Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/home/-www/hirosnaptar.hu/htdocs:/usr/share/php:/var/lib/php5:/tmp) in /home/-www/hirosnaptar.hu/htdocs/hirosnaptar_hu/alap.php on line 177
Hírös Naptár
         
 
 
főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. február 29.
   


A nap fotójaPARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A tanyák népének segítője150

 Érdemei közül messze kiemelkedik a magyar Alföld lelki és szellemi kultúrájának felemelése érdekében kifejtett munkássága. A tanyai nép vallási értelemben való magárahagyottságát ő tette szóvá először. Az 1913. november 21-i Katolikus Nagygyűlés záróülésén megrázó erővel világított rá a tanyákon élők szörnyű lelki nyomorára. A történelmi jelentőségű beszéd adta meg gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter programjához a lökést, hogy az alföldi tanyavilágban iskolákat építsen. 1926. október 4-én Horthy Miklós Kecskeméten avatta fel az első tanyai iskolát. A program ösztönzőjét Magyarország kormányzója így méltatta: „A mai napsugaras, szép ünnepségünkön elismerésemet kívánom kifejezni Kecskemét városának egyik kiváló polgára, Révész István pápai prelátus iránt, aki tizennégy évvel ezelőtt a Katolikus Nagygyűlésen mondott beszédében elsőnek vetette fel a tanyai iskolák eszméjét, s aki azóta is apostoli lélekkel és hittel buzgólkodott azon, hogy eszméje megvalósulhasson. Érdemei elismeréséül a magyar érdemkereszttel tüntetem ki."

Révész István tábori püspök
(Fotó: Csillag – Kecskemét, 1925)

Révész István 1862. november 12-én Vácott született földműves szülők gyermekeként. Elemi és középiskoláit szülővárosában a piaristáknál, illetve Kassán a premontreieknél végezte, utóbbiaknál érettségizett. Vácott tanult teológiát, és ott szentelték pappá is 1885. július 18-án. Két  évig káplán volt Fóton, majd Dunakeszin lett plébániai adminisztrátor, illetve plébános. Kiváló szervezőképesség és jó szónoki képesség jellemezte, ugyanakkor a társadalmi és politikai életbe is aktívan bekapcsolódott. Szorgalmazására iskolát építettek, hitelszövetkezetet alapítottak és megszervezték a Katolikus Kört. 1903-ban pápai kamarássá nevezték ki. 1906 októberében az elhunyt Bogyó Pál prelátus-plébános helyébe gróf Csáky Károly Emánuel váci megyéspüspök Kecskemétre küldte adminisztrátornak.

 Október 27-én érkezett meg Kecskemétre és mindenszentek ünnepén mondta első beszédét a nagytemplomban. 1907. február 10-én az Egyháztanács megválasztotta plébánosnak. A döntést a megyéspüspök jóváhagyta és megerősítette, és így 1907. szeptember 26-án Gossmann Ferenc kanonok, későbbi váci segédpüspök ünnepélyesen is beiktatta. A király 1909-ben Mislye-i címzetes préposttá nevezte ki, X. Pius pápa őszentsége pedig 1912-ben pápai prelátusi címet adományozott neki.

Révész István sokat fáradozott a hívek buzgóságának felkeltése és ébrentartása érdekében.  Ebben az időben 55.000-en tartoztak a plébániához, a város lakosságának száma pedig 76.000 fő volt. Az 1909-ben általa szervezett első népmisszió, melynek 10 napja alatt 15.000 hívő járult a szentségekhez, valamint az 1913. évi Katolikus Nagygyűlésen tartott beszéde a hitbuzgóságnak és a katolikus öntudat kialakulásának hatalmas lökést adott. Szorgalmazására 1923-ban a II. Alföldi Katolikus Nagygyűlést és a második népmissziót is Kecskeméten tartották meg. Ezek eredményeképp új egyesületeket alapított. Az iparos és földműves lányok számára megszervezte a Sarlós Kongregációt, amely az angolkisasszonyok vezetése alatt az egyszerű lányok vallásos nevelésével foglalkozott. Ezekben az években létesült a Férfi-liga, a Szent József kongregáció, a Szent Margit Kongregáció, az Urak Kongregációja, az Úrinők Mária Kongregációja, a Katolikus Nővédelmi Misszió, a Katolikus Leányklub, a Katolikus Egylet, illetve Leánykörök és Szívgárda minden iskolában.

Nagy érdeme volt abban, hogy plébánossága idején négy szerzetesrend – az angolkisasszonyok, a Jó Pásztor Nővérek, a Jézus Szíve Népleányok és Assisi Szent Ferenc Leányai - is letelepedett Kecskeméten. 100 éve, 1912 karácsonyán része volt a katolikus érdekek védelmére létrehozott Kecskeméti Napló megindításában, valamint az 1924-től közkedveltségnek örvendő Katolikusok Lapját is szerkesztette. Egyházi és nemzeti érdemei elismeréséül XI. Pius pápa 1928. március 3-án trebennai címzetes püspöknek, Horthy Miklós kormányzó március 20-án tábori püspöknek nevezte ki. 1928. június 13-án szentelték püspökké Kecskeméten. Az új püspök köszöntőjében a következőket mondta: „Atyjuk akarok lenni lelkészeimnek, és arra fogok mindenkor törekedni, hogy együttes erővel, a Szentlélek kegyeinek fölhasználásával munkálkodjunk hadseregünk lelki gondozásán”.

Révész István sírja
(Kecskemét, Szentháromság temető)

Néhány hónappal később, 1929. január 18-án hunyt el. Sírhelye Kecskeméten, a Szentháromság temetőben található. Születésének 150. évfordulója tiszteletére ünnepségsorozatot szerveztek a Kecskeméti Római Katolikus Főplébánián. Révész István tiszteletére emléktáblát avattak, melyet a közeljövőben a plébánia épületének falára helyeznek majd el.

Varga Géza

(Források: Farkas László: A Kecskeméti Római Katolikus Plébánia története • Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • Révész István Helytörténeti Gyűjtemény)

Aktuális lapszámunk tartalma:

Otthona Kecskemét irodalmi életének központja volt

Az első színész, aki Mikhál bánt játszotta

Csak a zene szépségét látta

A teljesség felé törekvő játékos próféta

A Kopaszkutya operatőre

Szerette a békét, de a kegyeskedést megvetette


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu