főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 7.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2016. március 1-31.

március 7.

Kecskeméten kiszúrták a futballt - írta 25 éve, 1991. március 7-i számában a Petőfi Népe.  Kecskeméten kiszúrták a futballt"Lehet, hogy a megyeszékhely két NB II-es csapatának véget ért a bajnokság?" - tette föl a "költői" kérdést a cikk írója, majd így folytatta: "Alighanem végeláthatatlan vitát indít el Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének hétfői döntése, miszerint a labdarúgás önfenntartó, ezért nem kívánnak rá a jövőben költséget fordítani. Hét-egy arányban szavaztak így, s ezt a szűkös anyagiak indokolták. Ám úgy gondolták, ha a labdarúgást kiveszik a támogatandók közül, megmentik az összes többi sportágat. Amint a javaslatból kiderült, az utánpótlás nevelésével nem kívánnak szűkmarkúak lenni, s ebből a labdarúgók sem maradnak ki...
(Forrás:  *Petőfi Népe, 1991)


március 8.

125 éve, 1891. március 8-án alakult meg Kecskeméten a Katona József Kör125 éve, 1891. március 8-án alakult meg Kecskeméten a Katona József Kör. Az alapítók a kör törekvéseit így határozták meg: "A kör célja az általános nemzeti közművelődés szemmel tartása mellett társadalmi egyesülés, főleg a városi közművelődés előmozdítására és fejlesztésére, a hazai irodalom és tudományok pártolására és népszerűsítésére, a művészetek ápolására és gyámolítására, Kecskemét város történetében akár itt születésüknél, akár működésüknél fogva helyet érdemlő férfiak és nők emlékezetének felelevenítésére és ébrentartására, valamint általában a társadalmi élet emelésére és a magyarosodást előmozdító hazai egyesületek támogatására."

Az egyesület alakuló közgyűlésén 156 ember kérte felvételét: 5 alapító, 43 rendes és 108 pártoló tagot regisztráltak. A már több éve várt eseményen Dékány István a Katona József Kör szükségességéről és időszerűségéről így beszélt: "Ily kör megalakítását önmagunk s városunk tisztessége s jó hírnevének fentartása egyaránt követelik. …Sürgősen követeli pedig tőlünk a Katona József Kör megalakítását azon körülmény is, mert a jövő év november hava 11-én nagy szellemű hazánkfia születése napjának már százados évfordulója lesz.”

Az alapszabály belügyminisztériumi jóváhagyása után 1891. május 28-án megtartották a tisztválasztó közgyűlést. Közfelkiáltással a kör első elnöke Horváth Döme lett, aki a mai napig Kecskemét egyik legnagyobb fia, és akinek legnagyobb érdeme a Katona-kultusz megalapítása.

(Forrás:  *Katona József Könyvtár)


március 12.

200 éve született Polák Ede József200 éve, 1816. március 12-én született Polák Ede József piarista tanár, igazgató, a rend kormánysegéde. 16 évesen, 1832 szeptemberében lépett a rendbe. Tanulmányait Nyitrán, Trencsénben, Vácott és Szentgyörgyön végezte. 1939-ben bölcsészetből doktorált, két évvel később pappá szentelték. Gimnáziumi tanár lett. Debrecen, Vác, Nyitra, Selmecbánya és Temesvár után 1862-ben került Kecskemétre. A főgimnázium igazgatója és a rendi növendékek vezetője volt. Itt tartózkodása alatt, 1868-ban nevezték ki a piarista rend magyarországi tartománya tiszteletbeli kormánytanácsosává, 1877-ben pedig kormánysegéddé választották. 1882. május 31-én kecskeméti működésének húsz éves évfordulóját a város vezetősége ünnepség keretében méltatta. 1883-tól Budapesten a kegyesrendiek pénztárnoka volt. 1891. augusztus 5-én tartotta aranymiséjét. 1892 márciusában hunyt el. Természettudományos dolgozatai a selmeci és a kecskeméti főgimnázium értesítőiben jelentek meg. Természettani cikkeit a Kecskeméti Lapok, a Reform és a Tanodai Lapok is közölte.

(Források:  *Katona József Könyvtár  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái) 


március 16.

Mező István 85 éve, 1931. március 16-án született Mező István ezredes, okleveles sportszervező emeritus. A református elemi és a polgári iskola négy felső osztályát szülőhelyén végezte el. 1946 őszén szakmatanulás céljából Budapestre ment. 1948 és 1950 között a Honvéd Tiszti Iskolában tanult. 1950-ben alhadnaggyá avatták. Időközben vasszerkezet-lakatos szakmai vizsgát is tett. 1957 és 1961 között a Katona József Gimnáziumban, Debrecenben a Fazekas Mihály Gimnáziumban, majd Nyíregyházán a Kossuth Lajos Gimnáziumban végezte a középiskolát. 1970-től 1974-ig sportszervező szakon tanult és szerzett diplomát. 1948-tól 1986-ig a Magyar Honvédség különböző helyőrségeien parancsnokhelyettesi, majd parancsnoki feladatokat látott el. Az 1956-os jeges árvízi védekezés kapcsán "Dunai árvízvédelemért" nevű kormányfői kitüntetést kapott. 1981-ben került Kecskemétre, ahol a Magyar Honvédelmi Szövetség (később Bács-Kiskun Megyei Technikai és Tömegsport Szövetség) lövész-tömegsport főelőadója lett nyugdíjazásáig. 2004-ben szűkebb hazája katonáinak állított emléket, amikor megjelentette "A szabadságharc Bács-Kiskun megyei parancsnokai 1848/49" című kötetét, amelynek befejező részében külön hangsúllyal emlékezett meg szülőfalujáról is. A Pataji Hírlapban az ezredforduló utáni években indított sorozata, a "Történetek a történelemben" apró kis momentumokat rögzítettek. Dunapatajon hunyt el 2014. július 22-én.
(Források:  *Katona József Könyvtár  *Ki Kicsoda Kecskeméten  *Pataji hírlap, 2014)

Pető István László60 éves Pető István László dandártábornok, a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis volt parancsnoka. Komáromban született 1956. március 16-án. 1974-ben a Budai Nagy Antal Gimnáziumban érettségizett Budapesten. 1978-ban kiváló eredménnyel végezte el a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolát, majd repülőgép-vezetői szakon tanult a Szovjetunióban. Tisztté avatását követően az 59. honi vadászrepülő ezrednél (Kecskemét) kezdte pályafutását, ahol MiG–21-esen repült. 1980-tól a 47. harci vadászrepülő ezred (Pápa) állományában teljesített különböző repülő parancsnoki beosztásokban szolgálatot. 1983-ban kapta meg az I. osztályú repülőgép-vezető minősítést. 1984. április 12-én Vaszarnál lezuhant a 44-es MiG–21bisz (75AP), akkor főhadnagyként sikeresen katapultált, amiért megkapta a „Kiváló Szolgálatért Érdemérem” kitüntetést. 1986 és 1989 között kiváló eredménnyel elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia repülő parancsok szakát. 1990 és 1992 között századparancsnok, majd 1992-től alezredes és ezredparancsok-helyettes lett. 1992-ben megkapta az év legjobb vadászrepülőgép-vezetője címet és a Zolcsák Alapítvány „Hungária-vándordíját”. 1993 óta az „Aranykoszorús I. osztályú hajózó” cím birtokosa. 1997. január 13-ától megbízott ezredparancsnok lett, 1998. január 1-jétől ezredessé léptették elő. Ekkor a MiG–21 mellett, már az L–39-es gépet is repülte. A pápai reptérnél állomásozó harcászati repülőezred első számú vezetője volt a megszűnésig. 1999–2000-ben elvégezte az USA Légierő Vezérkari Akadémiát, ezt követően a HVK Hadműveleti Csoportfőnökség csoportfőnök-helyettesi beosztásban szolgált. 2003-ban a HM HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnök-helyettese (légierő) lett, míg 2004-től 2009-ig a kecskeméti bázis parancsnoka, tulajdonképpen a magyar légierő első számú, csapatoknál szolgáló tábornoka volt.
(Forrás:  *MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis)


március 18.

 25 éve, 1991. március 18-án nyílt meg Kecskemét első diszkontáruháza25 éve, 1991. március 18-án nyílt meg Kecskemét első diszkontáruháza. A Szilvási és Társa Kereskedelmi Bt. az Izsáki úton, az uszoda mellett, a volt szovjet laktanya területén, a Traverztől vásárolt telken átadott élelmiszer és vegyi áru nagykereskedése a viszonteladókat és a lakossági vásárlókat is egyaránt kiszolgálta. A Szilvási-testvérek kezdeményezése gyorsan népszerűvé vált a kecskemétiek körében, s néhány sikeres évet követően újabb Szil-Coop üzletek nyíltak.

A Hetényegyházán született Szilvási József egy korábbi interjúban így emlékezett vissza a kezdetekre: „Feri bátyámmal vágtunk a szinte lehetetlenbe. Nemcsak tőke kellett hozzá, három Lada ára, meg persze a szülői segítség, hanem bátorság is. A lehetőség azonban adódott, és mi belevágtunk. 1994-ben átköltöztünk a jelenlegi helyünkre, majd üzletet nyitottunk Hunyadivárosban, Kerekegyházán, Hetényben, Lajosmizsén, Kiskunfélegyházán és végül Nagykőrösön is. Az Izsáki úti diszkontot folyamatosan bővítettük, ma már 12 ezer négyzetméteren fogadjuk a vásárlókat."


március 22.

Fellner Ferdinánd100 éve, 1916. március 22-én Bécsben hunyt el Fellner Ferdinánd építész, a Monarchia legtöbb színházépületét megtervező építésziroda alapító tagja. 1847. április 19-én Bécsben született. Építész apja, id. Ferdinand Fellner tanította, azután a Bécsi Műszaki Főiskola hallgatója volt. 1866-tól egyre betegebb apja mellett dolgozott, majd annak halálától, 1871-től önállóan vezette a céget. Hellmer osztrák építésszel társulva 1873-tól nemzetközi hírű színházépítővé vált. A színházak új típusát alakította ki, főleg alaprajzi újításaival. Számos magyar város teátruma épült az ő tervei szerint, így Budapesten a Népszínház, a Fővárosi Operettszínház, a Vígszínház, valamint Temesvár, Szeged, Pozsony, Kecskemét, Nagyvárad és Kolozsvár színháza. Ők építették a budapesti Múzeum utcában a Károlyi-palotát, amely sokáig Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtárként funkcionált. 
(Források:  *Katona József Könyvtár  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon)


március 23.

25 éve, 1991. március 23-án hunyt el Bagó Bertalan festőművész.

1932-ben Ókécskén született. Elemi iskoláit szülőhelyén végezte, majd Kecskeméten Bagó Bertalan, egyik festményévela Református Gimnázium diákja lett. A hírös városban már művésztanárok foglalkoztak vele. Később tanulmányait a Budapesti Tanárképző Főiskolán folytatta. 1955-től Balatonbogláron élt, a helyi általános iskolában végzett művészetpedagógiai tevékenységet. Kiállításai voltak Nagyatádon, Lakiteleken, Tiszakécskén, Budapesten, Balatonbogláron, Kecskeméten és Kaposváron is.

Bagó Bertalan, egyik festményével
(Fotó: Tóth Sándor)

Balatoni és alföldi festőként ismert, válogatott munkáinak gyűjteményét családjának köszönhetően Balatonbogláron a „Fischl-ház” emeletén láthatják az érdeklődők. A vízi világ csendje, az egyszerű ember szűkszavúsága mögött meghúzódó ősi érzések, igazságok, erők és indulatok határozták meg törekvéseit.

 

 

 

 

 

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu