főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 6.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A rendszerváltoztatás kecskeméti építőköve25

25 éve, 1989. április 15-én az MSZMP addig megalakult reformkörei REFORM-MŰHELY címmel rendeztek tanácskozást Kecskeméten, amelyen a kilenctagú Politikai Bizottság (PB) öt tagja volt jelen. Vitaindító előadást Nyers Rezső és Pozsgay Imre, a PB tagjai, államminiszterek tartottak. A résztvevők többsége rendkívüli pártkongresszust követelt, de határozatot nem fogadtak el. A tanácskozáson a reformértelmiség több reprezentánsa (Bihari Mihály, Bokros Lajos, Gazsó Ferenc, Gombár Csaba, Lengyel László, Tabajdi Csaba és mások) szólalt fel, és mindnyájan éles kritikával illették a fennálló viszonyokat. REFORMMUHELY

Lengyel László radikális gazdaságpolitikai váltás szükségességéről szólt, amelynek lényege az új tulajdonosi rendszer, a valódi tulajdonosok százezreinek a megjelenésével. Kifejtette, hogy a Grósz-vezetés politikája megbukott, és nemhogy évek, de már hónapok sincsenek a változtatásra: heteken belül el kell dőlni, hogy képes-e a reformszárny az MSZMP megújítására.

Bihari Mihály súlyos veszélyként értékelte, hogy még sohasem sikerült az MSZMP, az MDF, az SzDSz és a többi párt és mozgalom reformerőit közös gondolkodásra összehozni. Elmondta, hogy ő egy nemzeti-politikai szövetség megteremtésében látná a kiutat.

Gombár Csaba felszólalásában elmondta, hogy a jelenlegi válságból egyetlen kivezető út van, és ez a pártszakadás; erre azért van szükség, mert az MSZMP-ben oly nagyok az ellentétek, hogy ez a párt így nem találhat partnert egy szükséges koalícióhoz.

A tanácskozáson Pozsgay Imre röviden érintette a pártszakadás problémáját. Feltette azt a kérdést, hogy egyben tartható-e a párt? Válasza az igen volt. Azt mondta, hogy azért is össze kell tartani a pártot, el kell kerülni a pártszakadást, mert ennek megtörténte tovább fokozná a válságot.

Dr. Szabó Miklós, a Magyar Szocialista Munkáspárt
Bács-Kiskun megyei bizottságának első titkára beszél,
mellette balról Pozsgay Imre államminiszter,
jobbról Nyers Rezső, az MSZMP elnöke és
Iványi Pál, a Központi Bizottság titkára
a REFORM-MŰHELY elnevezésű rendezvény elnökségében
(MTI Fotó: Karáth Imre)


A tanácskozáson mintegy 30 reformkör 80 tagja is megjelent, képviseletükben négyen kaptak szót: Keserű Imre, Géczi József, Szabó Zoltán és Szántó György. A tanácskozás ideje alatt és az ebédszünetben a reformköri küldöttek lázas munkával, hosszú kemény vitában dolgozták ki és fogadták el a reformköri mozgalom nyilatkozatát, az első közös dokumentumot. A Nyilatkozat számtalan kérdésben kritizálta a pártvezetést; kifejezte bizalmatlanságát mind a KB tagjai, mind a PB iránt, külön is kiemelve a pártfőtitkár iránti bizalmatlanságát; kifejezésre juttatta a párttagság azon igényét és elhatározását, hogy kézbe akarja venni a párt reformszellemű megújításának az ügyét, ezért rendkívüli kongresszus összehívását követeli a teljes és valóságos demokratizmus alapján. Mindezt a szocializmus továbbépítésének és megújításának az érdekében követelte, és hitte, hogy ezzel a magyarországi szocializmus válsága felszámolható.
(Források:  *MTI  *Novák Zoltán: Az MSZMP Budapesti Reformköre)

TÁMOGATÓINK

     

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Mindaz, amit Kecskemétről tudni érdemes


Turisztikai multimédiás DVD-ROM, amely szöveges információk, térképek, több mint ezer fotó és 13 videofilm segítségével mutatja be a város műemlékeit, múzeumait, természeti kincseit, speciális vonzerőit. A háromnyelvű kiadvány ismerteti a városban született, vagy egykor itt élt és alkotott hírességek életútját, valamint a Kecskeméten napjainkban működő intézmények, civil szervezetek, turisztikai szolgáltatók és cégek tevékenységét is.

Megvásárolható több könyvesboltban:    
- Forrás Galéria (Kéttemplom köz 7.)
- Korda Könyvkereskedés (Lestár tér 2.)
- Líra Könyv- és Zeneszalon (Hornyik krt. 2.)
- Református Könyvesbolt (Szabadság tér 6.)

Megrendelhető a kiadó címén is:
6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.
Tel.: 20/886-1979
E-mail: info@hirosnaptar.hu


 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu