főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. május 29.
   


A nap fotója

Május 29-ea szobrászat napja Magyarországon


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A kecskeméti szellemi élet spiritus rectora50

A Művelődésügyünk című megyei periodika szerint „Kecskeméten 1959 a népművelési munka irányításában és összehangolásában fordulópontot jelentett. Ez több együttesen ható tényezőnek volt köszönhető. Heltai Nándor személyében egy fiatal, nyughatatlan szellemű, a népművelési munkát hivatásának tekintő, megfelelő és sokoldalú szaktudással rendelkező új népművelési felügyelő vette át a kulturális élet irányítását.”

- Elsősorban íróként, helytörténeti kutatóként ismerik Önt, hiszen csaknem harminc könyve, számos tanulmánya, sok-sok újságcikke jelent meg, több forgatókönyvét megfilmesítették. Sokan mégis főként szervező kulturális szakemberként tartják számon. Fodor András és mások, mint a kecskeméti szellemi élet spiritus rectorát emlegették. A rendszerváltás előtti kitüntetéseit, a Munka Érdemrendet és más elismeréseket, majd 1989 után a Kecskemét Művészetéért Emlékérmet, a Kecskemét Közművelődéséért Díjat és a Katona József Díjat is e tevékenységéért kapta.
 - A történelem vihara sodort a Dunántúlról Bács-Kiskunba, ahol feleségem dolgozott. A csornai járási könyvtárat kitűnő munkatársaimmal a nemzeti kultúrát szolgáló művelődési központként működtettem, ahol kiállításokat, folklór rendezvényeket, Csoóri Sándor, Illyés Gyula és mások meghívásával értelmiségi fórumokat is szerveztem. Több meghívottunkat a szovjet invázió után bebörtönözték, fölakasztották. 1956. november 28-án a még néhány napig létező Hazánk című újságban az "októberi eseményeket" "szent forradalomnak" neveztem. Ezek miatt el kellett szenvednem a pufajkások "vendégszeretetét", nem folytathattam egyetemi tanulmányaimat, diplomásként kézi- és gépszedő tanulóként helyezkedhettem el. 1958-ban egy minisztériumi és pártközponti felülvizsgálat súlyosan elmarasztalta Kecskemét város vezetőit a település szégyenletes kulturális elmaradottsága miatt. Az általuk készített intézkedési tervben szerepelt egy fiatal, szakképzett, népművelési felügyelő kinevezése,  munkájának támogatása. Már november elején megbíztak az országban azóta is egyedülálló Képző-művészeti Hónap munkabizottsága szervező titkári feladataival. A több ezer látogatót vonzó kiállítások, ankétok sikerét elismerve a minisztérium több műtárgyat (köztük Fényes Adolf bronzportréját) adomá-nyozott a megyeszékhelynek. Az ekkor megalapozott kapcsolatoknak köszön-hetően 1960 és 1970 között kezdeményezésemre további húszegy-néhány köztéri szobor, köztük a szoborpark költségeinek túlnyomó részét vállalta a minisztérium.
A Katona József emlékmű alapításán balról jobbra:
Hubay Miklós, Illyés Gyula, Kodály Zoltán, Heltai Nándor

- 1970 végéig dolgozott a városi tanácsnál. Ennek a mozgalmas időszaknak, a több ezer rendezvénynek akár vázlatos áttekintése is sokszorosan meghaladja e cikk kereteit, ezért arra kérem, foglalja össze legfontosabb törekvéseit, egy-két példa felidézésével jelezze legszebb állomásait.
 - Korábban és azóta is elképzelhetetlen összefogással elkészült a város középtávú kulturális terve. Sikerült elfogadtatni, hogy Katona József, Kodály Zoltán, Kelemen László és mások szellemi hagyatékának a modern kor követelményeihez alkalmazkodó aktivizálása a városmenedzselés fontos tényezője lehet. Ezt felismerve szerveztük meg a Katona József Emlékévet, amelynek során nemcsak Kecskemét történetében, hanem honunkban egyedülállóan a nemzeti drámaíró szobrát korunk legkiválóbb magyar zeneszerzője avatta fel művészeti életünk számos nagyságának jelenlétében, majd kérésemre a legelismertebb kortárs költő, Illyés Gyula személyesen köszöntötte az erre az alkalomra írt, az esemény jelentőségén túlmutató, azóta számtalanszor közölt, elhangzott verssel Kodály Zoltánt 80. születésnapján. Komponálása után 39 évvel végre a zeneszerző szülővárosában is felzúgtak a Magyar Zsoltár felemelő dallamai.  A Legyen a zene mindenkié kodályi elgondolást szolgálta az Éneklő Ifjúság Napjának felújítása, a filharmónia és a városi tanács hangversenyeinek megsokszorozása, a városi szimfonikus zenekar szervezése. De szólhatnék még a kétszer rendezett, mindkétszer ezer néptáncost, százötven muzsikust és énekest felvonultató, az országos élő tévéközvetítés ellenére a stadiont megtöltő Szüret az aranyhomokon rendezvényről, a tanyanapokról, az ország első filmesztétikai szakköréről, első irodalmi színpadáról, a TIT-tel közös szabadegyetemi sorozatokról, a megyei  művelődési  központ, a Katona József Emlékház szükségességének elfogadtatásáról, a már más beosztásban másokkal együtt szervezett  Érdekes találkozások klubjáról és a Színháztörténeti sorozatról is.

- A kor számos költőjével, írójával és az Ön által rendezett szerzői esteken közreműködő színész-óriásokkal levelezett.
- Remélem, hogy nemcsak az irodalombarátok, hanem a költők, írók (Veres Péter, Szabó Pál, Buda Ferenc, Füst Milán, Váci Mihály, Illyés Gyula, Moldova György, Pilinszky János, a Weöres házaspár és még sokáig folytathatnám a felsorolást) is élményesnek érezték a  kecskeméti találkozókat. Németh László Díjak és ünneplések című írásában a szerzői estjét szervező „nyomdászból lett kultúrtanácsnokot” így köszöntötte: „A kecskeméti vendéglátás megköszönése, a karácsonyi és újévi jókívánságokkal egy levélre marad. Pedig ilyen szépen sikerült estém, ilyen kitűnően össze-állított és színészekkel és közönséggel, nemhogy évek óta nem volt, de ahogy visszaemlékszem, egész életemben sem. Nem tudom, ki választotta ki a színdarabrészleteket, de alig lehetett volna jellemzőbbet választani.”

A Heltai Nándor által talált  környezetben forgatták a Sirokkót.
A bemutatót követő ankéton balról jobbra Jancsó Miklós, Maryna Vlady,
Jacques Charrier és Heltai Nándor, az ankét vezetője.

 - Ma is úgy látja, mint az És egyszer csak elkezdődtek a népzenei találkozók című könyvében:  Kecskemét a folklór „Salzburgja” lehetett volna?
 - Elkeserítő, hogy a város akkori vezetői nem ismerték föl a folklórtalálkozó nemzetpolitikai, idegenforgalmi jelentőségét, lehetőségeit. Ennek gyümölcse például a Magyar Naiv Művészeik Múzeuma. Az akkori kulturális miniszterhelyettes az évtized legjelentősebb kulturális kezdeményezésének tartotta. Tornai József Kossuth-díjas költő szerint: "Létezett egy intézmény - talán mozgalom? - [...] a Kecskeméti Népzenei Napok évente megrendezett találkozó. Költők, népi zenekarok, énekesek, zeneszerzők, zenetudósok jöttek össze ott két-három napra. Ezek a délelőttök és esték voltak a mi bizonyítékaink: a népi kultúra művészi ereje, a hagyományba nyúló csápjai megtarthatják a magyarságot a kommunizmus és a modern nihilizmus ellenében is."

- Igaz, hogy „Kötözni való bolond” címmel írja visszaemlékezéseit?
- Régóta kísért ez a gondolat, legfontosabb kézirataim (például a kecskeméti sajtótörténeti monográfia, színház- és mozitörténet, stb.) évek óta kiadásra várnak, mert jaj a terepfelverőknek, a minden körülmények között értékcentrikusoknak. Nemcsak magamról beszélek, hanem azokról a sorstárs Kőműves Kelemenekről, akik kívül maradtak a nagyrészt munkájukkal épült várból, és akiknek segítőkészségét figyelemre sem méltatják a vár máshonnan idekerült új lakói. Vagy a címadáskor inkább másra gondoljak? Arra, hogy megszólított egy számomra ismeretlen tanyasi ember: „az előadásainak köszönöm az irodalom megszeretését”, vagy arra, hogy dr. Szécsi Gábor és dr. Zombor Gábor polgármester egyaránt megtisztelt bizalmával, és a Hírös Naptár is számon tartja életem ötven év előtti fordulatát.

Fejes Maja

Aktuális lapszámunk tartalma:

A hazai gyümölcstermesztés fellendítője

A XIX. század nagy mecénása

Második szülővárosának Kecskemétet tartotta

Kiváló jellemszínész és komikus volt

A Köztemető hat évtizede


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu