főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. július 15.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Az Kecskemétiek között Való béköség ...450

450 éve, 1564. április 5-én kelt a Kecskeméti Református Egyházközség első hivatalos irata. A Végh Mihály (a hagyomány szerint a Psalmus Hungaricus szövegírója) „főbíró házánál költ” egyezséglevél a „pápista hitön lévők és a luthör körösztyének” között arról tanúskodik, hogy az eddig közösen használt „keö templomot” (ma ferences templom) a pápistáknak engedték. Ebből tudhatjuk, hogy eddig az időig egymás mellett élt szervezetten – és többé-kevésbé békében – a két felekezet, együtt használták az akkori egyetlen templomot is. Az egyezmény után három évvel 1567-ben megalakult a Helvét Hitvallás szerint reformált egyház, s egy évvel később, felépült fából a reformátusok önálló hajléka is a templom fundusán belül. 

 Az iratot Hornyik János publikálta először 1861-es Kecskemét történeti munkájában, ő még az eredeti iratról beszél: „eredeti(j)e a kecskeméti reform. Egyház levéltárában. – ezen ok¬mányon a város 1517-dik évi pecséte van lenyomva.” – jegyzi meg. Azóta számosan hivatkoznak, hivatkoztak rá. Az eredeti okirat azonban megsemmisült, az 1940-es években – rejtélyes körülmények között – kapta a református egyház ezt az átiratot, melynek szövege: „Mi kik vagyunk Kecskeméti esküt Bírák és polgárok pápista hitön valók, Tamás Orbán, Vágh Páll, Somody Dömötör, Pocz János, Ágoston János, és mind az pápista Körösztyénökkel egygyetömben, adgyuk tuttára mindönöknek ez mi levelünket, kik láttyák és olvassák, hogy az minemű dolgunk volt az Luter Körösztyénökkel az öreg kő Templom felől, egyaránt Igy egygyessöttünk meg, mind az Váras képében, hogy az öreg kő Templomot nekünk engették, Illyen módon, hogy míglen két feléleszönk, és Valaki ő közűlök Törvénnyel keresnéje az Templomot, annak ezör forint kötelét Vetöttük egymás között, Annak fölötte más szörzésünk ez, hogy eddig való Szó beszéd ez két féle nép között, Szitok és egyéb egymáshoz Való szó, az mind letétetöt, hogy abból senki egymást ne kereshesse, se Törvénynyel se egyéb képpen, Ez szörzésnek és ez dolognak bizonyságára attuk ez mi levelünket, kit az Váras pecsétivel meg erőssítöttünk, Ez levél Kecskemétön költ Végh Mihály feő Bíró házánál, husvétnap után való első Szerdán, Tizön egy óra koron Anno Domini 1564.”  A dokumentum hátlapján pedig ez áll: „Az Kecskemétiek között Való béköség az Templom felől, Anno 1564.”
(Forrás:  *Dr. Fogarasi Zsuzsa: „Megnyitja az Úr gazdag kincsesházát...” – Szőlőskert, 2011)

TÁMOGATÓINK

     

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu