főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. június 18.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A nemzetek közötti békés együttélés szószólója75

75 éve, 1948. május 21-én hunyt el Pázmány Zoltán Pázmány Zoltán jogakadémiai tanár, jogi író. 

1869. március 26-án született. Középiskoláit Komáromban, Győrött és Esztergomban végezte. Rómában három évig a pápai Gergely-egyetemen bölcseletet, Budapesten jogot hallgatott. Ez utóbbi helyen bölcsész és jogi doktori oklevelet nyert. Ezt követően Szabadkán joggyakornok, majd Bácstopolyán és Fiuméban aljegyző volt. 1896-tól 1903-ig a kecskeméti, 1904-től a pozsonyi jogakadémián, annak áttelepülését követően Budapesten, majd a pécsi egyetemen tanított. Pécsi évei alatt egy ciklusban, az 1930/31-es tanévben a jog- és államtudományi kar dékánja, majd két alkalommal prodékánja volt, az 1933/34-es tanévben pedig az Erzsébet Tudományegyetem rektori tisztét is betöltötte.

Pázmány Zoltán tudományos munkássága elsősorban szaktárgyára, a római jogra terjedt ki, de emellett igen változatos, számos területet érintő - így a nemzetközi jogra, családtörténetre is kiterjedő - publicisztikai és irodalmi tevékenységet is kifejtett. Mindezt nagyban segítette a kortársai által is elismert, kivételes nyelvtudása. A világnyelvek (angol, francia, német, olasz, spanyol) mindegyikét beszélte, olvasott hollandul és portugálul, jiddisből szépirodalmat fordított, többször publikált eszperantó nyelven.

Pázmány római jogi kutatásai elsősorban a római dologi jog, azon belül is az idegen dologbeli jogok területére irányultak. E tárgyú vizsgálódásai sorában az első jelentősebb kérdéskör a római ususfructus, a haszonélvezet volt. A kecskeméti jogakadémián töltött évek alatt A haszonélvezet tana (In: A Kecskeméti Evangélikus Református Jogakadémia évkönyve az 1900/01-ről. XXVI. évf. 1901. p.4-42.) címmel megjelent tanulmányát követően, 1902-ben terjedelmes és szaktárgya körében a legjelentősebb monográfiájában A haszonélvezet a római jogban cím alatt dolgozta fel e jogintézményt. Ugyancsak a kecskeméti jogakadémián töltött évek termése az 1903-ban megjelent Követelések feletti zálogjog című tanulmánya (In: A Kecskeméti Evangélikus Református Jogakadémia évkönyve az 1902/03-ról. XXVIII. évfolyam. 1903. p. 1-16.).

Pázmány ZoltánTudományos munkássága nem korlátozódott csak a római jog területére, a nemzetek közötti békés együttélés szószólójaként több tanulmányban, illetve a Magyar Külügyi Társaság szemináriumain tartott előadásaiban és a Ligák Uniójának küldött francia nyelvű beadványaiban foglalkozott a nemzetközi jog aktuális kérdéseivel is.

Tudományos, oktatói pályája mellett aktív szereplője volt a társadalmi, a politikai és a kulturális közéletnek is, rendes tagja 1935-től a Szent István Akadémiának, továbbá számos hazai - így a Magyar Nippon Társaság, a Turáni Társaság, a Korvin Mátyás Társaság, a Felsőoktatási Egyesület - és külföldi - a római Arcadia Academia, az Instituto Italiano di Cullura és egyéb francia, japán - tudományos társaság tagja. Tiszteletbeli tagként vett részt az Esperanto Pedagógiai Társaság munkájában, védnöke volt a Magyar Országos Eszperantó Szövetségnek, elnöki tanácsosa a Magyar Külügyi Társaságnak, alelnöke a Komáromi Jókai Egyletnek valamint Komárom vármegye tiszteletbeli főjegyzőjévé is megválasztották.

Tudós polihisztorként széles körű irodalmi munkásságot is kifejtett. 1885 és 1898 között a győri, komáromi, szabadkai, topolyai, fiumei, kecskeméti és egyéb vidéki lapokban számos műfordítása - vers és próza egyaránt – jelent meg német, angol, olasz, francia, spanyol, orosz, svéd, latin, jiddis és eszperantó nyelven. Részben Excelsior és Mac Donald írói álnéven, részben saját neve alatt szépirodalmi, közigazgatási és egyéb közéleti írásokat, esszéket, tárcákat publikált.

Magas hazai, német és olasz kitüntetések birtokosa is volt: így Kormányzói Elismerésben részesült, megkapta a Magyar Háborús Emlékérmet, a Német Lovagrend Mária-keresztjét, az Olasz Királyi Koronarend középkeresztjét.

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu