főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. július 18.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Untitled Document

2016. szeptember 30.

A Nagytemplom építésének története

225 éve, 1791. szeptember 4-én szentelte föl Splényi Ferencz váci püspök a kecskeméti Nagytemplomot és annak főoltárát. A plébános ekkor Aranyosi Harsányi István volt, ő zárta be a főoltárba Fausztusz és Valentina szent vértanúk ereklyéit, melyeket - hatalmas tömeg kíséretében - ünnepélyes pompával négy pap vállán hoztak át a barátok templomából az új templomba. A főajtó előtt megható alkalmi beszédet mondott a püspök. A szertartás végeztével az ideiglenes plébánián díszlakomát rendeztek, melyre a város minden rangú és vallású tanácsférfiait meghívták.
tovább >>>

Kecskeméten indult költői pályafutása

175 éve, 1841. szeptember 19-én Kecskeméten született Kovács Evangelista János piarista tanár, költő. A gimnázium négy alsó osztályát szülővárosában végezte. 1860-ban Vácott lépett a piarista rendbe, az 1861-ben visszatért Kecskemétre. Az 1862-es tanévben már rábízták a gimnázium II. osztályának vezetését. Nyitrai, szegedi és tatai kitérők után 1867-től ismét Kecskeméten tanította a magyar irodalmat és a latin nyelvet.
tovább >>>

Tizenhat nyelven beszélt

125 éve, 1891. szeptember 1-jén hunyt el Ballagi Mór teológus, tanár, nyelvész, szótáríró, az MTA tagja. 1815. március 18-án született. Előbb izraelita iskolákban tanult, majd 1836-ban a pápai református kollégium növendéke lett. 1842-től Tübingenben teológiát és bölcseletet tanult. Ott tért át a protestáns hitre. Hazatérve a szarvasi gimnáziumban kezdett tanítani. A szabadságharcban való részvétele miatt egy időre eltiltották az oktatástól. 1851-ben került a kecskeméti református teológiára, ahol 1855-ig a keleti nyelvek és a szentírás-magyarázat tanára volt.
tovább >>>

A Forrás folyóirat névadója

100 éve, 1916. szeptember 9-én Pozsonyban született Madarász László pedagógus, a TIT korábbi megyei elnöke. Tanulmányait Nagymegyeren, Kassán és Pozsonyban, az egyetem bölcsészeti karán végezte. Tanári oklevelét 1938-ban szerezte. Ezt követően Losoncon, majd Miskolcon tanított. 1945-ben erőszakosan telepítették át Magyarországra. Rövid ideig Budapesten a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium előadója volt. 1948-tól Kecskeméten élt. Előbb a szakérettségis intézetet vezette, majd 1951-től a Katona József Gimnáziumban tanított, 1957-ben pedig az iskola igazgatójává nevezték ki.
tovább >>>

NAPRÓL NAPRA

2016 szeptemberének ünnepeltjei: Szilády Károly, az első kecskeméti nyomdász és nyomdatulajdonos; Szabó István piarista tanár, a Szentháromság tiszteletére alapított kecskeméti rendház házfőnöke; Loránfi Antal szobrász, rajztanár; dr. Feleky Pál nyugalmazott igazgató, építőmérnök, jogász; Brenyó Mihályné Kemény Anna nyugdíjas tanár; dr. Szelei Béla radiológus-belgyógyász szakorvos, osztályvezető főorvos; dr. Nagy Zoltán okleveles közgazdász, címzetes főiskolai tanár, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. ügyvezető igazgatója; Pusker Júlia hegedűművész; Miletz János tanár, történész, régész; Lászlóvári Margit szerzetesnő; Bodoglári Lajosné antikvárius, boltvezető; Luktorné Holló Éva iparművész, szőnyegszövő takács, népi játékok és kismesterségek oktatója; Tihanics Tibor birkózó; dr. Sztojanovits Iván közlekedésmérnök, nyug. vezérigazgató; Arányi Ágost piarista tanár és dr. Fröhlich Péter általános sebész, traumatológus, ortopéd, érsebész, a Bács-Kiskun Megyei Kórház korábbi osztályvezető főorvosa.
tovább >>>

VALLOMÁSOK: Lukács János nyug. fafúvós zenetanár

80 éves Lukács János nyugdíjas fafúvós zenetanár, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar korábbi titkára, szólamvezetője, szólistája. Kecskeméten született 1936. szeptember 22-én. Általános és középiskoláit szülővárosában végezte, azután Szegeden és Budapesten tanult, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriumában oboatanár diplomát szerzett. Már középiskolásként a kecskeméti színház zenekarában dolgozott. Későbbi tanulmányai alatt sem vált meg a hírös teátrum zenei együttesétől, 1992-ig játszott ott. 1964-től főállásban a Kodály Iskolában tanított, annak igazgatója, Nemesszeghyné Szentkirályi Márta biztatására városi szimfonikus zenekart szervezett, melynek több mint három évtizeden át, 2000-ig volt a tagja.
tovább >>>

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu