főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. február 28.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Az Újkollégium egyik tervezője75

 Ősei lelkészek voltak, őt szülei katonai pályára küldték, de inkább rajztanár lett. Szoros kapcsolatban állt Benczúr Gyulával, aki tehetségét fölfedezte és Mende Valérral, akivel közösen készí-tették el a kecskeméti Újkollégium építési terveit.

Domby Lajos festőművész, tanár 1879. május 26-án, Somkeréken született. 1723-ig visszamenőleg minden atyai őse református papként szolgált. Apja, ikafalvi Domby Lajos békésbánáti esperes, ismert papköltő, anyja uzoni Béldy Mária volt, utolsó sarja annak az erdélyi Béldy-családnak, amely Jókai Mór Erdély aranykora című regényében is szerepel. A gyulai polgári iskola, majd a kisújszállási gimnázium elvégzése után a Ludovika Akadémiára került. A kolozsvári gyalogezrednél 1897-ben hadnaggyá avatták. Ezt követően egykori iskolájában tanítani kezdett, közben elvégezte a képzőművészeti főiskolát. 1901-ben Benczúr Gyula, a mintarajziskola igazgatója tehetségét elöljárói figyelmébe ajánlotta. 1903-ban főhadnaggyá nevezték ki, azonban miután megnősült – házassági tanúja Benczúr Gyula volt –, polgári pályát választott.

                                                                                                                                      Ifjú hadnagyként              
1907-ben Domby Lajos a kecskeméti református főgimnázium rajztanára lett. Piktúrája szépen fejlődött, három képe a Szépművészeti Múzeumba került. Nagy része volt a Kecskeméti Művésztelep létesítésében is. Mende Valérral közösen készítették el az Újkollégium terveit, amelyet a bírálóbizottság 1910-ben elfogadott. Domby Lajos jól ismerte az ifjú építészt, hiszen sógorának féltestvére volt. A Luther-ház harmadik emeletén lévő lakásukat is, amely egyben a rajztanár műtermeként is funkcionált, Mende Valér tervezte. 

Az első világháború kitörésekor nyomban a szerb harctérre került és csaknem végig ott szolgált. Közben őrnaggyá léptették elő. 1917 novemberétől 1919 áprilisáig a soproni katonai főreáliskolában tanított. A forradalom idején az iskolából a tanárok hazamentek, egyedül ő maradt ott: a sok diákot nem akarta elhagyni. Ezért az ellenforradalmi kormány perbe fogta, de végül felmentették. Őrnagyi rangjáról lemondott és visszatért Kecskemétre a református gimnáziumba tanárnak. Szűk anyagi körülmények között éltek. Elhalt tanárokról, papokról, valamint Kada Elekről készített portréi, melyeket az egyház rendelt meg, jelentettek némi plusz bevételt a család számára. A tanítványai körében rendkívül népszerű tanár számos tanulmányi kirándulást szervezett, rajzversenyeket rendezett. Képeit kiállították a Nemzeti Szalonban és a Műcsarnokban. Tanulmányai jelentek meg a gimnázium évkönyveiben és a Kecskeméti Lapokban.

A református gimnázium rajztanáraként

Domby Lajos társadalmi tevékenysége is igen sokrétű volt. Igazgatótanácsi tagsága mellett a Rajztanárok Országos Egyesületének vidéki alelnöke, a Nemzeti Szalon alapító művésztagja, a Magyar Képzőművészetek Szövetségének rendes tagja, a Kecskeméti Műpártoló Egyesület választmányi és bíráló tagja is volt. 1934-ben a gimnázium helyettes igazgatójává nevezték ki. E tisztséget azonban csak rövid ideig töltötte be. Néhány hónappal később megbetegedett. Influenzás lett, amelynek szövődménye, az agyhártyagyulladás elvitte. 75 éve, 1935. április 16-án, Kecskeméten hunyt el. Két nappal később a Kecskeméti Közlöny tudósítása szerint „tanítványainak és a város társadalmának osztatlan részvéte mellett az Ujkollégium díszterméből temették el a Budai-úti ref. temetőbe.”

(Források:  Katona József Könyvtár • Kecskeméti Közlöny naptára, 1935)

Aktuális lapszámunk tartalma:

Otthona Kecskemét irodalmi életének központja volt

Az első színész, aki Mikhál bánt játszotta

Csak a zene szépségét látta

A teljesség felé törekvő játékos próféta

A Kopaszkutya operatőre

Szerette a békét, de a kegyeskedést megvetette


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu