főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 6.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Következetes, szigorú, karizmatikus egyéniség volt125

 125 éve, 1889. február 2-án született dr. Csekey István jogász, közjogi író, egyetemi tanár, európai hírű jogtudós. Ősrégi nemes kálvinista papi családból származott, édesapja református lelkész, édesanyja polgári iskolai tanár volt. Középiskolai tanulmányait a Szolnoki Állami Főgimnáziumban végezte jeles eredménnyel, majd a kolozsvári egyetem jogi fakultására iratkozott be. Már első éves joghallgató korában nagy feltűnést keltett egy közjogi pályamunkájával, melyet az egyetem megkétszerezett díjjal koszorúzott. Hasonlóképpen tüntette ki egy rá két évre benyújtott másik közjogi pályamunkáját is. Ugyanekkor a közjogból állami versenyvizsgálati ösztöndíjat is nyert. Azután egyetemi tanulmányait Strassburgban Laband professzornál, a német közjog legnagyobb mesterénél folytatta. 1910 nyarán Heidelbergben, Jelinek professzor szemináriumában már előadást tartott a magyar pragmatica sanctioról. Vizsgáit kitüntetéssel tette le, és 1911 júniusában summa cum laude avatták fel az államtudományok doktorává. Közben Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszteletbeli szolgabírájává nevezték ki, de anélkül, hogy ott szolgálatot teljesíthetett volna, a közoktatásügyi kormány 1911 őszén kétezer korona állami nagyösztöndíjjal egy évre Angliába és Németországba küldte. Berlinben részt vett a porosz közigazgatási tisztviselők továbbképzésére alakult „Deutsche Vereinigung für Staatswissenschaftliche Fortbildung” egyik kurzusán, majd több felolvasást és előadást tartott a berlini egyetem állam- és közigazgatási szemináriumaiban.

 Alig múlt még 23 éves, amikor 1912. augusztus 25-én a kecskeméti jogakadémia igazgatótanácsa egyhangúan megválasztotta a közigazgatási jog, statisztika és művelődéstörténet tanszékére helyettes tanárnak. 1919-ben, amikor Kecskemét városa a tanszéket törvényhatósági bizottsági közgyűlésén végleg betöltötte, ismét egyhangúan őrá esett a választás, így a jogakadémia rendes tanára lett.

dr. Csekey István, a kecskeméti jogakadémia ifjú tanára

1923-ban az észtországi Tartu egyeteme hívta meg közigazgatási jogi tanszékére, ahol közel egy évtizedig vendégprofesszorként tanított. Megszervezte a Tartui Magyar Tudományos Intézetet, melynek igazgatói feladatait is ellátta. Munkássága elismeréseként megkapta az Észt Tudós Társaság örökös tagja címet, a tartui egyetem pedig tiszteletbeli doktori címmel tisztelte meg. 1931-ben hazatért, és Szegeden, 1940-től Kolozsváron, 1946-tól 1951-ben történt nyugdíjazásáig Pécsett tanított. Szegeden 1938-39-ben, Pécsett 1947 és 1949 között a jog- és államtudományi kar dékánja volt. 1963. augusztus 17-én Pécsett hunyt el.

Dr. Csekey István már egyetemi hallgató korában jelentős jogtörténeti tanulmányokat írt. Dolgozatai fiatal kora dacára szép számmal jelentek meg részint önállóan, részint- bel- és külföldi folyóiratokban, helyi és fővárosi lapokban. 1914-ben élénk feltűnést keltett szakmai körökben a Pragmatica Sanctio eredeti kéziratának megtalálásával és közlésével. A képviselőválasztási bíráskodás kérdéséről írt tanulmányai révén e tárgyban komoly szaktekintély lett, még külföldi tudósok is fölkeresték. Tudományos ambíciói számára mégis az jelentette a legmagasabb elismerést, amikor az igazságügyi miniszter helyet biztosított számára a képviselőválasztások kodifikációjában, és megbízta a törvényjavaslat miniszteri indoklásának elkészítésével.  Jelentős munkásságot fejtett ki az észt-finn-magyar történelmi, kulturális és jogrendszerbeli kapcsolatok kutatásában is, de foglalkoztatta például Liszt Ferenc magyarságának kérdése, idősebb korában pedig Baranya megye helytörténete. Jogérzékenysége nemcsak a hivatali munkájában, hanem élete minden területén megmutatkozott. Szociális kötelességeink címmel 100 évvel ezelőtt, 1914-ben, a Kecskeméti Gyermekvédő Egyesület „Anyák Iskolájában” tartott előadásának utolsó szavai mai is figyelemre méltóak: „Ha mindenki csak egy szemernyi részt teljesitene szociális kötelességeink közül, ugy ez a hatalmas nagy, magyar empórium az Alföld kellős közepén, mely választott népének hangyaszorgalmából gazdasági világtényezővé küzdötte fel magát, az emberi együttélés legmagasabb földi formáit is elérhetné. S ekkor lenne csak Kecskemét igazán «hirössé.»”

(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Kecskeméti Nagy Képes Naptár, 1914  *Magyar Életrajzi Lexikon  *SZTE Klebelsberg Könyvtár)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu