főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. november 29.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A hajó megy, a legénység teszi a dolgát15


A hírös város egyik legszebb épületében működik a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ez a ház a vállalkozók háza – tartják a kamara szakemberei, akik 15 éve dolgoznak azon, hogy a szervezet betölthesse valódi hivatását.

  

- A kamarák története a 19. században kezdődött. Korábban céhek védték a hivatásbéli hagyományt és gondoskodtak a szakma fennmaradásáról – meséli Sipos Zsolt, a szervezet titkára. - A céhek megszűntével az 1800-as évek végén egy rendelet nyomán a kamarák vették át a feladatot. Így tömörültek egy szervezetbe a gazdaság szereplői, és megpróbálták a saját érdekeiket védeni. Aztán 1994-től magalakultak a köztestületi kamarák, körülbelül innen datálódik a mi 15 esztendőnk is. 

- A kötelező kamarai tagsági rendszer azonban magával hozott egyfajta ellenállást a vállalkozások részéről.
- Ez érthető is. Kezdetben rengeteg kényszervállalkozó próbált meg egzisztenciát teremteni, gyakran sikertelenül. Úgy érezhették, hogy a rájuk erőltetett kötelező tagság, a befizetett tagdíj fejében nem kapnak olyan szolgáltatást, amivel sikeresebbé tehetik a működésüket. Ez is vezetett oda, hogy a kamarai tagdíjat sokan egyfajta plusz adónak tekintették. Hatalmas, több mint 30.000 fős vállalkozói tagság állt mögöttünk. A közigazgatási feladatokkal jól megbirkóztak a kamara munkatársai, de tagok ügyes-bajos dolgaira kevés energia maradt. A vállalkozói ösztönzés, képzés, a vállalkozói kultúra elsajátíttatása elsikkadt. Később, 2000-től a kötelező tagság megszűnt. Vállalkozóink száma jelentősen csökkent, és ennek következtében meg kellett küzdenünk sok nehézséggel. De hálózatunknak köszönhetően fel tudtunk építeni egy komoly szolgáltatói tevékenységre épülő, önkormányzati elven, demokratikus úton működő nonprofit szervezetet. 

 A "vállalkozók háza"

- Vagyis ma már teljesítik azt a szerepüket, azt a feladatukat, amelynek ellátására korábban nem volt lehetőségük.
- Ezt a munkát végezzük immár kilenc éve. És mivel egy köztestületi kamara akkor tudja jól ellátni közfeladatait, ha tökéletes rálátása van a gazdaság egészére, ha képes – a kormányzattal együttműködve – irányítani a gazdasági folyamatokat, s mindeközben személyes szolgáltatóként a napi problémákban a vállalkozók rendelkezésére áll, minden nap kihívás nekünk. A vállalkozók nagy része és a kormányzat is azt várja el tőlünk, hogy egy etikai kódex-rendszer betartásával, betartatásával tiszta gazdaságot építsünk. Ehhez viszont nincsenek meg az eszközeink. Az etikai kódexet érvényre juttatni csak a tagságra nézve lehet. Ugyancsak az önkéntes jelleg miatt teljességében nem ismerjük a gazdaság szereplőit sem, nincs egységes adatbank, amelynek segítségével elérhetnénk a vállalkozásokat, amelyek gyakran amőbaként alakulnak át másik vállalkozássá.  Ezért is vagyunk büszkék arra, hogy minden nehézség ellenére 15 éves kamaraként fel tudtuk magunkat küzdeni az ország öt legjobb kamarája közé, és - Magyarországon három kamara egyikeként - meg tudtuk őrizni aktív tagságunkat, vállalkozói bázisunkat. Komoly infrastruktúrával és magasan képzett szakember-gárdával a háttérben napi szinten legalább nyolcvan szolgáltatást nyújtunk tagjainknak. A kecskeméti központon kívül három képviseleti irodánkban kollégáink a megye távolabbi részén élő, dolgozó vállalkozóink rendelkezésére is állnak.

 Előadás a Gróf Széchenyi István Konferenciateremben
                
- Azt gondolom, hogy az utóbbi években egy olyan fiatalos, dinamikus, rugalmas, vevő-központú kamarát hoztunk létre, amely mára jól megközelíti az eredeti elképzeléseinket, vágyainkat. – elemzi az elmúlt 15 év tanulságait Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. - Arra, hogy képesek vagyunk a napi kihívásoknak megfelelni, jó példa az is, hogy a Daimler cég hivatalos bejelentése után szinte azonnal megalakítottuk a Hírös Képző Konzorciumot, amelyben a város, a megye és számos iskola részt vesz. Megalapítottuk a Hírös Beszállítói Klasztert is, ami egyre több tagot számlál. Persze vannak még bőven teendőink, meg a világ is változik. Arra törekszünk, hogy a közeljövőben egy teljes körű regisztráció révén minden egyes vállalkozás és vállalkozó, minden fontos információ a látóterünkbe kerüljön, hogy ennek nyomán át tudjuk látni a gazdaság egész struktúráját. Igyekszünk tagjainkat és a többi vállalkozást is inspirálni, hogy keressenek minket, vegyék igénybe a szolgáltatásainkat, mert rengeteg segítséget tud nyújtani számukra a kamara. Információkat, tanácsokat tudunk adni, jogi, cégvezetési, adózási, marketing-ügyekben, partnerkeresésben. Célunk, hogy a kamara a mindenkori kormány nélkülözhetetlen partnerévé váljon, és tagjaink továbbra is érezzék jelentőségét és a gazdaság fejlesztésében betöltött fontos szerepét. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy magunkról minél több fontos információt közzétegyünk különböző médiumokban. Régi szándékunk valósult meg a Gazdasági Ablak megszületésével, ezzel a címmel a Petőfi Népében havonta egyszer olvasható egy általunk szerkesztett négyoldalas melléklet. A Gazdasági Ablak évi tíz alkalommal a Kecskeméti Televízióban is megjelenik, rendezvényeinkről, eredményeinkről rendszeresen tudósít a GONG Rádió, és bőséges, naprakész tájékoztatást ad a megújult internetes honlapunk is. A szigorúan gazdasághoz kötődő munkánkon kívül mindig vannak olyan sajátos feladataink is, amelyet szívügyünknek tekintünk. Ez év nyarán, a Hírös Hét keretében Hírös Vacsorát szerveztünk, amelynek bevételét a jó képességű, de szerény körülmények között élő fiatalok taníttatására fordítottuk. A Kamara Galéria is népszerűvé vált, sok művészt támogatunk ilyen módon. A tizenöt év summázataként tehát azt kell elmondanom, hogy háborgó tengeren hajózunk ugyan, egy többé-kevésbé jól megépített hajóban, de a legénység a helyén van, egyre összeszokottabb, és mindenki tudja, teszi a dolgát.
 
 Nemcsak a kamara ünnepel kerek évfordulót: tíz éve, 1999-ben alakult meg a szervezet mellett működő Békéltető Testület. A 24 tagból álló grémiumba 12 szakembert a kamara delegál, a többi tagot a civil szervezetek adják. Az elnöki feladatokat 2008 áprilisától dr. Gál Gyula, míg a titkári teendőket a kamara titkár-helyettese, jogi és gazdasági irodavezetője, Puskásné dr. Csorba Éva látja el.
 
- Amikor a fogyasztóvédelmi törvény életre hívta ezt a – hazánkban eddig ismeretlen, de azóta egyre népszerűbb – intézményt, az volt a cél, hogy a fogyasztói panaszok és viták az idő- és pénzigényes bírósági peres eljárások helyett békés úton, lehetőleg mindkét fél számára megnyugtató egyezséggel oldódjanak meg – mondja Puskásné dr. Csorba Éva. Foglalkozunk milliós nagyságrendű biztosítási pénzintézeti szolgáltatási panaszokkal, de természetesen hozzánk tartozik az ötezer forintos cipő talpleválásának ügye is. A panaszok tárgyát tekintve a legtöbb probléma az építő- és szakipari, valamint a pénz-, hitel- és biztosításügyi szolgáltatásokkal van. Emellett nagyon gyakoriak a termékek jótállási és szavatossági problémái is. Amit nagyon fontos elmondani: a panaszt mindig magánszemély teheti, és az eljárás ránézve teljesen ingyenes.

Puskásné dr. Csorba Éva,
a Békéltető Testület titkára

- Hogyan kell elképzelnünk Önöknél egy békéltető tárgyalást?  Hogyan működik a tanács?
- Fontosnak tartjuk, hogy sem a panaszos, se a bepanaszolt fél ne érezze magát úgy, mintha „kis bíróságon” ülne, hiszen a mi célunk a békéltetés. Számunkra mindig az adja a legnagyobb sikerélményt, ha mindkét fél számára megfelelő egyezség születik. Ha ez nem sikerül, akkor a testület ajánlást fogalmaz meg. S bár ennek betartása nem kötelező, ha a benne foglaltakat mégsem hajtja végre a bepanaszolt fél, akkor mi nyilvánosságra hozhatjuk, hogy nem tanúsított teljesen tisztességes piaci magatartást. Ennek pedig senki nem szokott örülni.

Szavaz a Békéltető Testület

- Hogyan tekint vissza az elmúlt tíz esztendőre?
- Összegzésként elmondhatom, hogy szép eredményeket könyvelhetünk el, de mégsem lehetünk elégedettek. A kezdetek kezdetén teljesen ismeretlen volt a rendszer, alig tudtak rólunk. Az első évben nem is volt több, mint két ügyünk. Mégis rengeteg volt a munkánk. Mert nagy PR- és marketing-tevékenységet kellett elvégeznünk, rendszeres reklámhadjáratot folytattunk a médiumokban és más fórumokon keresztül, hogy minél többen halljanak erről a vitarendezési lehetőségről. Persze a legjobb reklám mindig az, amikor az ügyfél elégedett és tovább viszi a jó hírünket. Hogy egyre népszerűbbek lettünk, azt jelzi az ügyszámok emelkedése. A második évben már 14 panasszal kerestek bennünket, 2004-ben már 80 alkalommal, míg 2006-tól évente duplázódott az esetek száma. Idén már majdnem minden napra jut egy tárgyalás. De a sikereinket nagyban köszönhetjük a Békéltető Testület kiváló, felkészült, szakmában és emberismeretben jártas tagjainak is, meg annak, hogy a megyében három kamarai képviseleti irodában, Kalocsán, Baján és Halason keresztül is elérhetnek bennünket a panaszosok. A sikerek ellenére azonban a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél több fogyasztóhoz eljusson a hírünk, hogy mind többen megtudják: panaszaikat, vitás ügyeiket békés úton, költségek és fáradságos procedúrák nélkül is megoldhatják.

Fejes Maja

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu