főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 8.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Munkáiban tovább él80

 Egyik igen képzett, neves tagját gyászolta 80 éve a kecskeméti iparosság. 1928. június 22-én hosszas szenvedés után elhunyt Merász József építőmester, a római katolikus egyházközség építési felügyelője. Számos nagyobb városi építkezés fűződött nevéhez, többek között a Széktó fürdő, a Szentháromság- és a református temető díszes cementkerítése, az Angolkisasszonyok Czollner téri iskolája, a Jó Pásztor Zárda, valamint külterületi templomok. A bugaci vasút épületeinek és műtárgyainak kivitelezésére kiírt pályázat nyertese is Merász József volt. Az építkezést még befejezte, de néhány héttel később a valószínűleg tévesen gyomorfekélynek hitt betegsége végzetesnek bizonyult. A család a Kecskeméti Közlönyben a következő gyászjelentést adta ki: „Alulírottak mély fájdalommal, de Isten szent akaratán alázattal megnyugodva tudatjuk, hogy a felejthetetlen jó férj, édesapa, testvér, vő és rokon Merász József folyó hó 22-én este 7 órakor, életének 42 ik, boldog házasságának 15 ik évében és a halotti szentségek ájtatos felvétele után csendesen elhunyt.... Szeretetünk kísér utolsó utadon is! Síri pihenésed legyen csendes és könnyű!”

A végtisztességen a rokonság, barátok, ismerősök mellett Kecskemét iparossága is testületileg megjelent. A szertartásról a Kecskeméti Közlöny másnapi száma így számolt be: „Tegnap délelőtt nagy részvét mellett kísérték utolsó útjára Merász Józsefet, a kecskeméti építő mesterek egyik tehetséges, ügybuzgó tagját. A Horváth Döme utcán, a gyászház előtt elhelyezett díszes ravatalt nagyszámú gyászoló közönség állotta körül, köztük az elhalt mester munkásai. A gyászszertartást Károlyi Lajos lelkész végezte papi segédlettel. A kat. egyházi énekkar szép gyászdalt adott elő.”

Az egykori építőmester buzgóságát, a közért való tenni akarását unokája is örökölte. A rendszerváltás utáni években polgármesterként segítette Kecskemét fejlődését.

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu