főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2022. július 5.
   

PARTNEREINKAqua&Luna Apartman Gyula

Synergic Kft.

Gladiolus Kft.


Termostar Kft.

  

  
  

A kecskeméti építészet egyik kimagasló alakja75

 „Alkotásai mindmegannyi diszei városunknak, a kifejlett müizlésnek és a tökélyre vitt szaktudásnak pedig elismerésre méltó eredménye” – méltatta a Kecskeméti Nagy Képes Naptár. Id. Zaboretzky Ferenc 1857-ben született Budapesten. Építőmester apja építészi pályára szánta, nevelését céltudatosan ennek megfelelően irányította. Már középiskolás korában megismerkedett a szakma gyakorlati oldalával: az iskolai vakációk alatt egyrészt apja, másrészt a nagyhírű Diescher építész vállalatainál a kőműves és az ácsmesterséget elsajátította. Később Steindl Imre műegyetemi tanár, a parlamenti épület alkotója irodájának munkatársa lett. Itt avatták be a tervezés művészetébe. Közben a műegyetemen tanult, majd annak végeztével előbb egy vasútépítés, azután Pártos és Lechner műépítészeti cége megbízásából nagyobb vidéki építkezések művezetője lett. Részt vett a szegedi városháza, a zombori kaszárnya, a karlócai szerb gimnázium és teológia építésében, valamint ő irányította a kecskeméti városháza munkálatait is. Ez utóbbi alapkövébe be is vésték a nevét.

Id. Zaboretzky Ferenc 1894-ben telepedett le Kecskeméten és egyre-másra alkotta meg a város akkori legimpozánsabb épületeit. A konzervgyár, a vasgyár, a gyufagyár, a villanytelep, az árvaház, a Gazdasági Egyesület és a Kaszinó palotája, a katolikus bérpalota, az Újkollégium, a reáliskola építése az ő nevéhez fűződik. „A kecskeméti építészet klasszikus korának kimagasló vezéralakjává nőtt meg rokonszenves alakja s alkotásaival együtt járt a megtiszteltetések egész sora: a róm. kat. Egyháztanács tagjává, a Népbank igazgatósági tagjává, a gyufagyár alelnökévé, számos részvénytársaság és szövetkezet igazgatósági tagjává választották” – méltatta a Kecskeméti Közlöny.

Kecskeméti iparosok és kereskedők 1906-ban
    (alul, középen Id. Zaboretzky Ferenc)

 A századforduló előtti években, a ballószögi homokon Wéber Edével megalapította a híres helvéciai szőlőkultúrát. Ő maga Helvécián 30 holdat telepített be. A világháború alatt 400 ezer korona hadikölcsönt jegyzett. 1927-ig tevékenyen részt vett a város életében, ekkor szeretett felesége halála miatt kiköltözött helvéciai birtokára. Sokat gyengélkedett régi gyomorbajával. 75 éve, 1935. július 3-án éjszaka 2 órakor halt meg. Aznap a Kecskeméti Közlöny nekrológjában ez állt: „Egyetlen sóhajjal vált meg az élettől, éppolyan csendben, amilyen szerény, egyszerű és minden hivalkodástól mentes volt az egész élete. Az alkotás korának egy darab Kecskemétje szállt vele sírba, búcsújánál megilletődötten, a nagy halottnak kijáró tisztelettel hajt fejet Kecskemét.”

(Források: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára • Katona József Könyvtár • Kecskeméti Közlöny, 1935 • Kecskeméti Lapok, 1935 • Kecskeméti Nagy Képes Naptár, 1906-os évre • Szőlősgazdák Nagy Képes Naptára, 1906-os évre)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A magyarságot szolgálta Németországban is

Negyedszázada a magángyógyszerészekért

A tragikusan elhunyt nagy reménység

IN MEMORIAM dr. Adorján Mihály

LAPOZGATÓ

VALLOMÁSOK: dr. Mikulás József nyug. növényvédelmi osztályvezető, címzetes főiskolai tanár

VALLOMÁSOK: dr. Remes Péter orvos ezredes, űrkutató, a ROVKI korábbi igazgatója

A kecskemétiek negyedszázados kedvelt helye


Aktuális számunk


2016. november 30.


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu