főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 7.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Kegyelettel a nagy költő emléke iránt125

 A Kecskeméti Lapok 1882. január 8-i számában, lelkes hangú írásában ifj. dr. Horváth János hívta fel a figyelmet arra, hogy „Katona József szülőháza jeltelenül áll”, és egy emléktábla készítésére tett javaslatot. Az adakozást ő maga kezdte meg, 1 aranyát a lap szerkesztősége 5 forinttal toldotta meg. A kezdeményezésre a kecskemétiek is megmozdultak, így például a Rosenbaum és Társa kőfaragócég az emléktábla és a felirat ingyenes elkészítését vállalta.
 A leleplezési ünnepélyt 125 éve, 1883. április 16-án tartották meg. A várva várt eseményről, amelyen írók és művészek sokasága, valamint a város vezetői is részt vettek, a Katona József Kör emléklapot jelentetett meg. A kiadvány így számolt be az alkalomról: „Az ünnepélyt a dalárda kezdte meg Thern «Dalünnep» című karával. Ezt követően dr. Szeless József, a rendezőbizottság elnöke kiemelte Kecskemét kegyeletét, mellyel a nagy költő emléke iránt viseltetik, s melynek kifejezéséül most, halála évfordulóján szülőhelyét emléktáblával jelöli.”
Ezután Horváth Döme mondott emlékbeszédet. Lélekemelő gondolatai ma is megfontolandóak:
„... Különösen ti, hazám ifjú nemzedéke, leginkább ti vagytok hivatva arra, hogy eltelve irányadó kegyelettel és hálával a jeles férfiú iránt, létező emlékét fenntartani, áldott emlékezetét buzdító példányul koronként felfrissíteni, lángelméjű művét és nemes pályafutását át meg áttanulmányozni, őt, a jelest, a haza érdekében hűen követni, s összes munkásságtokat – az ő irányadó példája szerint - a hazának szentelni és érvényesíteni mindig törekedjetek!”
E szavak után Csengeri János Katonát köszöntő ódája hangzott el Feleki Miklós előadásában, majd a tudományos élet kiválóságai rótták le kegyeletüket Kecskemét szülötte előtt. Végül Laukó Károly evangélikus lelkész Sántha Károly Óda Katona József emlékezetére című versét szavalta el. Az ünnepély a dalárda Himnusz-énekével zárult.

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu