főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. november 29.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

100 ÉVES A KECSKEMÉTI MŰVÉSZTELEP VI.100

100 éve, 1912 telén festette Iványi Grünwald Béla a Kofák a hóbuckák között című képét. A hírös város motívumainak megjelenése a művésztelep festőinek kompozícióin némileg kényszer szabta választás eredménye, ugyanis így próbálták meg valamelyest ellensúlyozni a – nagybányai telepről érkezők által képviselt – plein-air festészeti törekvésekhez akkor még többek által is nélkü-lözhetetlennek vélt természeti adottságok hiányát. (A Műkert parkos környezete és talán a Cigány-város e szempontból, ha nem is teljes mértékben, kivételnek tekinthető.)  Kecskemét jellegzetes motívumai közül különösen kedvelt volt az alkotók körében a Barátok temploma előtti íves barokk kőfalhoz támaszkodó Kálvária (mely nem azonos az 1982 óta látható szoborcsoporttal), többnyire az akkori főtéri piaccal és piacolókkal egyetemben. A művésztelep alapító mestere a téli hónapok-ban e téma legalább 5 változatát is megfestette, közülük éppen a Kecskeméti Képtárban őrzött a legletisztultabb, legkiérleltebb.

Iványi Grünwald Béla:
Kofák a hóbuckák között

Gauguin hatása, későszecessziós vonások, illetve fauve-os, neós harsány színvilág jellemezte ekkor Iványi festészetét, aki egyrészt leegyszerűsítette a kompozíciót (elhagyta a hóesés, illetve a kopasz fák előtéri ábrázolását), másrészt pedig minden egyes képi motívumot (köztük a kékes-lila és rózsa-szín „árnyékokat” mutató hóbuckákat) formai redukcióval társítva, sötét kontúrokkal körülhatárolt tiszta, dekoratív színfolttá alakította át. A kép ez utóbbi jellegzetességét ki is karikírozta pár hónap-pal később Józsa Károly az Egy kofa, egy hóbucka… címet viselő metszetén a korabeli népszerű hetilap, a Magyar Figaro 1912. május 19-i számában.

Bálint Rezső: Kecskeméti tér

A Kálvária tehát a művésztelep egyik legnépszerűbb motívumává vált, így Iványi alkotásain kívül megjelent például Demény Ottó és Herman Lipót egy-egy rajzán, illetve Bálint Rezső szintén 1912-ben készült dokumentum értékű pasztell vedutáján is. Az utóbbin kiemelt szerepet kapott a Kálvária környezete is, így az 1973-ban lebontott, a templom északi oldalánál 1841-től kezdve kialakított, zsidó kereskedők által működtetett földszintes üzletsor és a katolikusok – sajnos a II. világháború-ban helyrehozhatatlan károkat szenvedett – I. bérháza, melyet 1894-ben Zaboretzky Ferenc építész tervei alapján építettek föl.

             Perlrott-Csaba Vilmos: Kálvária
 A téma megoldásában Iványiéhoz hasonló színvonalat és népszerűséget azonban csupán a Matisse-tanítvány, Perlrott-Csaba Vilmos ért el (Kálvária, 1911–1912). A Kecskeméti Képtár állandó kiállí-tásán látható legismertebb változat különösen jól tükrözi a legfrissebb francia hatásokat (pl. cézanne-i forma- és szerkezetképzés, kubista elemek). Különösen jellemző az a mozzanat, ahogyan Perlrott az egyes látványhű elemeket képépítő egységekként kezelve egy közös motívummá rakja össze, felhalmozva őket a szorosan egybekapcsolt elő- és középtér egy viszonylag szűk sávjába. Mindez olyannyira jól sikerült, hogy például egy Kecskemétet nem ismerő művészettörténész a háttérben látható református templom tornyát a Barátok temploma részének vélte műleírásában.

ifj. Gyergyádesz László
művészettörténész

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu