főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. november 29.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Napról-napra

február 2.
65 éve, 1943. február 3-án született Ribár Éva színésznő. A főiskola befejezése után, 1963-ban az Állami Déryné Színházhoz szerződött, 1971-től 1986-ig a kecskeméti Katona József Színház tagja volt, majd egy évadot a debreceni Csokonai Színháznál töltött. 1987-tól haláláig az egri Gárdonyi Géza Színházban szerepelt. Játszott drámát és zenéset. Főszerepet kapott ifj. J. Strauss: A denevér, Jacobi V.: Leányvásár, Lehár Ferenc: A mosoly országa, Burckhard: Tűzijáték, Thomas: Charley nénje, Beaumarchais: Figaro házassága, Örkény: Tóték, vagy Miller: A salemi boszorkányok című darabjában. Különleges érzéke volt ahhoz, hogy apró gesztusokkal, belső játékkal megnevettesse a nézőket. Olyanra volt képes, amire csak kevesen: a legkisebb szerepben is magára vonta a néző figyelmét. 

február 3.
165 éve született Váry Gellért piarista tanár, klasszika-filológus, emlékiratíró. 1864-től a kecskeméti Piarista Gimnáziumban tanított.


Váry Gellért: Szobám a kecskeméti piarista rendházban, 1865-1873 között

85 éve mutatták be Kecskeméten Neumann Ferenc színházi karmester, zeneszerző Világok szerelme című daljátékát.

február 4.
160 éve, 1848. február 4-én született Dékány Mihály földművelésügyi minisztériumi osztálytanácsos, a tiszaszabályozási ügyosztály vezetője. Középiskoláit a kecskeméti és a pesti református gimnáziumban végezte, a jogot Pesten hallgatta. Hivatali pályáját 1866-ban kezdte az országos építészeti igazgatóságnál, melynek megszünte után a Közmunka és Közlekedési Minisztériumba került. 1889-ben a Földművelésügyi Minisztériumba helyezték át, ahol a Tisza-szabályozási ügyosztályt vezette. Kormánybiztosa volt a Szolnok-Csongrádi Jobbparti Tiszaszabályozási Társulatnak és a Gerje-Perje Vízszabályozási Társulatnak. Több alkalommal miniszteri biztosként működött. Szakcikkei jelentek meg a Hon, a Reform, az Ellenőr, a Nemzet és a Fővárosi Lapok hasábjain, a Budapesti Szemle és a Nemzetgazdasági Szemle c. folyóiratokban.
140 éve Kecskeméten született Behr Dezső kormányfőtanácsos, nagykereskedő. 1908-ban alapította a Behr és Flusser textiláru nagykereskedést Budapesten. Közgazdasági tárgyú cikkei jelentek meg napilapokban és szaklapokban.

február 5.
90 éve született Rózsa Béla újságíró, író, zeneszerző. Színpadi művekhez is komponált zenét, önálló dalokat is szerzett. 1936-ban Izsákon megalakította a Mátyássy József Irodalmi és Művészeti Társaságot, aminek főtitkára lett. Írásait az Izsáki Hírekben is közölték. 1997-ben Izsákért Emlékéremmel ismerték el munkásságát.
75 éve, 1933. február 4-én hunyt el Boczonádi Szabó Imre méhész, színész, dal- és zeneszwerző. Kecskeméten is járt gimnáziumba.Alsópusztaszeriben kezdett méhészettel foglalkozni 1885-ben. Méhészeti szakkcikkeivel, könyveivel, saját rendszerű kaptáraival vitte előbbre a méhészetet. 1873-ban a Nemzeti Színház, 1895-ben az Opera tagja lett. A Méhészet c. folyóirat alapító szerkesztője 1904-től. Megalkotta az első nagykeretű kaptárt, a Boczonádi állókaptárt, majd a vándorkaptárt. Munkásságának köszönhető az általa szerkesztett nagykaptárok és a vándorméhészkedés elterjedése Magyarországon.

február 7.
110 éve hunyt el Pásztor Ferenc tanító, költő, lapszerkesztő, ügyvéd. 1873-ban a Kecskemét vidéke közlöny alapító szerkesztője volt.

február 8.
190 éve, 1818. február 8-án született Bacsó János református lelkész. 1841. júl. 25-én egyházi beszédet tartott Kecskeméten a református főiskola imádságos termében. Ez a beszéd nyomtatásban is megjelent a hírös városban. Ugyanitt adták ki 1847-ben Gyárfás Pál felett elmondott gyászbeszédét. 1848-ban az Életképek-ben jelentek meg versei.

február 9.
70 éve született Lőrinczy Éva színésznő. 1986 óta a kecskeméti Katona József Színház tagja. Prózai művek hősnőit és karakterszerepeit alakítja.

február 12.
55 éve hunyt el M. Bodon Pál zeneszerző, pedagógus. 1910. február 1-től 1949 nyaráig állt a kecskeméti zeneiskola élén. Ezalatt nemcsak az iskola, hanem a város zenei életének is egyik legfőbb irányítója volt. A kecskeméti volt úri bandából ő szervezte meg a Műkedvelők Zenekarát. Meghívására az 1920-as években sok jeles vendégművész fordult meg Kecskeméten, köztük Bartók, Kodály, Basilides Mária, Dohnányi Ernő, Hubay Jenő.

február 14.
90 éve égett le az első kecskeméti gőzmalom, a József Gőzmalom. A malom épületét 1857-ben építették fel a Trombita utca 1. szám alatti Klingert-féle telken. 1858-ban, József napján kezdte meg működését. 1869 márciusában részvénytársasággá alakult. A tűz pusztítása után a malomtelket a város kisajátította.

február 15.
105 éve hunyt el Miletz János tanár, történész, régész. Édesanyja révén a Katona család rokona volt, kecskeméti piarista diákként Katona József Sándor öccsénél lakott. Később feldolgozta és kiadta a Katona-házban talált dokumentumokat, kéziratokat és a családi emlékezéseket.

február 18.
50 éve, 1958. február 18-án hunyt el Zombory Géza honvédhuszár tábornok. Régi kecskeméti családból származott, Zombory László városi főügyész fia volt. Tanulmányait Kecskeméten végezte. 1891-től hadnagy, 1906-tól százados, 1915-től őrnagy, 1917-től alezredes, 1920-tól ezredes. 1919-ben harcolt a Vörös Hadseregben. 1927-ben tábornokká
léptették elő. Nyugállományú tábornokként sokáig élt Kecskeméten. Családtörténeti és heraldikai kutatásokkal foglalkozott. Tagja volt a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaságnak, a Magyar Történelmi Társulatnak és az Első Magyar Általános Biztosító Társaság Választmányának.

Zombory Géza


45 éve hunyt el Fáy Aladár festőművész. A kecskeméti művésztelepen Révész Imre mellett dolgozott. Sok állattanulmányt és ősmagyar alakokat ábrázoló képet festett.


február 21.

95 éve Kecskeméten született Katona Piroska tanár, irodalomtörténész, a hajdani szőlőnemesítő, gyógyszerész Katona Zsigmond unokája. Kecskeméten tanított 1950-től 1957-ig. 1957-ben internálták. Németh László felolvasónője volt. A tőle kapott leveleit és Domahidy Andrással való levelezését a Forrás tette közzé 1989-ben és 1995-ben.

február 25.
75 éve hunyt el Murai Károly író, újságíró, szerkesztő. Középiskolai tanulmányait részben Kecskeméten végezte. Megyei Lapok címmel 1881-ben társadalmi és szépirodalmi hetilapot szerkesztett a hírös városban.

február 28.
125 éve született Somlay Artúr színész, Kossuth-díjas, Kiváló Művész. 1900-ban több alkalommal lépett fel Kecskeméten Kövessy Albert társulatánál.Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu