főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. június 18.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Kassán indult a hírnév útján175

 A magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb műve Katona József ötszakaszos drámája, a Bánk bán. A mű első változatát Kecskemét szülötte 1815-ben írta (Bánk-bán Magyar Ország Nádor Ispánya) az Erdélyi Múzeum pályázatára, amely azonban lényegében eredmény nélkül zárult, ezen belül Katona darabja is különösebb visszhang nélkül maradt. Később Bárány Boldizsár kritikai észrevételeit fölhasználva átdolgozta művét, s mivel annak előadását a cenzor nem engedélyezte, 1820 novemberében megjelentette. A dráma lassan jutott elismeréshez, kevesen olvasták, Katona haláláig sehol sem állították színpadra.
A mű felfedezése elsősorban Udvarhelyi Miklósnak köszönhető. A magyar színészet egyik úttörője 1815 decemberétől 1816 áprilisáig egy vándortársulat tagjaként Kecskeméten játszott. Ekkor történt, hogy „egy délutáni órában atyjának szövőszékére ülve mindketten, egy kancsó kecskeméti bor mellett felolvasta” neki Katona a Bánk bánt.  Udvarhelyi emlékezésében arról is szólt, hogy ismeretségük ekkor szilárdult barátsággá. A kiváló színésznek minden bizonnyal tetszhetett a dráma, mert közel húsz év múlva 1833. február 15-én kassai jutalomjátékára ezt a művet választotta. Ő írta le először a "Remek" szót a darabról az előadás színlapján. Az ősbemutatón Udvarhelyi mellett jónéhány neves művész (Déryné Széppataki Róza, Kőszeghy Károly és Egressy Gábor) játszotta a főbb szerepeket.
A kassai társulat előadásai révén a darabnak lassan híre ment, de a korabeli kritika vegyes érzelmekkel fogadta. Arany János bírálattal illette, míg Vörösmarty Mihály így írt a drámáról: „...kihagyatni kívánnók azt, midőn Bánk bán együtt találja Melindával Ottót (ha egyébiránt ezen megjelenés nem a színész tévedése (!!) volt) s ahelyett, hogy (mint valószínű) megrohanja, visszamegyen.” Ennek ellenére a Bánk bán előbb Kassán, Kolozsvárott, Budán, Debrecenben, majd 1847. október 14-én Kecskeméten, a Király Színházban is színre került és a könyv iránt is jócskán megnőtt a kereslet. 1848. március 15-én közkívánatra tűzték műsorra a Nemzeti Színházban. 1899-ben Jókai Mór már ezekkel a szavakkal méltatta: „Hazámnak fiatalsága, jövendőnk örököse, tudd meg és megtartsd, hogy amíg Katona Bánk bán-ja a nemzeti színpadon tündököl, addig Magyarország egén a szabadság napja ragyog. Ez a mi uralkodó planétánk.”

Kőszeghi Károly az ősbemutatón


A Bánk bán mai üzenete

 „Katona József Bánk bánja a magyarság legjobbjait mindenkor ugyanazokra a közös szép nekifeszüléseinkre fogják emlékeztetni, - amellyel a mindenkori Merániák ellenében meg kellett állanunk: - ellen kellett állnunk Habsburgnak és németnek, orosznak és globálnak, töröknek és tatárnak. Akiket ez a nagy és ismételt nemzeti nekifeszülés nem különösebben izgat, - lelkük rajta, - végülis talán bele lehetne nyugodni a saját majdani halálunk tudatában a kultúránk halálába is. De Katona József halott porában és emlékeztető szobraiban mindenkor a mi dátumainkkal lesz közös: március 15-ével, október 6-ával és október 23-ával.
A drámaírók és a dráma-megszólaltatók nem tehetnek mást: időről időre mindannyiunk elé idézik egykor élt, vagy majdnem-élt elődeik árnyait. Talán jobban kellene vigyázzunk az ő szellemük jelképeire, az őket idéző műalkotásokra, hogy az egykori magyar bátorságok ne legyenek a "mindegy" martalékai a rohanó időben.”
(részlet Bodolay Géza, a Katona József Színház igazgatójának beszédéből, amely a Katona József szobor újraavató ünnepségén hangzott el)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu