főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. június 18.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Bízott az örök érvényű erkölcsi törvények győzelmében125

Révész László125 éve, 1889. november 20-án, Kecskeméten született Révész László ügyvéd, országgyűlési képviselő. Középiskoláit szülővárosában végezte, és ugyanott kezdte, de a kolozsvári egyetemen fejezte be jogi tanulmányait. Fél évet a berlini egyetemen is töltött. Budapesten tette le az ügyvédi és bírói vizsgát. 1914-ben igazságügyi szolgálatba lépett, bírósági jegyző, majd járásbíró volt Kecskeméten. 1920-ban megvált az állami hivataltól, mivel szélsőjobboldali körök bírálták a Tanácsköztársaság alatti magatartása miatt. Ügyvédi irodát nyitott, ügyésze volt a kecskeméti református egyházközségnek és az egyházmegyének is. Kecskemét társadalmi életében is jelentős szerepet játszott. Még 1910-ben belépett a kecskeméti Függetlenségi és 48-as Pártba, majd Sándor István hatására tagja, később elnöke lett a Független Kisgazdapártnak. Az 1939. májusi általános választáson  a kecskeméti lajstromos választókerületben kemény küzdelemben mandátumot szerzett a képviselőházba. Választási győzelmét a Kecskeméti Lapok így méltatta: „Személyében a becsületességet és a jószándékot értékelte a választó.” Új képviselőként igen aktív volt a parlamentben. Tagja lett az igazságügyi, a mentelmi, valamint a naplóbíráló bizottságnak. 1939 nyarán két alkalommal nyújtott be interpellációt a földművelésügyi miniszternek a kecskeméti gazdálkodók érdekében. 1942-ben szót emelt a délvidéki vérengzés ellen, tiltakozott a Szovjetunió megtámadása miatt. 1944 elején kapcsolatot keresett a Szociáldemokrata Párttal, hogy együttesen lépjenek fel a fasizmus ellen. 1944 decemberében megszervezte a jogakadémia megnyitását, amelynek 1946-ig dékánja volt. 1944-ben tagja lett az ideiglenes nemzetgyűlésnek. Még két alkalommal választották meg országgyűlési képviselőnek. A parlamentnek visszavonulásáig háznagya volt. 1949-ben a főispán útján kapta meg Rákosi Mátyás üzenetét: békében élhet, ha beadja lemondását és szikrai tanyájára költözik. Így történt.
Síremléke a kecskeméti Köztemetőben
Az 1956-os forradalom idején azonban újra politikai szerepet vállalt, amikor szervezni kezdte a kisgazdapárt Bács-Kiskun megyei újjáalakítását, és tagja volt Kecskeméten a város nemzeti bizottságának is. Emellett újságíróként is működött: a Kecskeméti Lapok főszerkesztője volt 1947 februárja és 1949 novembere között, majd 1956-ban – a forradalom győzelme után, a szabad sajtó szolgálatában – ismét ezt a posztot töltötte be.Az újság 1956. november 4-én megjelent számában Révész László Új utak felé címmel közölt vezércikket. Írásában a forradalmat és a szabadságharcot a magyarság összefogásának bizonyítékaként értelmezte, és befejező soraiban töretlen optimizmusának adott hangot. „Győzni fog, győzni kell az örök érvényű erkölcsi törvényeknek: az igazságnak, az emberiességnek, a szabadságnak – azoknak az ideáloknak, nemes eszméknek, amelyek kiolthatatlanul élnek a szívekben és amelyek nélkül nincs emberhez méltó élet.” Sajnos az emberhez méltó élet igényét 1956 novemberében a szovjet tankok széttaposták.

Síremléke a kecskeméti Köztemetőben

Révész László 1956. november 4. után ismét visszavonult Szikrára, haláláig ott gazdálkodott. 1965-ben hunyt el. Kádár János puhának nevezett kommunista diktatúrájának besúgóhálózata élete végéig szemmel tartotta, és egykori politikai szerepvállalásából mind neki, mind családjának sok hátránya származott.

(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Kecskeméti Televízió  *Magyar Hírlap, 2010  *Miklós Péter: Felelősséggel az életért  *Petőfi Népe, 1965, 1989  *Varga Zoltán: Dr. Révész László politikai életútja 1939 és 1948 között)

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Mindaz, amit Kecskemétről tudni érdemes


Turisztikai multimédiás DVD-ROM, amely szöveges információk, térképek, több mint ezer fotó és 13 videofilm segítségével mutatja be a város műemlékeit, múzeumait, természeti kincseit, speciális vonzerőit. A háromnyelvű kiadvány ismerteti a városban született, vagy egykor itt élt és alkotott hírességek életútját, valamint a Kecskeméten napjainkban működő intézmények, civil szervezetek, turisztikai szolgáltatók és cégek tevékenységét is. 

Megvásárolható több könyvesboltban:     
- Forrás Galéria (Kéttemplom köz 7.)
- Korda Könyvkereskedés (Lestár tér 2.)
- Líra Könyv- és Zeneszalon (Hornyik krt. 2.)
- Református Könyvesbolt (Szabadság tér 6.)

Megrendelhető a kiadó címén is: 
6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c. 
Tel.: 20/886-1979
E-mail: info@hirosnaptar.hu

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu