főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. február 28.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Hitben gyökerező, magyarságban növekedő, zenében kiteljesedő70

 Szokolay Sándor zeneszerző úgy vélte, ő az, aki „az örökkévalóságba távozott Magyar Szent: Kodály Zoltán zászlaját viszi rendületlenül, a hangok varázslatával”.

Rozgonyi Éva zenepedagógus, Liszt-díjas karnagy 1940. április 30-án, Palócföldön született.
Egész életét e kettős hivatás tölti ki. A zenetanári pálya szépségének, értékének tudatát a legendás Békés-Tarhosi énekes iskola alapozta meg, a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában pedig Kardos Pál gazdagította és mélyítette el. A Zeneakadémián Szőnyi Erzsébet és Vásárhelyi Zoltán növendékeként 1964-ben szerzett kitüntetéses diplomát középiskolai énektanár- és karvezetőképző szakon. Tanári pályáját a szolnoki ének-zene tagozatos iskolában kezdte. 1969-től a Szegedi Tanárképző Főiskola ének-zene tanszékén, majd két évig az Egyesült Államokban tanított.

A Kodály Iskola igazgatójaként 

Visszatérése után 1973-tól 1981-ig a kecskeméti Kodály Iskolában dolgozott, 1974-től 1981-ig az intézmény igazgatója volt. Az iskola leánykarával és a Kecskemét Városi Vegyeskarral Kardos Pál halála után, 1978-ban kezdett dolgozni. Kórusaival számos koncerten, országos találkozón, rádió- és televízió-szereplésen, külföldi vendégszereplésen és nemzetközi versenyen ért el kiemelkedő sikert. „Kétszer vettem át gyötrően nehéz, de gyönyörű örökséget az iskolában. Először a felejthetetlen emlékű iskolateremtő Nemesszeghyné Szentkirályi Márta kezéből, aki a kórházi ágy párnája alól kihúzott Rendtartást átadva megfellebbezhetetlen módon mozdított ki előző munkahelyemről. Kilenc év - szinte minden életkort átfogó, és nemzetközi kitekintést is adó - tanítási tapasztalatával kerültem Kecskemétre, mégsem szorongás nélkül. Meg tudom-e óvni mindazt, amit Márta néni valóságosan is, de főként szellemiekben, a «becsüllek, tehát követelek tőled» magasrendű elvével tanár-tanítvány-szülő hatósugarában megteremtett. Emberséggel, következetességgel, lélekkel, és a lelket, személyiséget jóra formáló igaz ZENÉVEL. Másodjára Kardos Pál tanár úr mesterhangszerét, a kórusát kaptam örökül. Igyekeztem mindkettőt – az Iskolát és a gyerekhangokból, lelkekből felépített Stradivarit – méltóképp megőrizni” – vallotta a Kodály Iskola születésének 50. évfordulóján kiadott évkönyvben.

1983-ban visszatért Szegedre, ahol a Tömörkény István Zeneművészeti Szakközépiskola szakmai vezetőjeként, majd a konzervatórium docenseként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Kimagasló karnagyi tevékenységét és kórusnevelő munkásságát 1996-ban Liszt-díjjal ismerték el, Szeged városa pedig „Szegedért emlékéremmel” jutalmazta.

1998-ban, a Bartók Kórus
30. jubileumi koncertjén
 Rozgonyi Éva munkássága összeforrt a szegedi Bartók Kórussal, amely „sokszólamú élete partitúrájának leghosszabb, legnagyobb ívű dallamának” bizonyult. 1972-ben került a kórus élére. Több mint tíz évig Kecskemétről, utazó karnagyként irányította az énekkart. Szisztematikus kórusnevelő munkával számos hazai és nemzetközi sikerre vezette együttesét. A szegedi Bartók Kórus – hálával az értük végzett több mint három évtizedes áldozatos, kimagaslóan színvonalas és eredményes karnagyi munkáért – örökös karnagyának választotta.

„Ünnepre jöttünk zengő énekszóval!”

És köszönteni Rozgonyi Évát, Éva nénit, Kardos Pál leghűségesebb növendékét, követőjét és emlékének ápolóját. Ő jutott a legmesszebb annak az útnak építésében, amelyet Kardos tanár úr kijelölt saját maga és tanítványai számára, s ami Kodály Zoltán százéves tervének megvalósulásához vezet. Erre vezette növendékeit, a szolnoki kisiskolásokat, a kecskeméti Kodály Iskola gimnazistáit, a szegedi énektanár-jelölteket, zenei szakközépiskolásokat, zeneművészeti főiskolai hallgatókat. Hite rendíthetetlenné teszi az igazság keresésében és a magyarság szolgálatában. Tiszta szavának, határozott cselekvésének nagy hatását csak zenei érzékenysége és szuggesztivitása múlja felül. Határozottsága egyaránt megmutatkozik tanári, karnagyi és vezetői munkájában. A számos elismerésnek, versenyek díjainak, felsőfokban fogalmazott méltatásoknak felsorolása is kevés ahhoz, hogy megéreztesse azt az életre szóló lelkesítő hatást, amelyet énekeseire, növendékeire és kollégáira tett a próbák és hangversenyek felforrósodott pillanataiban, s amely bizonnyal tovább hullámzik az ő tanári igényességük, zeneiségük és értékítéletük révén.
Hálát adunk a Mindenhatónak azért, hogy hitben gyökerező, magyarságban növekedő, zenében kiteljesedő karnagyi és nevelői pályájának, életének tanúi lehettünk. Köszöntsük tehát a növendékeiért mindig következetes tanárnőt, a fáradhatatlan igazgatót és szervezőt, az igaz ügyekért kiálló közéleti embert, a Liszt-díjas művészt, Rozgonyi Évát, és fürdessük meg szívünket az újra találkozás és együtténeklés örömében!

(Részlet Ordasi Péter köszöntőjéből)

Aktuális lapszámunk tartalma:

Otthona Kecskemét irodalmi életének központja volt

Az első színész, aki Mikhál bánt játszotta

Csak a zene szépségét látta

A teljesség felé törekvő játékos próféta

A Kopaszkutya operatőre

Szerette a békét, de a kegyeskedést megvetette


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu