főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. július 18.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Napról napra - 2012. június

Február 14.

200 éve született Fektor József plébános, címzetes prépost. A középiskolát szülővárosában, Pesten, a teológiát Vácott végezte. 1834. augusztus 17-én szentelték pappá. Tizenhat évi káplánkodás után, 1850-ben szentmártonkátai, 1852-ben irsai plébános lett. A kecskemétiek 1855-ben választották plébánosukká, 1861-ben megkapta a magdalai (Szent Mária Magdolnáról nevezett) címzetes prépostságot. 1865. szeptember 14-én birtokából alapítványt hozott létre a szegény sorsú, de tehetséges kecskeméti ifjak taníttatására a Piarista Rend Kecskeméti Gimnáziumában. 1870 júliusának elején püspöki engedéllyel gyógyfürdőzés céljából eltávozott Kecskemétről, vissza azonban nem jött. Eltűnése nagy szenzációt keltett, de nem bukkantak a nyomára. A Püspöki Hivatal 1870 szeptemberében határozatot hozott: „Miszerint már azáltal, hogy Fektor ünnepélyes esküje daczára gondjaira bízott egyházát s nyáját elhagyta, elegendő volna az általa kormányzott plébániának jogilag és tényleg üresség kimondására, mindazonáltal a körülmények bővebb kifejlődésére való várakozást a méltányosság jogérzete kívánja.”  Hiába várták azonban vissza hívei, többé nem látta senki.


Április 22.

 175 éve, Kecskeméten született Schweiger Ferdinánd földbirtokos, malomigazgató. Elemi és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte, majd a család szentesi birtokán gazdálkodással foglalkozott. 1863-ban visszatért Kecskemétre, és apja puszta-pákai birtokán kamatoztatta a mezőgazdaság és az állattenyésztés területén szerzett tapasztalatait. 1891-ben a megszűnés szélére sodródott József-gőzmalom igazgatósági elnökévé választották. Vezérigazgatóként átszervezte, korszerűsítette, nyereségessé tette a vállalatot. Az elavult régi helyett egy 200 lóerős, korszerű fekvőgépet vásároltak, valamint beépítettek egy új hengerszéket és egy új lisztkeverőt. A városban elsőként elkészült a malom villanyvilágítása is. A Kecskeméti Nagy Képes Naptár így jellemezte: "Ő ott van mindenütt, figyelme mindenre kiterjed egész a minúciákig és érintkezik munkásaival, segédeivel, az őrletőkkel s nemcsak igazgat és felügyel, hanem tesz, cselekszik és a hol szükséges, újít és orvosol. Ennek köszönhető, hogy a bizalom a nagy közönségben már is megszilárdult a vállalat iránt és a kereskedő világ is innét látja el szükségletét. Schweiger Ferdinánd működése már eddig is igazolta, hogy nem elég csupán szakembernek lenni egy vállalat vezetőjének, hanem arra külön rátermettség, egyéni akarat és főleg routin kell!"

Június 6.

125 éve, Kecskeméten született Bodócs István tanár, fizikus csillagász. Tanulmányait a hírös városban  kezdte - kitűnően érettségizett -, majd a budapesti tudományegyetemen folytatta. 1909-ben Eötvös Loránd ajánlatára nevezték ki az ógyallai obszervatórium adjunktusává, ahol napfoltok, változó csillagok, üstökösök megfigyelésével és fénytani problémákkal foglalkozott. Kutatásai során felfedezte a geometriai optika hiperbola-tételét. 1927-ben a győri leánygimnázium, később a Révai Miklós reálgimnázium tanára lett. A tanítás mellett a Meteorológiai Intézet győri állomását is vezette. Az állomás munkáját a világháború alatt is töretlenül irányította, a Magyar Meteorológiai Társaságnak választmányi tagja volt, megkapta a Hegyfoky (1943) és a Steiner (1955) érmet is kiváló munkájáért.

Helytörténeti kutatásokkal is foglalkozott. A Győri Szabadegyetemen és a Kisfaludy Irodalmi Körben tartott ismeretterjesztő előadásokat. Tanulmányai a Földrajzi Közleményekben, a Természettudományi Közlönyben, a Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapokban, a Witterungsberichte aus Ungarnban, a Meteorológiai Intézet évkönyveiben, növényfenológiai megfigyelései a Phenologische Mitteilungenben jelentek meg. Több, az ifjúság technikai művelődését és készségét szolgáló, ma is használatos könyv írója. 1962-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Mikola Sándor-díját kapta. Főbb művei: A rádió és a meteorológia; Kisdinamók készítése; Galvánelemek és akkumulátorok készítése és kezelése; Ködfénylámpa-kísérletek és gyakorlati alkalmazásuk.

(Források:  * A Kecskeméti Római Katolikus Plébánia története  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon *Kecskeméti Nagy Képes Naptár, 1893  *Magyar Életrajzi Lexikon  *Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu