főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. május 29.
   


A nap fotója

Május 29-ea szobrászat napja Magyarországon


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A templomépítés indítványozója125

125 éve, 1890. február 6-án hunyt el Czékus István lelkész, evangélikus püspök. 1818-ban született Gömörpanyiton. Szegény, de igen hitbuzgó szülei értelmiségi pályára szánták. Iskoláit Rozsnyón, Lőcsén és Pozsonyban végezte. Már diákkorában óraadással, karénekléssel, ösztöndíjak megpályázásával gyűjtögette össze ellátásának anyagi fedezetét. Két évi pesti nevelősködés után 1845-ben egy évig Tübingenben tanult. Hazatérése után Pesten lett segédlelkész. Innen ment 1847-ben az újonnan alakult váci gyülekezet első parókusi állásába. 

 Czékus István
(Pollák Zsigmond metszete)

1850-től 1855-ig Kecskeméten szolgált. A hírös városban hatalmas lelkesedéssel kezdte meg munkáját. 1850. december 26-án, karácsony másnapján közgyűlést tartott a kis gyülekezet. Ez a nap később nevezetes időponttá vált, hiszen Czékus István indítványára ekkor határozták el a hívek a mai templom építését. Minderről a Vasárnapi Újság 1871-ben így számolt be: "A kecskeméti ág. hitv. egyház mostani diszes templomának tulajdonképi alapvetője ö; gyüjtvén reá az alig 500 lélekből álló kis gyülekezet körében 3000 frtnyi templomtőkét, buzdítván a hivőket minden jóban s maga menvén elől a jó példával, midőn az egyház elemi iskolájában hetenként négy órán önként tanított (a mellett a helv. hitv. fögymnasiumban, mint rendkivüli tanár a német nyelvet adta elő) s átalában egyháza és iskolája beléletében egy uj korszak kezdeményezője volt."

Czékus István 1855-ben Sajógömörön, majd Dobsinán, 1859-től haláláig Rozsnyón szolgált. 1860-tól a gömöri egyházmegye főesperese, 1863-tól a tiszai kerületi gyámintézet elnöke, 1874-től az egyetemes gyámintézet elnöke, 1871-től halálig a tiszai egyházkerület püspöke volt. Különösen is szívén viselte az evangélikus oktatás ügyét. Gyülekezeti lelkészként szolgálati helyein népiskolákat építtetett. Rozsnyói szolgálata idején épült fel a rozsnyói evangélikus gimnázium. Püspökként felvirágoztatta és fejlesztette az eperjesi teológiát és a Nyíregyházáról áttelepült tanítóképzőt. Rozsnyón árvaházat alapított. Lelkészi és özvegyi nyugdíjintézetet működtetett, takarékmagtárak és alapítványok indításával igyekezett a gyülekezetek anyagi helyzetét kiszámíthatóvá tenni. 1890. február 6-án halt meg. 9 gyermek apja volt. Unokáját, Túróczy Zoltánt szintén evangélikus püspökké választották.

(Források:  *Kis János - Szilágyi Tibor: A kecskeméti evangélikus gyülekezet története  *Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái  *Váci Evangélikus Egyházközség)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A hazai gyümölcstermesztés fellendítője

A XIX. század nagy mecénása

Második szülővárosának Kecskemétet tartotta

Kiváló jellemszínész és komikus volt

A Köztemető hat évtizede


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu