főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. július 15.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A schwechati csata egyik áldozata1824. június 20.

200 éve, 1824. június 20-án Izsákon született Csemiczky Gábor. Birtokán gazdálkodott, majd amikor Batthyány miniszterelnök 1848. augusztus 20-án kibocsátott rendeletére Kecskemét városa 318 fős önkéntes nemzetőri egységet állított ki, ennek a csapatnak lett a megbízott tisztje századosként. A kecskeméti legénység Pákozdnál csatlakozott a Guyon Richard vezette második zászlóaljhoz. Csemiczky október 30-án a shwechati ütközetben elesett.

Anton Ziegler: A schwechati csataAnton Ziegler: A schwechati csata (1850)

Gömöry Frigyes később így méltatta: „Csemiczky bajtársunk, mint e kitünően szervezett s katonailag is jól begyakorlott zászlóalj egyik századának parancsnoka, már a pákozdi csatában 1848. évi szeptember 29-én, elszánt bátor magatartása által kitüntette magát; Jellasichnak az országból e csata után történt kiüzetését követő schwechati csatában pedig 1848. október 30-án, a szélső jobb szárnyon, Manszvörth falunak ostrom alá vételekor, útczai harczban, az általa rohamra vezetett százada élén, puska golyó áltál fején találva összeesett; a zászlóalj parancsnoka Guyon Richard őrnagy (a későbbi vitéz tábornok) segédtisztje pedig mellen keresztül lőve, holtan rogyott össze; Guyon alul a lova lövetett ki és számos halott és sebesült maradt a csatatéren; de az ellenség még is kiveretett a faluból s az egész schwechati harczvonalon e pont volt az, a hol Görgey hada győztesen nyomult előre, mig nem az összes magyar hadsereggel együtt, a Windischgrätz és Jellasich egyesült és túlsúlyra jutott hadserege elől, visszavonulnia kellett. Igy van ez a történelem lapjaira megirva. [...] Csemiczky Gábor bajtársunk: megnyerő modorú, előkelő műveltségű, daliás termetű, 22 éves szép ifjú ember volt. Szivből sajnáltuk elestét. Lelkes hazafit, vitéz magyar katonatisztet, igaz jó barátot s hozzá mi, még földinket is veszitettük el benne, a ki Izsákon született s ott az egyik tekintélyes úri családnak tagja volt, de gyászolták korai elhunytát a kecskeméti úri családok tagjai is, a kikkel közeli rokonsági viszonyban állott. [...] Csemiczkynek századosi rangját az osztrákok felismervén, őt az illetékes had parancsnokság, a csata utáni napon a Fischamenti sirkertben, katonai diszszel temettette el. És a derék bajtárs, távol hazájától, a melynek szabadságáért küzdve esett el, most idegenben aluszsza örök álmát.”

(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Kecskeméti Lapok, 1898  *Szabó Tamás: Száz kecskeméti honvéd és nemzetőr az 1848/49-es szabadságharcban)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu