főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 7.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2014. szeptember 16-30.

szeptember 16.

150 éve, 1864. szeptember 16-án született Magyary Géza jogtudós, egyetemi tanár, az MTA tagja. A nagyszombati érseki főgimnázium elvégzése után a budapesti egyetemen végezte jogi tanulmányait, és már negyedéves korában elnyerte a Pasqhich-féle jutalomdíjat „A magán- és büntetőjogi jogsegély" című dolgozatával. 1890-ben Kecskeméten megválasztották a jogakadémia római jogi tanszékére tanárrá, ahol a római perjog tanulmányozásával foglalkozva alkalma volt a magyar peres eljárásban a római per elemeit kimutatni és ennek hatásait különösen a XVII—XVIII. századbeli peres eljárásra vizsgálni. 1893-tól Nagyváradon, 1905 és 1928 között Budapesten tanított. A polgári perjog és a nemzetközi jog körében több könyve, tankönyve jelent meg. Egyik diákja így emlékezett rá: „Amikor magaköré gyűjtötte tanítványait, valóban övéi közt volt s ilyenkor olyan volt — őhozzá méltó e hasonlat — mint a jó atya, adott, mindig nagy lélekkel és bőkezűen osztogatta tudása érett gyümölcseit. Előadásainak mindegyike a logikus gondolkodás ragyogó kis aranylánca volt s ezzel kötötte le mindvégig hallgatósága odaadó figyelmét. Komoly hazafias érzését meg sem kísérelte a tetszetős szólamok aprópénzére váltani, de egész egyénisége olyan ragyogó példája volt az igazi honfinak, hogy környezetében és vele érintkezve mindannyian jobb magyarok lettünk."

szeptember 17.

70 éves Bild Katalin kosárlabdázó, mesteredző. 1944. szeptember 17-én született. Gyermekkorát Kecskeméten töltötte, itt érettségizett a Katona József Gimnáziumban. 1967-ben a Testnevelési Főiskolán szerzett tanári, később edzői oklevelet, 1981 óta mesteredző. Bild Katalin1959 és 1963 között a kecskeméti csapat irányító játékosa, Adamik Ferenc egyik legtehetségesebb tanítványa volt. 1963-tól 1967-ig a TFSE-ben, majd a Vörös Meteorban kosarazott.

A KSI edzőjeként
 

1967-től 1981-ig a KSI női csapatának edzője, 1977-től a magyar ifjúsági női válogatott vezetőedzője, 1981 és 1984 között a Spartacus női csapatának vezetőedzője, később a BEAC női csapatának utánpótlásedzője, majd vezetőedzője volt. 1989-től a Magyar Kosárlabda Szövetség utánpótlás vezetőedzője. A kosárlabdázók 100 fős magyarországi Halhatatlanok Csarnokának tagja.

szeptember 19.

60 éves dr. Holman Endre urológus főorvos. 1954. szeptember 19-én született Szegváron. Édesapja hentes volt, Endre nyolcéves korától segített neki hétvégenként az üzletben. Nemcsak a szakma fogásait tanulhatta meg, hanem az emberekkel való bánásmódot is. Dajka Margit és Holman Endre a Herkulesfürdői emlék című filmben1969-ben lett gimnazista Szentesen. Az iskolában egyszer tanára, Bácskai Mihály házi szavalóversenyt rendezett, melyre Holman Endre egy Váci Mihály-verssel készült. Ezután tagja lett a gimnázium irodalmi színpadának. Érettségi után színész szeretett volna lenni. Felvételije azonban nem sikerült, ezért az orvosi pályát választotta, mely iránt már gyermekként érdeklődött. A színészettől azonban nem szakadt el: orvostanhallgató volt, amikor a Herkulesfürdői emlék című film főszerepére fölkérték. Sándor Pál drámája országosan ismertté tette.

Dajka Margit és Holman Endre
a Herkulesfürdői emlék című filmben

Orvosi diplomáját 1979-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte, 1984-ben urológiából tett szakvizsgát. Pályafutását Szentesen, a Városi Kórház urológiáján kezdte, majd a Kecskeméti Megyei Kórház urológus adjunktusaként dolgozott. Ezután Jemenben az Arabia Felix Hospital Sanáa Dr. Holman Endreosztályvezető főorvosaként folytatta a gyógyító munkát, ahol több ezer embert operált. Hazatérése után a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Urológiai Osztályán folytatta praxisát. Napjainkban az intézmény urológiai szakrendelését vezeti. Tudományos tevékenységéről eddig egy könyvben, két könyvrészletben, 226 közleményben és poszterben, illetve videóbemutatóban számolt be. Az Urológia Szakmai Kollégium tagja, a Magyar Urológusok Társaságának vezetőségi tagja, a Magyar Endourológusok Társaságának elnöke. Fő szakterületei a hugyuti kövek endoszkópos eltávolítása, a laporoszkópos műtétek, veseeltávolítás, plasztikai- és sérvműtétek, a prosztata endoszkópos műtétei és a vizelet-incontinencia műtétek. 2008 márciusában a magyar média beszámolt egy általa végzett bravúros műtétről, melynek során egy négyéves kisfiú meglepően nagyra nőtt vesekövét távolították el. Az egészségügyben végzett, több évtizedes kimagasló szakmai színvonalú munkájáért 2013-ban Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díjat kapott. Orvosi munkája mellett több irodalmi alkotás is fűződik a nevéhez. Közülük nem egy a Szegvári Napló című lapban is megjelent. 2004-ben a Városi Polgári Kör felterjesztésére Pro Urbe-díjjal tüntették ki.

Raffai Saroltaszeptember 20.

25 éve hunyt el Raffai Sarolta József Attila-díjas író, költő. Kecelen született 1930. május 23-án. 1950-ben Kalocsán tanítói oklevelet szerzett. Páhiban, Kecelen, Császártöltésen és Uszódon tanított, majd 1968-tól a kalocsai könyvtárban könyvtáros volt. 1972-ben lett a kecskeméti Forrás folyóirat versrovatának vezetője. 1978-tól a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója volt, 1983-ban betegsége miatt vonult nyugdíjba. 1971. április 25. és 1985. április 19. között országgyűlési képviselő volt, mandátumát minden alkalommal Bács-Kiskun megye 17. számú egyéni választókerületében szerezte meg, 1975-től 1980-ig az Országgyűlés alelnöke volt. Drámáit a budapesti és a kecskeméti Katona József Színház mutatta be, de műveit játszották Marosvásárhelyen és Komáromban is.


szeptember 25.


100 éve, 1914. szeptember 25-én hunyt el Domokos Jenő tanár. Szegeden született. Szülei szegény napszámosok voltak, ennek ellenére 16 gyermeket vállaltak. Domokos Jenő előbb szülővárosában, azután Kolozsvárott, Nyitrán és a kecskeméti piaristáknál tanult. 1865-ben pappá szentelték. Az 1865-66-os tanévben Kecskeméten tanított, majd Kolozsvárott (1866-68), Debrecenben (1868-69), Léván (1869-70), Selmecen (1870-72) és Budapesten (1872-76) oktatott. A fővárosban tette le a tanári vizsgáját is. 1877-ben kilépett a rendből. Ezt követően a nagykikindai gimnázium igazgatójává választották, ahol sokat küzdött a magyar tannyelv ellenségeivel. Országos és vidéki lapokban, értesítőkben (Magyar Polgár, Reform, Pesti Napló, Nemzet, Szegedi Híradó, Torontál) jelentek meg írásai. Középiskolai fizika és matematika tankönyveket is írt.

szeptember 28.

 75 éve, 1939. szeptember 28-án született Bor József rendező. A színház világával gyermekszínészként ismerkedett meg. 1958-tól többek között Békéscsabán, Szolnokon és Győrött rendezett. 1992 és 1995 között a kecskeméti Katona József Színház rendezője volt. Elsősorban zenés darabokat, operákat állított színre, alapos mesterségbeli tudással. 1980-ban Jászai Mari-díjat, 1987-ben Erkel Ferenc-díjat kapott.

Rendezői ars poetica? Hagyományos kategória az enyém, így is gondolkodom. Alapvetően idegenkedem attól, hogy kiemeljem a történelmi közegből a cselekményt. A tapasztalat szerint kevés rendezőnek sikerült az e fajta modernizáció. Inkább azon gondolkozom, mit mond, mit üzen a mának a mű alapproblematikája. Szembe jön az alapmű, s a dolgom, hogy találjam meg, amit kitaláltak a szerzők. Érdekel az emberek egymáshoz való viszonya, s az is, hogy miként léteztek korábban, milyen volt a viselkedés, a viselet. Hat rám a világ, alakulnak a gondolataim, s a hangsúlyok így ma már máshova kerülnek."

(Források:  *Halasi Tükör, 2004  *Katona József Könyvtár  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Kerekes Magda: Évfordulók, állami, társadalmi, egyházi és néprajzi ünnepek  *Kiskunhalas Almanach, 2002  *Kiskunhalasi Semmelweis Kórház  *Magyar Olimpiai Bizottság  *Magyar Színházművészeti Lexikon  *Dr. Puskás Károly: Magyary Géza  *Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái  *Történelmi Tár  *Turay Ida Színház  *Új magyar irodalmi lexikon  *Veszprémi Petőfi Színház)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu