főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. május 29.
   


A nap fotója

Május 29-ea szobrászat napja Magyarországon


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Kecskemét múltjának szenvedélyes kutatója125

125 éve, 1890. február 7-én született Joós Ferenc (1934-ig Joszt) tanító, író, helytörténeti kutató. Budapesti munkáscsaládból származott. 1910-ben szerzett tanítói képesítést a budapesti állami tanítóképzőben. Ezt követően Arad és Temes vármegyékben vállalt tanítói állást. Az összeomlás után, 1920-ban mint menekült tanító érkezett Kecskemétre. Tevékenyen részt vett a gróf Klebelsberg Kuno nevéhez fűződő iskolareformban, amelynek során közel ötezer tanterem, tanítói lakás és egyéb népiskolai objektum létesült. A reform központja a Kecskemét környéki tanyavilág volt. Joós Ferenc a népiskolák felügyelőjeként számos tanyai iskola létesítésében, majd korszerűsítésében részt vett (az országos akció jelképes megnyitója – iskolaavatója – is Kecskeméten volt, 1926. október 4-én).

Joós Ferenc művePusztai, majd falusi tanítóság és háborús katonai szolgálat után 1920-ban került Kecskemétre: tanítóként, felügyelő igazgatóként, a művelődésügyi osztály előadójaként működött 1948. december 31-i első nyugdíjazásáig. Az 1920-as évektől tagja, 1933-tól 1949-ig alelnöke volt a Katona József Társaságnak. Életének ebben a szakaszában főként szépirodalmi műveket publikált: verseket, elbeszéléseket, meséket; két egyfelvonásosát több vidéki színházban játszották.

1953-ban kapott újra állást: volt iskolai adminisztrátor, óraadó tanár, napközi otthoni nevelő; végre 1958-ban került olyan munkahelyre, ahol tudását a közösség hasznára leginkább kamatoztathatta: a megyei könyvtár helytörténeti gyűjteményének élére. Közel 70 éves fővel tett könyvtárosi szakvizsgát, nem sokkal 80. születésnapja előtt ment nyugdíjba másodszor, véglegesen. Nyugdíjba, de nem nyugalomba: aktív dolgozókat megszégyenítő pontossággal járt be naponta a levéltárba, hogy elsőként - és egyetlenként végigolvassa és kijegyzetelje Katona József hivatali iratait. Munkásságának e második szakaszában készítette és publikálta azokat a kecskeméti művelődéstörténettel foglalkozó műveit, amelyek fontos hozzájárulások az egyetemes magyar színház-, nyomda- és irodalomtörténethez is: két könyvét a kecskeméti színészet történetéről (A vándorszínészettől az állami színházig, Kecskemét, 1957.; Korszakok, színészek, nézők a kecskeméti Katona József Színházban, Kecskemét, 1974.), Az első kecskeméti könyvnyomda történetét (Kecskemét, 1959.) és tömör bevezetővel ellátott összeállítását Katona József hivatali irataiból (in: Cumania, Kecskemét, 1979.). Ez utóbbi művének alapja, háttere az az évek gondos munkájával összeállított jegyzék Katona hivatali iratairól, amelyet élete utolsó - a sors kegyelméből még befejezett - műveként készített. Az említetteken kívül még számos fontos tanulmánya, ismeretterjesztő írása, kritikája, bibliográfiai összeállítása jelent meg.

Joós Ferenc műveJoós Ferenc felettébb szerette a hírös várost, amely befogadta őt. Barangolások Kecskeméten című írásának előszavában így foglalta össze érzéseit: „Bizonyos, hogy a felnövő fiatalok és ideköltözöttek közül sokakat érdekel a számukra megélhetést nyújtó régi város múltja, de jelene is, és hogy hol lesz a helye a jövőben. Erre szeretnénk választ adni azokon a képzeletbeli barangolásokon, amelyeken felkeressük a város egy-egy nevezetességét. Ismerjék meg Kecskemét mai lakói elődeik és egymás életét. Álljanak meg egy-egy utcanévtábla, szobor, régi épület, emléktábla előtt, gondolkozzanak el azokról, akiknek emlékét őrzik! A történelem, a haladás útjelzői ezek az emlékjelek."

Városában, Kecskeméten, de azon túl is irodalomtörténészek, helytörténeti kutatók évtizedek óta Feri bácsinak hívták, s tisztelték az évei előrehaladtával mit sem csökkenő érdeklődése, munkakedve, egyre sokasodó eredményei miatt. Az első világháborúban elszenvedett sebesülésének emlékét nemcsak a gomblyukában hordott hadirokkant-jelvénnyel, hanem bicegő járásával, elmaradhatatlan botjával is őrizte; de szellemi frisseségben 90 évesen is példát mutatott a nála évtizedek sokaságával fiatalabbaknak: mindenütt ott volt, ahol kultúráról esett szó, mindenről véleményt formált és nyilvánított. Hatalmas helytörténeti anyagismeretével, önzetlen segítőkészségével intézményt pótolt: aki Kecskemét múltjának kutatásában elakadt, bízvást fordulhatott hozzá, emlékezetből volt képes útbaigazítani. 1980 karácsony estéjén halt meg, másfél hónappal 91. születésnapja előtt.

(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Orosz László: Joós Ferenc (1890-1980)  *Pataki Klára: A „hírös város" szenvedélyes kutatója  *nevpont.hu  *Társasági Hírek, 1981)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A hazai gyümölcstermesztés fellendítője

A XIX. század nagy mecénása

Második szülővárosának Kecskemétet tartotta

Kiváló jellemszínész és komikus volt

A Köztemető hat évtizede


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu