főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 7.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

VALLOMÁSOK: Tokovics Klára okleveles könyvvizsgáló, gazdasági igazgató60

Tokovics Klára60 éves  Tokovics Klára okleveles könyvvizsgáló, pályázati szakértő, a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. gazdasági igazgatója. Tótkomlóson született 1954. május 24-én. Az általános iskolát és a gimnáziumot szülővárosában végezte. 1972-től 1975-ig Budapesten, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola rendszerszervezés szakán tanult. Később építőipari árszakértői, okleveles könyvvizsgálói és pályázati szakértői diplomát is szerzett. 1975-től a Békés Megyei Tanács Pénzügyi Osztályán, Békéscsabán dolgozott, mint pénzügyi főelőadó. 1978 óta él Kecskeméten. 1986-ig a DUTÉP gazdasági vezetője, majd hét éven át az Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalat üzemgazdasági osztályvezetője volt. A cég átalakulása, 1993 óta a TERMOSTAR Kft. gazdasági igazgatója. Felsővezetőként az elmúlt 20 év során részt vett a kecskeméti (és a magyar) távhőszolgáltatás fejlesztésében, számos energiatakarékosságot célzó beruházás eredményes megvalósításában. A helyi és az országos médiákban, szakmai lapokban számos cikke, tanulmánya jelent meg. A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szervezete Közgazdasági Munkabizottságnak tagja, az Ellenőrző Bizottság elnöke. Munkájának elismeréseként több díjat kapott: Magyar Távhőszolgáltatásért Szakmai Díj (2004); Elkötelezettség a Kiválóságért Nemzetközi Minőségdíj (cége számára, 2007). 2014. május 15-én szakmája legnagyobb kitüntetését, a Knuth Károly-díjat (és a vele járó arany pecsétgyűrűt) vehette át, amelyet a közösséget szolgáló életútjuk és szakmai tevékenységük elismeréséül ítélnek oda a magyar távhő szakmakultúra kiemelkedő személyiségeinek.

„Nagyszüleim, szüleim a felvidéki színmagyar községből, Pozsonyvezekényről származnak. Őket 1947-ben azért «deportálták» a Viharsarokba, Tótkomlósra, mert magyarként nem vállalták a szlovák állampolgárságot és volt némi vagyonuk is. A «benesi» lakosságcsere családunk számára szerencsésen alakult, mert így nem kellett tovább magyarként idegen országban élni. Tőlük a jó géneken túl a hazaszeretetet, a kitartást, a szorgalmat és a mindennapokhoz erőt adó hitet örököltem, amellyel az új hazát fel tudták építeni, és el tudták fogadni a sorsukat. Anyukám 9 éve váratlanul elment, de édesapám – aki tízgyermekes családban nőtt fel, majd 30 évig a mezőhegyesi cukorgyárban dolgozott vasbetonszerelőként, csoportvezetőként – 91 évesen ma is jól van. Húgom a Kereskedelmi és Hitelbank Dél-alföldi Régiójának vezetője, ők Orosházán élnek.

Tanulni, fejlődni mindig nagyon szerettem. A magyar-, történelem- és matematikatanáraimra úgy emlékszem, hogy szaktárgyaik megismertetésén túl bőven elláttak bennünket életbölcsességekkel is, és jó alapokkal indítottak el az életbe. Fogalmazni – a diákok szemében is csodálatosan szép, művelt és igényes – Kalmár Sándorné Ili néni tanított. Ma is fülembe cseng a kellemes hangja, mikor az újságcikkeket, hírleveleket, szabályzatokat, üzleti terveket írom, és keresem a legmegfelelőbb kifejezéseket, jelzőket. Legkiválóbb tanítványa Závada Pali volt, aki napjaink  ismert József Attila- és Kossuth-díjas írója (Jadviga párnája című regényéből készült film részleteit a szülőfalunkban forgatták). Talán furcsa, de az ének-zene mellett a nyelvtan volt a kedvenc tantárgyam; amíg iskolába jártam, mindig énekeltem kórusban, sőt szólóban is.

Férjével a Níluson  San Marinoban 
      Férjével a Níluson                                    San Marinoban 

A pályaválasztásnál fő motivációm egy elég egyértelmű vágy volt: sok pénzt szerettem volna keresni. Édesanyám varrónőként a helyi termelőszövetkezet főkönyvelőjének a ruháit is készítette. Ilonka nénitől megkérdeztem egyszer, honnan van annyi pénze, hogy ezeket a gyönyörű, drága ruhaanyagokat meg tudja venni. «Legyél főkönyvelő, és bár nagyon sok munkával és idegeskedéssel jár, ezt te is elérheted majd», így biztatott. Többek között ezért is jelentkeztem – a végig kitűnő bizonyítványommal – érettségi után álmaim városába, Budapestre, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolára.

A felejthetetlen Mogyoródi úti kollégiumi évek alatt ismertem meg későbbi férjemet, dr. Tuskó Lászlót, aki a Műegyetem gépészmérnöki karára járt és az «Ezres» kollégiumban lakott. Ő 33 éve a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar tanára. 1978-ban házasodtunk össze, és Kecskeméten – ebben a csodálatosan fejlődő, szépülő városban – telepedtünk le. Akkori munkahelyünk, a DUTÉP segítségével egy új, 2,5 szobás lakáshoz jutottunk a Széchenyivárosban. Erika 1981-ben, Krisztina 1986-ban született. Hála Istennek, mindketten különösebb gond, baj nélkül felnőttek, és sok-sok örömet szereztek, és szereznek ma is nekünk. Mindkét lányunk a 8 osztályos Bányai Júlia Gimnáziumot végezte el, majd közgazdászok lettek. Budapesten élnek és dolgoznak, minden bizonnyal megtalálták a számításaikat, unokánk még nincs. 1989-ben a Hollandfaluban építkeztünk, ma is ott élünk egy családi házban.

Férjével Egyiptomban   Portugáliában 
      Férjével Egyiptomban                                      Portugáliában 

A TERMOSTAR Kft-t 1993-ban az akkori távfűtési üzemvezetővel, Mihala Lászlóval a város közgyűlésének döntése alapján az Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalatból «hoztuk létre». A fűtőmű sarkaiban alakítottunk ki irodákat a dolgozóknak. Mai szemmel nézve évekig áldatlan körülmények között végeztük a cseppet sem népszerű munkánkat, hiszen a távhőszolgáltatás akkortájt igen drága volt a fizetésekhez képest. Nagyon jó közösséget építettünk, sokat dolgoztunk, és bíztunk abban, hogy egyszer jó cégünk, szép épületünk lesz, amelyben színvonalas, komoly szakmai munka folyhat. Így is lett. 2002-ben vettük birtokba korszerű irodaházunkat az Akadémia körúton.

Küldetésemet hamar sikerült megfogalmazni, amelyet a kollégáim is elfogadtak. Röviden összefoglalva: észrevétlenül, megbízhatóan, rugalmasan szolgálni Kecskemét lakossága egyharmadát, közel 40 ezer embert. Közmegelégedésre biztosítani a környezetbarát fűtést és melegvizet. Fontosnak tartom a jó kommunikációt a lakossággal, a közös képviselőikkel, a sajtóval, a tulajdonosainkkal, partnereinkkel.
 
Kollégáimmal az elmúlt évtizedekben sokat tettünk a műszaki rendszerek korszerűsítéséért, a rezsi költségek csökkentéséért. Kiemelném ezek közül számos társasház fűtési rendszerének korszerűsítését, szabályozhatóvá tételét, vagy a hőt villamos energiával kapcsoltan termelő gázmotorok beépítését, működtetését. Így ma Kecskeméten országos szinten is alacsonynak számító számlákat állíthatunk ki. Büszke vagyok arra, hogy a TERMOSTAR Kft-t az ország 97 távhőszolgáltató cége közül a legjobbak között tartják számon.

Az Év Legjobb Munkahelye elismerésselAz Év Legjobb Munkahelye elismeréssel:
Pék Gáspár főmérnök,
Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester,
Horváth Attila ügyvezető igazgató és
Tokovics Klára gazdasági igazgató.

Nagyon szeretem a munkámat. Akik ismernek, tudják, ez már nem kötelességteljesítés, hanem szenvedély. A titok abban van, hogy a legkisebb eredménynek, előrelépésnek, egy színvonalasan összeállított beszámolónak is nagyon örülök, és a munkatársaimat is tudom lelkesíteni. Meggyőződésem, hogy hosszú távon eredményeket, sikereket csak jó munkahelyi légkörben, innovatív csapattal és elégedett kollégákkal együtt lehet elérni (a TERMOSTAR Kft. 2012-ben a magyar középvállalatok között elnyerte a „LEGJOBB MUNKAHELY”címet). Az elmúlt 20 év alatt mindig sikerült megtalálni az összhangot a vezetőtársaimmal és a dolgozókkal, így az egészségem és a jó kedélyem is megmaradt. Elismeréseimnek, díjaimnak nagyon örülök, mert erőt adnak a nehézségek esetén, hogy érdemes többet tenni az elvártnál. 

Hálás vagyok, hogy sok országba eljuthattam, de szívem csücske azért Erdély maradt. Sokat fényképezek, így újra és újra át tudom adni magam az élményeknek. Nagyon érdekelnek a testi-lelki-szellemi egészség megőrzésével és az önfejlesztéssel kapcsolatos témák, valamint az agykontroll technikák. Ezeknek, a finom ételeknek és a jó vitaminoknak is köszönhető talán, hogy nem fáradtam bele a 40 éve tartó tevékenykedésbe. Mióta a gyerekek felnőttek, rendszeresen tornázom, jógázom, gyalogolok, sétálok, hogy könnyedén vehessem a zarándokutakkal és a kirándulásokkal járó megpróbáltatásokat. Szeretem a színházat, a musicalt minden mennyiségben, a Kecskeméti Kulturális Központ színvonalas előadásait, a zene több fajtáját (különösen az orgonát), de a nótázás és a tánc is jöhet. Az olvasásra nem jut annyi időm, amennyit szeretnék, de remélem, egyszer majd gondtalanul hódolhatok e szenvedélyemnek is.”

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu