főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. február 28.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A Nagytemplom építésének története225

A Nagytemplom egykor...225 éve, 1791. szeptember 4-én szentelte föl Splényi Ferencz váci püspök a kecskeméti Nagytemplomot és annak főoltárát.

A Nagytemplom egykor...

A Nagytemplom építése 1774-ben kezdődött el. Először arra gondoltak, hogy a nagy pestisjárvány emlékére 1743-ban emelt Szentháromság-szobor szomszédságában, attól keletre építik fel, de aztán Oswald Gáspár piarista szerzetes-testvér, aki építészeti tudását Németországban és Itáliában szerezte, és akit a plébániatemplom felépítésével bíztak meg, a területet erősen talajvizesnek találta. Végül is Erdélyi plébános javaslatára jelölték ki a templom jelenlegi helyét, ahol meg is kezdődött az építkezés: Oswald 1774. március 26-án egy váci kőműves mester (Hausmann János?) segítségével kimérte az új plébániatemplom helyét és megkezdték az alapok ásását. Az új építési terület magasabb fekvésű volt, mint az előző és a talaja is szilárdabb. Az új templom alapkövét május 28-án tették le. A munkálatokat Fischer Boldizsár váci kőműves-pallér és emberei végezték. A templom építéséhez nagymennyiségű jakabszállási terméskövet, valamint 1,430.000 darab téglát használtak fel. Megszervezték a mészszállítást a Nógrád-megyei Nézsáról, valamint a faragott kő szállítását Pestről.  Az építkezéshez szükséges faanyagot Szolnokon szerezték be, és a Tiszán eresztették le a szikrai partokig, ahonnan fogatokkal hozták Kecskemétre. A város a torony építéséhez 6 000 forintot utalt ki azzal, hogy abban toronyórát kell elhelyezni, valamint gondoskodni kell nappali és éjjeli őrségről, mely az akkoriban gyakran fellobbanó tüzek megfigyelését végzi.

... és napjainkban... és napjainkban

1779. május 16-án megtörtént az új plébániatemplom benedikálása, megáldása. Ettől kezdve a plébános és a káplánok már itt végezték a különböző templomi istentiszteleteket. 1780. november 11-ére elkészült a plébániatemplom tornya a vakolás és meszelés kivételével. December 21-én pedig áthozták a nagyharangot a barátok templomából és felhúzták az új templom tornyába. 1782-ben Mátyási Márton kovácsmester elkészítette az épülő nagytemplom tornyának vaskerítését. 1786. augusztus 23-án a Pesten készített toronyóra elkezdte mutatni az időt a toronyban. 1790. július 22-ére elkészült a plébániatemplom márvány kapuja a következő latin nyelvű felirattal: „A dicsőségesen mennybemenő Megváltó Krisztusnak, Mária-Terézia apostoli királynő beleegyezésével, 130 év után, a világi papság régi plébániai birtoka visszaállíttatván, építeni kezdé 1774-ben." (A felirat csak a templom építésének befejező évében, 1799-ben vált teljessé, ekkor az alábbi mondattal egészítették ki: "és annak kinek építé,segélyével, szerencsésen bevégzé, s ezen ajtóval felékesíté, az egyház védnöke a kecskeméti róm. kath. városi tanács és nép. 1799"

A kulcsok átadásának jelenete a Nagytemplom főkapuja felett
A kulcsok átadásának jelenete a Nagytemplom főkapuja felett


A templomot és a főoltárt báró Splényi Ferenc váci püspök szentelte fel 1791-ben pünkösd után a 12-ik vasárnapon. A plébános ekkor Aranyosi Harsányi István volt, ő zárta be a főoltárba Fausztusz és Valentina szent vértanúk ereklyéit, melyeket - hatalmas tömeg kíséretében - ünnepélyes pompával négy pap vállán hoztak át a barátok templomából az új templomba. Az ünnepélyen katonai díszszolgálatot Ferencz főherczeg vértes csapata tett. A nagy templom főajtója előtt megható alkalmi beszédet mondott a püspök. A szertartás végeztével az ideiglenes plébánián díszlakomát rendeztek, melyre a város minden rangú és vallású tanácsférfiait meghívták. Amit pedig a bőkezű püspök a katonaságra és más címek alatt költött, azt mondja a házi történelem: "ki nem számítható".

(Források:  *foplebania.hu  *Farkas László: A Kecskeméti Római Katolikus Plébánia története  *ifj. Gyergyádesz László: A főtér és környékének művészeti emlékei és gyűjteményei  *Kecskeméti Lapok, 1891)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

Otthona Kecskemét irodalmi életének központja volt

Az első színész, aki Mikhál bánt játszotta

Csak a zene szépségét látta

A teljesség felé törekvő játékos próféta

A Kopaszkutya operatőre

Szerette a békét, de a kegyeskedést megvetette


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu