főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 7.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2018. április 1-30.

április 1.

125 éve, 1893. április 1-jén hunyt el Gótsch József tanár. 1850. május 23-án született. Tanulmányai végeztével előbb a jászberényi gimnáziumban tanított, majd 1876-tól 16 éven át a kecskeméti polgári leányiskola tanára volt. Cikkei a Néptanítók Lapjában és a Kecskeméti Nagy Képes Naptárban jelentek meg. Foglalkozott a kecskeméti műkedvelői zenekar történetével, az iskolai takarékpénztárakkal és az országos tanítói árvaház ügyével. Tankönyvei is jelentek meg.
(Forrás: *Kecskeméti Életrajzi Lexikon) 


április 3.

Hubay Miklós Kossuth-díjas drámaíró, műfordító100 éve, 1918. április 3-án született Hubay Miklós Kossuth-díjas drámaíró, műfordító. Hosszú élete során - 2011 májusában hunyt el - több ízben is járt Kecskeméten. Kodály Zoltán és Illyés Gyula társaságában itt volt 1962-ben a színház melletti Katona József-szobor avatásán, de a nyolcvanas években, írószövetségi elnöksége idején is gyakran megfordult a hírös városban. Elnémulás című életműösszegzőnek szánt drámájának magyarországi premierje 2006-ban Kecskeméten volt. Az Üzemszínházban sokáig telt házzal játszott tragédiát Merő Béla rendezte, a Mira János tervezte díszletek közt Horváth Erikát, Reiter Zoltánt és Portik Győrffy Andrást láthatta a nagyérdemű. Hubay Miklós révén került Kecskemétre – mivel a hírös városban van Michelangelo egyedülálló emlékhelye: az egykori zsinagógában – tökéletes másolatokban – egy helyütt tekinthetők meg a világban szétszóródott Michelangelo-szobrok - barátja, a firenzei Michelangelo-ház egykori magyar származású igazgatója, Tolnay Károly hagyatékának egy kis része, így például Ferenczy Noémi rendkívül értékes, Ásó nő című gobleinje. 

 
április 6.

Reile Géza tanácselnök100 éve, 1918. április 6-án született Reile Géza tanácselnök. Textilipari munkás volt, egy súlyos sportsérülés miatt azonban a fizikai munkától az orvosok eltiltották, ezért a közigazgatásban helyezkedett el. Előbb Bátmonostoron töltött be kisebb tisztségeket, majd Vaskúton jegyző, azután Kiskunhalas Városi Tanácsának elnöke lett. 1961-ben Kecskeméten megválasztották a városi tanács elnökévé. Innen ment nyugdíjba 1973-ban. 12 évig tartó kecskeméti városvezetői munkája egybe esett a megyeszékhely korszerű, modern lakóterületeinek kiépülésével, új középületekkel és intézményekkel való gazdagodásával, a város külső képének megújulásával. Reile Géza nyugdíjas éveiben is részt vett a közéletben, a MTESZ megyei titkára volt. 1977. szeptember 10-én, Kecskeméten hunyt el.

 
április 7.

125 éve, 1893. április 7-én Kecskeméten hunyt el Virányi Ignác főreáliskolai tanár. 1872 júliusától Kecskeméten tanított. Előbb a reáliskola magyar-német nyelv helyettes tanára volt, majd miután sikeres tanári vizsgát tett magyar és német nyelv- és irodalomból, rendes tanárrá lépett elő. Tanítás mellett íróként is ismertté vált. Munkatársa volt a helyi lapoknak, cikkei a kecskeméti főreáliskola Értesítőjében és a Kecskemétben is megjelentek. A Magyar nyelv történeti szótárához az Akadémia megbízásából földolgozta Félegyházi Tamás bibliáját. Írt színművet is: a Pénz és rang című drámáját Kecskeméten elő is adták. 1876-ban a hírös város társaskörének elnökévé is megválasztották.

 
április 9.

Szalai László Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész70 éves Szalai László Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész. 1948. április 9-én Szegeden született. Diplomamunkájában kerámia utcabútorokkal és kőedény mázkísérletekkel foglalkozott. 1979-től 1981-ig a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió műhelyfőnökeként a raku- és kokszégetés bevezetésén dolgozott. Elvont nyelvezetű, öntött porcelán plasztikáin az ellentétek dominálnak. 1986-tól a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában volt szaktanár. 1978-tól 1988-ig rendszeresen részt vett a siklósi Kerámia Szimpozion munkájában. 1978 és 1996 között hatszor kapta meg a Nemzetközi Kerámia Stúdió ösztöndíját. 1997-ben Ferenczy Noémi-díjat kapott, míg 1998-ban a XV. Országos Kerámia Biennálén elnyerte a Kulturális Minisztérium különdíját. Budapesten él.
(Forrás:  *Révai Új Lexikona)

 
április 22.

Szedresi István nyugalmazott orvosezredes75 éves Szedresi István nyugalmazott orvosezredes. Tornaszentmiklóson született 1943. április 22-én. 1968-tól 1978-ig Szabadszálláson és Székesfehérváron csapatorvos, 1978-tól 1990-ig a Kecskeméti Katonai Kórházban általános igazgatóhelyettes, 1990-től 1994-ig a Magyar Honvédség Egészségügyi Főigazgatóság osztályvezetője, 1994-től 1998-ig a Magyar Honvédség Egészségügyi Szolgálati Főnökség egészségügyi osztályvezetője volt. Budapest katasztrófa-egészségügyi ellátásának tervezését, szervezését, irányítását végezte. Katonai, katasztrófa-orvostani szakcikkei, közegészségügyi szakmai írásai, helytörténeti és egyéb szépírásai jelentek meg. A Magyar Katonai Katasztrófa Orvostani Társaság tagja, 1993-tól 1994-ig főtitkára, a Művészetbarátok Egyesületének tagja. Kecskeméten él. Elismerései: Honvédelmi miniszteri érdem utáni kitüntetés (5 alkalommal), HM dísztőr, Eredményes Nevelő Munkáért-emlékplakett.
(Források:  *Ki kicsoda Kecskeméten) 

 
április 29.

75 éve, 1943. április 29-én választották meg Kecskemét polgármester-helyettesének Harkay Bélát, a város főjegyzőjét. Apja fűszerkereskedő, anyja Hornyik János főjegyző leánya volt. Középiskolai tanulmányait a kecskeméti kegyesrendi főgimnáziumban, a jogot szintén Kecskeméten, a jogakadémián végezte. 1906. június 18-án lépett a város szolgálatába: mint másodéves joghallgató, a főkapitányság tb. fogalmazója lett. 1910. április 16-tól Kada Elek mellé osztották be tb. aljegyzőnek, 1913-ban rendes aljegyzővé választották. Harctéri szolgálata után a közélelmezési ügyek tanácsi referense lett. 1919. december 23-án, Győrffy Pál főjegyző nyugalomba vonulása után tb. főjegyző lett, 1922-ben választották meg főjegyzővé. Ebben az állásban érte a polgármester-helyettesi megbízás 1943. ápr. 29-én.
(Forrás:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon)

 

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu