főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2020. szeptember 25.
   


PARTNEREINKAqua&Luna Apartman Gyula

Synergic Kft.

Gladiolus Kft.


Termostar Kft.

  

  
  

Kunszt József kalocsai érsek1790. június 28.

Kunszt JózsefKunszt József Zubrohlaván született (Árva vármegye, ma Szlovákia része) 1790. június 28-án. Budai és nagyszombati iskolái után kezdte meg tanulmányait az Esztergomi Főegyházmegye papnövendékeként. 1807-ben a pozsonyi Emericanumba küldték, majd 1808-ban Nagyszombatba filozófiát tanulni, 1810-től pedig a bécsi Pazmaneum növendéke lett. 1813-as pappá szentelését követően Drégelypalánkon lett káplán, de már 1814-ben központi szolgálatra rendelték, nagybátyja, Kovalik János választott püspök és esztergomi érseki helynök érseki levéltárossá nevezte ki. Mint esztergomi aulista, később a bécsi Pazmaneum igazgatója széleskörű tapasztalatokra tett szert a lelkipásztorkodás mellett egyházkormányzati és pedagógiai téren is. 1845-ben a prímás esztergomi helynöke, halála után káptalani helynök, majd 1850-ben kassai püspök lett.

Kassán azonban nem sokáig tevékenykedett, mivel rövid időn belül, 1851. november 30-án kalocsa-bácsi érsekké nevezte ki I. Ferenc József. IX. Pius pápa 1852. március 15-én prekonizálta. „Oly főpásztort nyert ezzel Kalocsa” – mondta róla gyászbeszédében Liponovszky István – „kinek hite mint az apostoloké igaz és rendületlen vala, mely tiszta katolikus hitvallásban, életszentségben s legnemesebb cselekedetekben nyilatkozott, ki szeretetével Istenért és felebarátért élt s halt, kit okossága valódi bölccsé, igazsága és mérséklete bámulandóvá, lelki erőssége hőssé varázsoltak.”

Kunszt József kalocsai szolgálata óriási hatással volt a város jövőjére. Renováltatta a Főszékesegyházat, 1860-ban betelepítette az iskolanővéreket Kalocsára, létrehozta kalocsai zárdájukat és nevelőintézetüket, megalapítva a Miasszonyunkról Nevezett (Szegény) Kalocsai Iskolanővérek Társulatát, akik idővel elemi iskolát, polgári iskolát, óvónőképzőt és polgári iskolai tanárképzőt szerveztek. Ennek megfelelően sok iskola és fiú- és leány-nevelőintézet alapítása fűződik a nevéhez érseki egyházmegyéje területén. Ő hívta be ugyanekkor Kalocsára a jezsuitákat is, hogy vegyék át a gimnáziumot, új épületet is alapított a számukra. Az érseki tanítóképzőt is ő alapította, és alapot hozott létre a kisszeminárium megalapítására. Reformokat vezetett be a kalocsai szemináriumban, és egy új, nagyobb kápolnát építtetett.  

Kunszt JózsefMint szónok nem volt nagy, „de mosoly és hímes szavak nélkül is a védtelenek mentője, az elnyomottak feltámasztója, az ügyefogyottak fölsegítője, mindenkinek igazságszolgáltatója volt”. „A szegények segélyezésére 46,200 forintnyi alapítványt tett, az elaggott papok alapítványát 10,000 forinttal nevelte, sok templomot fölsegített, fölépített s így tőn a népnevelés csarnokaival, az iskolákkal és tanítókkal is.” Képei zömök termetű, széles arcú, szőke és kékszemű, tudós kinézésű főpapot mutatnak, megjelenése nem lehetett nagyon imponáló, de ami a külsőben hiányzott belőle, azt pótolta fejedelmi bőkezűsége: akkori értéken jelentős összeget, mintegy egymillió forintot adományozott jótékony célokra. 1863-ben a tíz évvel azelőtt létrehozott Zágrábi Érseki Tartomány révén kisebbé lett Kalocsai Érseki Tartomány számára tartományi zsinatot tartott. Érdemei elismeréséül Őfelsége valóságos belső titkos tanácsossá nevezte ki, megkapta a Lipót-rend és a Szent István Rend nagykeresztjét, végül Kollányi szerint Hétszemélyes Tábla társbírája lett.

1865. december elején Pestre utazott az Országgyűlésre, azonban 1866. január 5-én szélhűdés érte és meghalt. Földi maradványait Kalocsára szállították, a Főszékesegyházban temették el. Végrendeletében több adományt hagyott iskolákra, zárdákra, egyletekre, szentmisékre, szegényeknek és más célokra. Hagyatékának nagyobb részét azonban a jezsuita vezetés alatt létesítendő kisszeminárium és a szegény diákok javára ajánlotta. Emlékére és a kalocsai érsekség fennállásának 1000 éves évfordulójára Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 2001-ben Kunszt József-díjat alapított, melyet minden évben, május 15-én, Kunszt József érseki kinevezésének emléknapján három pedagógusnak adnak át. Az elismerést több kecskeméti iskolavezető, illetve tanár is - például: Lipótzy István, Pálinkásné Kócsó Mária, P. Szabó István, Tóthné Vámos Edit és Weninger Endréné - átvehette már.
(Források:  *Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár  *Kerkai György: A Kalocsai Kollégium, 1860–1940)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 


Aktuális lapszámunk tartalma:

A magyarságot szolgálta Németországban is

Negyedszázada a magángyógyszerészekért

A tragikusan elhunyt nagy reménység

IN MEMORIAM dr. Adorján Mihály

LAPOZGATÓ

VALLOMÁSOK: dr. Mikulás József nyug. növényvédelmi osztályvezető, címzetes főiskolai tanár

VALLOMÁSOK: dr. Remes Péter orvos ezredes, űrkutató, a ROVKI korábbi igazgatója

A kecskemétiek negyedszázados kedvelt helye


Aktuális számunk


2016. november 30.


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu