főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. november 29.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Napról napra - 2008. április

április 5.

125 éve, 1883. április 5-én született Juhász Gyula tanár, költő, hírlapíró. "A magyar vidék legtisztább szavú lírikusát" - ahogyan Simon István nevezte - mélyen megérintette Katona József világhírű drámája. Bánk bán című költeménye is hűen tükrözi a csöndes embert, a nagyon csöndes költőt, akinek visszahúzódó, félszeg magatartása mögött egy meg nem alkuvó férfi, egy szent eszméi iránt tántoríthatatlanul hű lélek húzódott meg, aki magában és költészetében összebékítette a hazulról hozott áhítatos hitet és a világ megértéséből haladó világnézetet.

 Bánk bán

A tündöklő színeken komor varázzsal
Ragyog, villámlik a tragédia,
Mely zord költője végzetére rávall
S hallgatja mind a víg ma száz fia.

Ledér vállak hava csillogva reszket,
Kacér tekintet égve, gyújtva száll,
Szövődnek flörtök, pletykák és szerelmek,
Az élet ünnep s játék a halál.

A bíbor kárpiton túl messze, messze,
Távol táj havas hantjai alatt
Pihen a költő s érzi a havat,

Mely egyhangún leng és nő felette,
Mint egykor sorsa éjjelén a gyász
S nem érzi, hogy már volt föltámadás.


április 15.

200 éve, 1808. április 15-én jött Kecskemétre lelkésznek Kocsi Sebestyén István református lelkész, teológiai tanár. Erős akaratú, egyenes ember volt. A szószékről kipellengérezte az általa léhasággal vádolt személyeket, sőt egyikőjüket a nagy nyilvánosság előtt a templomból is kizavarta. A vele történtekről Hornyik János is megemlékezett: „Volt ekkor Kecskeméten egy hitfelekezet egyházában egy derék lelkész K. S. I. szigorú erkölcsbíró, de nem elég ügyes arra, hogy hívei közt a meglazult közerkölcsiség kötelékei fölött ismételt megrovásait a viszonyokhoz alkalmazva kíméletes szavakban adja elő; s emiatt történt, hogy … a nép ellene felingerülvén, kiváltképen nők által megtámadtatott és a templomból távozni kényszeríttetett.” A presbitérium másik papot választott, de az egyházkerületi elöljáróság visszahelyezte tisztségébe, ő azonban 1814-ben lemondott, és elhagyta Kecskemétet.


április 16.

175 éve, 1833. április 16-án született Karlovszky Gusztávné (nemes-újfalusi miticzei Miticzky Ida) írónő. Kecskemétre 1862-ben került, amikor férje a hírös városban lett főügyész. Itt ismerkedett meg Ferenczy Idával, őelőtte olvasta fel első regényét. Erre a különleges művészetre Erzsébet királyné későbbi felolvasónőjét ő tanította meg. Első irodalmi kísérlete Goethe Mignonjának fordítása volt. Írásait többek között a Hölgyfutár, a Fővárosi Lapok és a Képes Családi Lapok közölte. Állandó munkatársa volt az Ischlben megjelent Cursalon és a lipcsei Neue Bahnen című lapoknak


április 17.

 50 éve, 1958. április 17-én hunyt el Kornis (1906-ig Kremer) Gyula egyetemi tanár, filozófus, művelődéspolitikus. Középiskoláit Vácott és Kecskeméten, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Először a piarista rend budapesti gimnáziumában tanított, majd részt vett a pozsonyi egyetem kiépítésében, a bölcsészettudományi kar az ő tevékenysége nyomán alakult meg. A világháború után a közoktatási ügy egyik legfontosabb személyisége, Klebelsberg Kunó kultuszminiszter első munkatársa lett. 1938-ban az országgyűlés elnökévé választották. Vallotta, hogy az ideális értékek - a jó, az igaz, a szép és az isteni – képesek az embert a maga teljességében áthatni, céljait kijelölni, irányulását megszabni, magatartását helyes irányba befolyásolni. „A nemzeti politikai nevelés csak úgy lehet biztosítva, ha keresztény vallásos érzület hatja át."- írta egyik értekezésében.
1939-ben visszavonult az aktív politizálástól. 1945-ben az MTA elnöke volt. 1948. április 16-án akadémiai tagságát, majd egyetemi tanári állását is megszüntették és előbb a Heves megyei Poroszlóra, majd Hajdúszoboszlóra internálták. Tíz évet ott eltöltve, 73 éves korában halt meg.


április 21.

 150 éve, 1858. április 21-én hunyt el Salamon Antal kártyakészítő, aki az 1850-es években magyar kártyákat készített kecskeméti műhelyében. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Levéltárában található egy 1855-ben kelt helyhatósági végzés, melyben két zugkártyás példás büntetéséről szólnak, s mellékletként három, töredékes példányszámban fennmaradt kártyapakli szerepel. Ezek egyike igazi különlegesség. Kézi festésű lapjain középkori gyökereket sejtető, fametszett ábrázolások láthatók. A kártyacsomagon felirat is áll: „Készült Salamon Antal Gyárábann Kecskemétenn”. A pakli napjainkban a Szórakaténusz Játékmúzeumban tekinthető meg.


április 28.

250 éve, 1758. április 28-án Kecskeméten született Lambach Elek piarista tanár. Iskoláit szülővárosában végezte. 16 éves korában itt lépett be a szerzetes rendbe. Mint tanár, az ország számos iskolájában megfordult. Nagykárolyban, Nyitrán, Budán, Egerben, Tatán, Pesten, Veszprémben és Selmecbányán is tanított. 1801-től a bécsi Theresianumban oktatta a magyar nyelvet és irodalmat.
A Kecskeméti Lapok 1872-ben így mutatta be olvasóinak: „Lambach Elek kegyes rendi szerzetes a kecskeméti piaristák collegiumában; 1790-ben Pesten két munkát adott ki, u. m.: 1) „A magyar királyok és királynék koronáztatásának inneplése”; 2) egy ódát latin nyelven. gr. Batthyány Tivadarhoz.”

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu