főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. július 18.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár100

100 éve, 1923. november 19-én mutatták be Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus című művét. A "Magyar Zsoltár" döntő fordulatot hozott Kodály életében. Olyan mű született meg, amellyel szerzője nemcsak nemzetközi elismertségét alapozta meg, hanem egy olyan önvallomást is megfogalmazott, amelyben az egész nemzet önmagára ismerhet, miközben egyetemes érvényre is szert képes tenni. A nagyzenekarra, énekesekre, szólistára írt darab Kecskeméti Vég Mihály által szerzett szövege egy bibliai zsoltár 16. századi magyar átírása. Kodály a régi magyar irodalom tanulmányozása során találkozott Kecskeméti Vég Mihály 1560 körül keletkezett zsoltárparafrázisával, az 55. zsoltár szabad átköltésével. A szöveg legrégebbi feljegyzése az úgynevezett Boroszlói Kéziratban található, Kodály azonban nem ebből, a vers keletkezésével körülbelül egyidős forrásból, hanem a Gönczi György nevéhez kapcsolt, 1620-as énekeskönyvből ismerte meg. A költőről, Kecskeméti Vég Mihályról szinte semmit sem tudunk. Tollából mindössze ez az egy költemény maradt fenn, neve pedig három különböző hivatalos iraton is megjelenik (1521-ben a Krakkói Egyetem diákjaként, 1564-ben Kecskemét főbírájaként, 1594-ben pedig kecskeméti prédikátorként), de a három személy azonossága erősen vitatható. A „Mikoron Dávid” kezdetű dicséret azonban a korszak magyar lírájának jellegzetes terméke: a dávidi zsoltár magyar viszonyokra alkalmazott, aktualizált parafrázisa. Szerkezete egyszerű: első három sorában sorfelező tízesekből álló, a negyedikben öt plusz hat szótagos strófája a históriás énekekből – például Tinódi híres művéből, az Egri históriának summájából – köszön vissza.

Psalmus

Az 55. zsoltár „a rettenetes ellenség megbüntetéséért és a szabadulásért való könyörgés” alcímet viseli a Bibliában, s e téma – az ellenségeitől körülvett hős – eleve magában rejti az aktualizálás lehetőségét. Nemcsak a 16. századi prédikátor, de Kodály személyes tapasztalata is lehetett ez: Kecskeméti Vég Mihály soraiban az ellene folytatott eljárás körülményeire, az őt vádoló ellenségekre és a vele szembeforduló barátokra éppúgy ráismerhetett, mint az I. világháború utáni Magyarország belső feszültségeire és ellentéteire. Ugyanakkor a trianoni traumát átélt magyar koncertlátogató is hasonlóképpen képes lehetett politikai síkon aktualizálni a hallott szöveget: az elhagyott–elárult nemzet képe merült fel lelki szemei előtt. Így válhatott a bibliai Dávid tapasztalata univerzálissá.
(Források:  *Katona József Könyvtár  *MR3 Bartók Rádió)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu