főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. június 18.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A hazai gyümölcstermesztés fellendítője1949. május 17.

75 éve, 1949. május 17-én Kecskeméten hunyt el Hankovszky Zsigmond szőlő- és gyümölcsnemesítő. 

 1864. május 19-én Kecskeméten született. Iparos családból származott, apja őt is mesterembernek szánta, de Hankovszky önéletrajza szerint „inkább paraszt” akart lenni. Gyermekkorától vonzódott a természet és a föld megmunkálása felé. 1882-ben fejezte be tanulmányait az érdiószegi állami vincellériskolában. Bizonyítványában az alábbi minősítéseket találjuk: az elméleti oktatásban figyelme „feszült”„igen szorgalmas”, a szőlő-, kerti- és pincemunkákban „igen ügyes”. Ez a minősítés hosszú élete során mindvégig jellemezte Hankovszkyt.

1982-83-ban erdélyi szőlőbirtokosoknál volt vincellér és pincemester. Ezt követően az Országos Központi Mintapincében, majd 1885-től Kecskeméten dolgozott. Az édesapjától örökölt, 1860-ban telepített 12 holdas úrréti szőlőjét 35 holdra egészítette ki. Jelentős része volt a múlt század végi, felgyorsult ütemű homoki szőlőtelepítésben. Közvetlen irányításával Paks, Hajdusámson, Kisvárda, Albertirsa és Cegléd határában telepítettek szőlőt. A ceglédi Unghváry-féle faiskola szaktanácsadója is volt. 1894-ben ő ültette, majd gondozta a Kecskeméti Gazdasági Egyesület szőlőjét. Úrréti szőlőtelepe mintául szolgált a helybeli gazdák számára. 1912-ig 1500 fajta szőlőt gyűjtött össze. Nagyban termesztette a kövidinkát, kadarkát, olaszrizlinget és több csemegeszőlőt. Sikeres gyümölcsnemesítési munkát is folytatott. Nagy érdemei voltak a kajszi elterjesztésében Kecskeméten és az egész Duna-Tisza közén. Tőle származik a „rózsabarack” elnevezés.

Hazai és külföldi kiállításokon számtalan díjat nyert szőlőivel és gyümölcseivel. A Gazdasági Egyesületben és más fórumokon is tartott előadásokat a nagyközönség számára. Alapító tagja és egyik szervezője volt az 1918-tól működött Kecskeméti Szőlősgazdák Egyesületének. A helyi lapokban és az országos kertészeti és szőlészeti-borászati lapokban jelentek meg cikkei. Egy ideig a Kecskeméti Lapok szerkesztője is volt.

A szőlő- és gyümölcstermesztés technikai korszerűsítésén is sokat fáradozott Terveit maga rajzolta, szerkesztette mérnöki precizitással. Elgondolásait nagyrészt saját gazdaságában próbálta ki. Igyekezett népszerűsíteni a „sodrony melletti szőlőmüvelést”, bizonyítva, hogy az gazdaságosabb, mint a karó melletti, s főleg csemegeszőlőkbe javasolta. Tervezett fametsző ollót, rúdra szerelt fanyíró ollót, három lábú Részlet Hankovszky Zsigmond diákkori jegyzetfüzetébőlgyümölcsszedő állványt, új rendszerű prést. Fogatos szőlő- és gyümölcspermetezőgépét (többféle beállítási lehetőséggel) rendszeresen használta gazdaságában.

Részlet Hankovszky Zsigmond diákkori jegyzetfüzetéből

Az 1930-as évek végétől egyre inkább csak kedves gyümölcsfáival törődött Kisfáiban levő birtokán, amit „aggkori menedékhely”-nek nevezett. Még 81 éves korában is nemesített egy újabb almafajtát. Hosszú élete során 498 szőlő-, 159 alma-, 117 körte-, 377 őszibarack-, 57 meggy és többszáz kajszibarack fajtát, illetve változatot gyűjtött össze és figyelt meg.

Hankovszky úgy gondolta, hogy gyakorlati példamutatással is igyekszik ösztönözni a kecskemétieket a korszerűbb gyümölcstermesztésre. Mint mélyen vallásos ember ezeket a terveit szociális jellegű, emberbaráti elképzelésekkel kapcsolta össze. Vagyonának nagy részét kísérletezésre, közcélokra, a gyümölcskultúra fejlesztésére fordította. 1917-ben a város református egyházának adományozta 8 és fél holdas Daróczi közi ingatlanát, hogy ott Hankovszky-liget néven mintakertet és népligetet létesítsenek a kecskemétiek számára. Tervei szerint a Hankovszky-liget két részből állt volna. Az ún. tanulmányi részben gyümölcsös (60 fajta körte, 100 fajta alma, sárga- és kajszibarack), szőlőtelep (400 fajta bor- és csemegeszőlő), konyha- és díszkert kialakítására került volna sor. Előadóterem, könyvtár és múzeum szolgálta volna az elméleti ismeretek elsajátítását. A Hankovszky-liget másik — általa „közélvezeti”-nek nevezett — részében polgári vendéglő vegyes kereskedéssel, cukrászda, nyitott uszoda, korcsolyapálya, „népliget”-nek elkeresztelt szórakozóhely és „népvendéglő” létesült volna. Az alapításkor kikötött haszonélvezetről is lemondott 1930-ban. Elképzeléseiből kevés, jobbára csak a gyümölcstelep valósult meg. Bár a Gyümölcstermelők Országos Egyesülete 1932-ben a Hankovszky-ligetnek „a hazai gyümölcstermesztés fellendítése érdekében kifejtett kiváló érdemeiért” elismerő oklevelet adományozott, Hankovszky önéletírásában „törekvéseim legmeddőbb cselekvésének” nevezte alapítványát. Vagyonából és jövedelmeiből juttatott a Magyar Természettudományi Társulatnak és az Országos Közművelődési Tanácsnak is kertészeti témájú művek kiadására, szemorvosok ösztöndíjára és kertészek képzésére egyaránt. Elveihez híven végrendeletében is kikötötte az általa alapított ösztöndíjról: „kertészeti ágak és gyakorlati tevékenységben kiváló egyének között és nem holmi szobatudósok és magasrangú kertészkedö dilettánsok között osztandó ki.”

Hankovszky Zsigmond életével és munkásságával igazolta saját elveit: „teret kell engedni a gyakorlati tapasztalatok érvényesülésének is, mert gyakorlat nélkül egyedül elméletre és hatalomra építeni a jövő többtermelését nem lehet”. 1949 májusában hunyt el. Maga tervezte sírkövének felirata „Munka nélkül nincs eredmény, tudás nélkül nincs haladás.” Szebben, pontosabban ma sem fejezhetjük ki életművének tanulságait.
(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Kecskeméti Lapok, 1990  *Magyar agrártörténeti életrajzok  *Székelyné Kőrösi Ilona: A rózsabarack névadója: Hankovszky Zsigmond)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu