte: „…Ez, a hivatalos ügyekben szinte halálosan komoly, megfontolt, sodrából soha ki nem jövő ember milyen vidám és bohém tudott lenni baráti körben! Vidáman dalolt, kitűnő, humoros elbeszélő volt, értette a tréfát s tréfát csinált maga is meghittjei körében. Puritán élete, lankadatlan tevékenysége, úri és szívjóságos gesztusai mindenkor példaképpen állhatnak az utókor emberei előtt!”

(Források:  *Dr. Hegedűs Lajos-dr. Táplányi Endre: Karlovszky Geyza  *Gyógyszerészet, 1984, 2010  *Tömpe Péter: 150 évvel ezelőtt született a „Thanatol” felfedezője, Karlovszky Geyza)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A magyarságot szolgálta Németországban is

Negyedszázada a magángyógyszerészekért

A tragikusan elhunyt nagy reménység

IN MEMORIAM dr. Adorján Mihály

LAPOZGATÓ

VALLOMÁSOK: dr. Mikulás József nyug. növényvédelmi osztályvezető, címzetes főiskolai tanár

VALLOMÁSOK: dr. Remes Péter orvos ezredes, űrkutató, a ROVKI korábbi igazgatója

A kecskemétiek negyedszázados kedvelt helye


Aktuális számunk


2016. november 30.


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu