főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. május 29.
   


A nap fotója

Május 29-ea szobrászat napja Magyarországon


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Írói szárnypróbálgatását kecskeméti diákként kezdte100

100 éve, 1915. június 18-án hunyt el Baksay Sándor református püspök, író, műfordító, akadémikus.

Baksay Sándor 1832. augusztus 1-jén született a Baranya megyei Nagypeterden a helyi református iskolamester fiaként. 1939-től a csurgói iskolában tanult, már kisdiákként is papnak készült. 1847-ben Kecskeméten kezdte meg református teológiai tanulmányait, vizsgáit 1855-ben és 1858-ban tette le, 1858-ban pappá szentelték.

Közben tanítóskodott, 1850-55 között Kecskeméten a bölcsészettörténet segédtanára, 1855-től 1862-ig a kiskunhalasi gimnázium tanára volt. Papi szolgálatát 1862-ben Érsekcsanádon kezdte meg, 1866-ban a népes kunszentmiklósi gyülekezet hívta meg lelkipásztorának. 1870-ben a solti református egyházmegye alesperesévé, 1878-ban főesperesévé választották. 1904-ben a dunamelléki református egyházkerület püspöke lett. Református püspökként felújíttatta a kunszentmiklósi református templomot, kialakíttatta a három timpanonos bejáratot, a mai formájában építtette újjá a toronysisakot, kiköveztette a templom környékét, és új orgonát hozatott. Nevéhez fűződik a jelenlegi kunszentmiklósi klasszicista parókia kialakítása is, amelyet a helyi patakról, tréfás görögösen Bakerionnak nevezett.

Írói szárnypróbálgatását kecskeméti diákként, a Korány című diáklap szerkesztésével kezdte, s kiskunhalasi tanárként a Ballagi Mór által szerkesztett Házi Kincstárban megjelentetett versekkel és elbeszélésekkel folytatta. Az 1860-as években a Keresztyén család című lapban megjelent elbeszéléseinek egyik legcsiszoltabb gyöngye, a Patak banya, amely később, 1887-ben a Gyalogösvény című elbeszéléskötetében is helyet kapott.

Baksay Sándor Az irodalmi közélet akkor figyelt fel először a nevére, amikor 1865 decemberében Lucanus Pharsaliájának remek fordításáért elnyerte az Akadémia 133 aranyas pályadíját. A Vasárnapi Újságba, többnyire a szerkesztő nógatására, írt elbeszélései színes nyelvezetükkel keltették fel az olvasók figyelmét. Idillikus hangulatot árasztó, a társadalmi konfliktusokat feloldó, népies szólásokkal és fordulatokkal tűzdelt műveiben főként a Kiskunság kálvinista falvainak életét ábrázolta. Írásai sajátos parókiatörténetek, stílusa ráérősen terjedelmes, a romantikus beszélyhez hasonlít. A baranyai és a kiskunsági népéletet tárgyaló néprajzi tanulmányai forrásértékűek, sőt elbeszélései is színes, eleven etnográfiai leírásokban gazdagok. Lefordította még Homérosz Iliászát és Odüsszeiájának első kilenc énekét. A hexameter helyett a magyar hangzáshoz jobban igazodó rímes tizenkettesekben írt Iliász-fordítása nagy vitát kavart a korabeli irodalmi körökben.

Nagyobb elbeszéléseit (Csudálatos történet, Jobb kezem, Jáhel stb.) a Gyalogösvény (1887) és a Szederindák (1891) című kötetekben gyűjtötte össze. 1899-ben jelent meg a mohácsi vész idején játszódó Dáma című történelmi regénye. 1907-ben a Magyar Regényírók Képes Kiadása sorozat 37. kötetében megjelent Pusztai találkozás és Patak banya című elbeszélései elé Mikszáth Kálmán írt méltatást.

A Kisfaludy Társaság 1872-ben választotta tagjai közé. 1884-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1903-ban rendes tagja lett. 1908-tól a főrendiház tagja, 1909-ben a genfi egyetem díszdoktora. 1912-ben, 80. születésnapján, a király a Ferenc József-rend nagykeresztjével tüntette ki.

1915. június 18-án, 82 éves korában halt meg Kunszentmiklóson, ahol a református Öregtemetőben nyugszik. Püspöki székhelyén fontos szerepet játszott abban, hogy az 1679-ben indult református iskola megmaradhasson. Ma is az ő nevét viseli a kunszentmiklósi Református Gimnázium és Általános Iskola.

(Források:  *MTVA Sajtó- és Fotóarchívum  *Vasárnapi Újság, 2015)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A hazai gyümölcstermesztés fellendítője

A XIX. század nagy mecénása

Második szülővárosának Kecskemétet tartotta

Kiváló jellemszínész és komikus volt

A Köztemető hat évtizede


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu