főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 8.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

KECSKEMÉTI EMLÉKEIM: Dr. Dr. h.c. Szodfridt István erdőmérnök, a Nyugat-magyarországi Egyetem professor emeritusa80

 Győrben született 1930. november 7-én. Erdőmérnöki oklevelét 1953-ban kitűnő eredménnyel szerezte. Öt évig a Keszthelyi Állami Erdőgazdaságnál, majd 25 éven keresztül az Erdészeti Tudományos Intézetben dolgozott. 1965-ban megbízták a kecskeméti Duna-Tisza közi Kísérleti Állomás megszervezésével és vezetésével. Ezt a feladatot közel két évtizeden át látta el. 1983-ban az Erdészeti és Faipari Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára lett. A gyakorlatban és tudományos munkássága során szerzett korszerű ismereteit több száz erdőmérnök-hallgatónak adta és adja át napjainkban is. Botanikai, erdőtipológiai, termőhelyi, nyártermesztési, természet-védelmi és génmegőrzési kutatásokban ért el nemzetközileg is elismert eredményeket. Tudományos publikációinak száma, melyek egy része az általa annyira kedvelt Kecskeméthez, a Kiskunsághoz kötődik, meghaladja a kétszázötvenet, valamint több könyv és jegyzet szerzője. 1994-ben Bedő Albert Emlékérmet kapott, 2006-ban pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült.

„Feleségem és én is dunántúli lévén ismeretlen környezetbe érkeztünk, amikor 1965-ben Kecskemétre küldtek. Abban az időben az erdészetek számára az Alföld meghódítandó területet jelentett. A parlagon hagyott földek fölszámolása, a mozgó homok megkötése miatt erdőket akartunk telepíteni, ezért létesült a kísérleti állomás. Ehhez a feladathoz csak kevés ismerettel rendelkeztünk, azaz komoly kutatómunkát is igényelt célunk megvalósítása. A város nagy szeretettel fogadott bennünket. Az akkori tanácselnök, Reile Géza megkülönböztetett figyelemmel kísérte munkánkat, minden segítséget megadott, sőt, a megyei tanács és a pártszervek, valamint az erdőgazdaság üzemi emberei, köztük Szeverényi István erdészetvezető is támogattak bennünket.

 Weöres Sándorral és Károlyi Amy-vel
Polyák Ferenc fafaragóművész tanyáján
(a kép jobb szélén Szodfridt István)

Két gyermekkel jöttünk Kecskemétre. A városban az óvodai hely rendkívül szűkös volt, korábbi osztálytársam, a tanácsnál népművelési felügyelőként dolgozó Heltai Nándor közbenjárására azonban a gyerekek elhelyezése is megoldódott. Vele a mai napig tartó szoros barátság alakult ki. Neki köszönhetem azt is, hogy számos művész embert, többek között Weöres Sándort és feleségét, Fodor Andrást, Buda Ferencet, és egy japánból származó Bartók-kutatót is megismerhettem. Szeretettel emlékezem Rajz Istvánnéra is, aki a Kodály Iskolában fölkarolta gyermekeimet, azután a közelünkben lakó, finom lelkű kórusvezetőre, énektanárra, Párdányi Juditra, illetve Szappanos István festőművész-tanárra, aki nagyobbik fiammal megszerettette a linómetszés technikáját. Talán ezeknek a kapcsolatoknak is köszönhetem, no meg valószínűleg a szakmai tevékenységem, a tudományos ismeretterjesztésben végzett munkám miatt is, hogy két cikluson át a megyei TIT elnöki feladatait is elláthattam.  Később, a 80-as évek elején már egyre inkább úgy éreztem, elég, ha csak a szakmával foglalkozom. Így amikor 1983-ban Sopronba hívtak, örömmel fogadtam el az invitálást. Tulajdonképpen hazajöttünk, s azóta is itt, a hűség városában élünk. 

Kecskemétet második hazámnak érzem. Életem szebbik felét ott töltöttem el. Egykori barátaimmal, munkatársaimmal, tanítványaimmal, így például Göbölös Antallal, Báldi Bélával, Kerekes Magdival, Molnár Ferencnével, Laczay Tamással, Gácsi Zsolttal és persze Heltai Nándorral ma is élő a kapcsolatom. S bár napjaim ma már főleg betegséggel telnek, az a lendület, ami az odaérkezésemkor megcsapott, ma is lelkesít. Most is épp egy, a város közelében fekvő erdőterülettel, a Talfája-erdővel kapcsolatos anyagot gyűjtök.”

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu