főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. július 15.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A gyermekek igaz barátja150

 150 éve, 1859. június 18-án született Hollós László tanár, botanikus, mikológus. A magyar mikológia (gombatan) egyik jelentős alakja, a magyarországi gombaflóra fáradhatatlan kutatója volt. 1904-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé választották. Tanítványa, a jeles tüdőgyógyász, aki tisztelete jeléül vette föl a Hollós nevet, így emlékezett meg róla: „a gyermekek igaz barátja, aki magára semmit sem költött, de kisdiákjait saját költségén vitte tudományos kirándulásra, szegény tanulónak ruhát, könyvet, pénz adott, és igazi típusa az emberszerető, mély tudású tanároknak”.

Nagyapját még Schwarzkopfnak hívták, és Linzből vándorolt be német mézeskalács-mesterként. Utódai már magyar hazafiaknak vallották magukat, így édesapja, Hollós Alajos is, aki az 1848-as szabadságharcban honvéd főhadnagyként volt jelen. A család életében fontos szerepet játszott a becsületes és hazafias nevelés, valamint a természet ismerete és szeretete. A fiatal Hollós Lászlót szinte minden érdekelte. Szépen és jól rajzolt, később tudományos írásait is saját maga illusztrálta. Tudása bővítéséért a fővárosba költözött, a műegyetemen fizika és kémia szakon végzett, majd Bécsben doktorált kémiából. Ezt követően hét esztendőt töltött nevelői szolgálatban különböző családoknál, s ezalatt újabb tanári okleveleket szerzett állat- és növénytan, ásványtan és földrajz szakokból.

 1890-ben a budapesti egyetem állattan tanszékén kapott állást, de egy évvel később a kultuszminisztérium Kecskemétre, az Állami Főreáliskolába helyezte. Itt természettant, természetrajzot, növényhatározást, vegytant, geometriát, sőt szépírást is tanított. Emellett osztályfőnök, valamint az ásvány- és vegytani szertár őre volt. Közel ötezer kitömött állatból, preparált növényből, gombából, kőzetből, ásványból és azok dokumentumaiból létrehozta az iskola természetrajzi gyűjteményét.

Növénygyűjtésébe tanítványait is bevonta, akik örömmel tartottak vele az őszi és tavaszi szünetben, vagy akár a nyári vakáció ideje alatt is. Emellett szívesen tanulmányozta a bugaci pásztoréletet, vonzották a régi pénzérmék, kutatott a kecskeméti céhek múltja után, jelen volt a környék régészeti ásatásain, amiről tanulmányt is jelentetett meg 1892-ben. Kecskemét növényvilágáról is ő adott ki elsőként részletes összefoglalást, amihez öt éven át gyűjtötte az adatokat. Ebben 1031 Kecskemét környékén, a Nyíri-erdőben és a bugaci pusztán vadon élő növényt sorakoztatott fel rendszertani kategóriába téve.

 Érdeklődésének középpontjába ezután a gombák kerültek, s csak a város környékéről 220 gombafajt jegyzett le. Néhány éven belül ő lett a világ egyik leghíresebb és legrangosabb mikológusa. Több nyelven olvasta a szakirodalmat, és minden nagyobb kutatóintézettel felvette, tartotta a kapcsolatot. Óriási anyaggal gyarapította a Nemzeti Múzeum, több külföldi intézet és természetesen iskolája szertárát. Főként gombagyűjtési szándékból vett részt 1898 nyarán Déchy Mór kaukázusi expedícióján is. „Nem vagyok olyan nevetségesen elfogult, hogy azt hinném, a gombák kutatása boldoggá teszi a hazát. De azt tartom, minden tudomány, a mikológia ápolására is szükségünk van éppen úgy, mint a művelt nemzeteknek” - vallotta.

1911 őszén nyugdíjba vonult, és megválva Kecskeméttől és a főreáliskolától hazatért szülővárosába, Szekszárdra. Távozása előtt létrehozott egy 2000 forintos alapítványt az iskola szorgalmas diákjai számára. 1940. február 16-án halt meg.

Varga Géza

(Forrás:  *Sulinet: Életrajzok  *Dr. Töttős Gábor: Dr. Hollós László)

 

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu