főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. június 18.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Csendesen szolgálta Urát és környezezetét100

100 éve, 1915. szeptember 11-én született Kémeri György baptista lelkipásztor, a kecskeméti gyülekezet korábbi vezetője.

A magyar–román határ közelében található Békés megyei községben, Kétegyházán látta meg a napvilágot. Édesanyja hívására és bizonyságtételére ment el a gyülekezetbe először. Utolsó éves középiskolás diák volt, amikor 1935. augusztus 11-én Ruzsa Sándor helyi lelkipásztor Kétegyházán bemerítette. Ugyanő volt, aki egy évvel később már arra biztatta, hogy lépjen Isten szolgálatába.

Kémeri György lelkész-igazolványa
Kémeri György lelkész-igazolványa

Imádságos szívvel kutatta a Jóisten elhívó szándékát. A Baptista Teológiai Szemináriumot 1937 és 1939 között végezte el, ahol – nagy örömére – az akkori egyházelnök, dr. Somogyi Imre nem csak személyes barátságával tüntette ki, de 1940. február 10-én lelkipásztorrá is ő avatta fel Bagamérban. Somogyi Imre még ugyanabban az évben a házasságkötését is személyesen áldotta meg. Felesége szintén a bagaméri gyülekezet tagja volt, a frigyből két fiú, Béla és Zoltán született.

Kémeri György kézírásaKémeri György választékos modorú, hibátlan beszédű szónok volt, igehirdetései színvonalasak, lelkesítők és meggyőzőek voltak. Mint akkori diáknak, újszerű volt az előadási stílusa. Bejelentette a címet, majd igyekezett azt kibontani az ige alkalmazásával. Prédikációiban mindig naprakész igével szolgált, mondandóját szenvedélyesen átélte. Igehirdetéseinek alapja minden esetben egy gyöngybetűkkel, precízen megírt vázlat volt, mely szóról szóra tartalmazta a bevezetés első néhány mondatát, a prédikáció főbb pontjait, valamint az adott alkalomra nagy gonddal kiválogatott énekek sorszámát.

Kémeri György kézírása

Kémeri György a bagaméri körzetben nagy örömmel és hatalmas odaadással kezdte meg prédikátori munkáját. A bagaméri fúvósokkal evangelizáló körutat tett az akkor visszacsatolt erdélyi városokban, falvakban. A lelkipásztori szolgálat mellett jegyzőgyakornokként adminisztrációs munkát is végzett a községházán, 1943/44-ben Nyíregyházán a két éves jegyzőiskolát is elvégezte.

1944. június 1-jén a soltvadkerti gyülekezetben iktatták be szolgálatába, az alföldi település baptista közössége Barkóczi Pál kiskőrösi lelkipásztor ajánlására hívta meg őt lelkipásztornak. Öt esztendős soltvadkerti működése, az akkori időknek megfelelően, meglehetősen küzdelmes volt. A Nemzeti Bizottság elnöke írásban kérte fel arra, hogy a község jegyzői tisztségét is vállalja el. Ehhez a gyülekezet jó megérzéssel adta hozzájárulását. Mint a községi közigazgatás első számú tisztviselője védelmezte a gyülekezet német származású tagjait a kitelepítéstől, személyes felelősséget vállalva azokért, akik felkerültek a kitelepítendők listájára. „Hálás egyedül az Úrnak voltam, hogy közbenjárója lehettem több család nyugalmának” – írta egyik visszaemlékezésében.

Kémeri György az elmúlt rendszerben a méltatlanul meghurcolt és mellőzött prédikátorok közé tartozott. Soltvadkertről 1950-ben távoznia kellett, családjával Bagamérba költöztek vissza. Munkahelye ezután két évre, távol otthonától és családjától, a Sajószentpéter környékén épülő berentei erőmű építkezése lett.

Évekkel később Bagamérban nagy szomorúság érte, felesége meghalt. Gyermekei kollégiumban voltak, egyetlen vigasza az volt, hogy a gyülekezeti szolgálatot végezte akkor is.
Kémeri György Kecskeméten, a Kaszap utcai imaházban
Kémeri György Kecskeméten, a Kaszap utcai imaházban


Néhány évvel később az Úr gondoskodott hűséges segítőtársról: dr. Kovács Ilona orvosnővel 1962-ben kötöttek házasságot, György fiuk 1963-ban született. Ezután a kecskeméti OTP-ben dolgozott nyugdíjazásáig, míg a helyi kis gyülekezetben Lőrincz Imre lelkipásztor segítsége, majd utóda lett. Kémeri Györgynek elévülhetetlen érdemei vannak a 60-as, a 70-es és a 80-as években még csak sarjadzó, akkor még az orgoványi körzethez tartozó Kecskeméti Baptista Gyülekezet életben tartásában. Az Úr hűséges szolgájaként, több mint három évtizedes gyülekezeti tagsága során, meghatározó szerepet vállalt az egyre növekvő, időközben önálló imaházépületbe költöző közösség vezetésében és pásztorolásában.

Kémeri György utolsó igehirdetését 1991 karácsonyán, a délelőtti istentiszteleten mondta el. 1993. …január 10-n  hunyt el. Kétegyházi síremlékén – végakaratának megfelelően – az alábbi idézet olvasható: „Megvárlak benneteket odafenn, a hűséges lelkek találkozóján…”

(- iy)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu