főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. július 15.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2014. december 1-15.

december 4.

Apáthy István125 éve, 1889. december 4-én hunyt el Apáthy István jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja. Középiskolai tanulmányait Nagykanizsán folytatta, majd a piarista rendbe lépett. Ezt követően két évig Kecskeméten élt, a noviciátust itt végezte. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharcban tüzértisztként szolgált, az 1849. július 2-i nagy honvédcsatában Görgei Artúr az ő két kartácslövésével állíttatta helyre a Monostornál megingott hadi rendet. A világosi fegyverletétel után Pesten beiratkozott az egyetemre; bölcsészeti és jogi tanulmányainak befejezése után 1857-ben jogi doktor és 1859-ben (az ügyvédi vizsga letétele után) ügyvéd lett Pesten. 1870-ben a budapesti egyetemen a váltójog, kereskedelmi- és tételes nemzetközi jog nyilvános rendes tanárává nevezték ki. A kodifikáció terén kifejtett munkásságáért 1874-ben királyi tanácsosi címet, 1881-ben III. osztályú vaskorona-rendet kapott. A Magyar Tudományos Akadémia 1873. május 21-én levelező, 1884. június 5-én rendes tagjává választotta. 1878-tól országgyűlési képviselő volt. A kereskedelmi és váltójog egyik legelső tudományos hazai művelőjeként tisztelik a szakemberek.


december 12.

80 éve, 1934. december 12-én Földeákon született Fejes László plébános, pápai prelátus, őrkanonok, ellősmonostori címzetes apát. 1959. június 21-én Szegeden szentelték pappá. Ezt követően hitoktatóként szolgált Szabadszálláson, majd 1960-ban a szolnoki Szentháromság Plébánia káplánja lett. 1961-től a budapesti Clarisseum segédlelkésze volt. 1962-ben hitoktatóként működött Tápiósülyben, majd 1963-tól Kállón. 1965-ben administrator in spiritualibus kinevezést kapott Versegre. 1966-tól a Budapest-Soroksári Plébánia segédlelkészeként folytatta ténykedését. 1969-től Szente lelkészeként szolgálta Isten népét. 1978-ban vette kézbe első önálló kinevezését, amikor a Püspökhatvani Plébánia plébánosa lett. 1981-ben érdemeit címzetes esperesi kinevezéssel ismerték el. 1983-tól 1989-ig kerületi esperesként is segítette főpásztorát és a Váci Egyházmegyét. 1989-től a kecskeméti Főplébánia plébánosaként folytatta lelkiismeretes ténykedését. A Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoportjának alapító tagja, lelki vezetője, erős tartóoszlopa volt.

Fülöp herceg, II. Erzsébet és Fejes László apát-plébános
Fülöp herceg, II. Erzsébet és Fejes László apát-plébános

(Kecskemét, 1993. május 6. - MTI Fotó: Czech Attila)  

1990-ben főpásztora a címzetes ellősmonostori apáti címet adományozta neki. Az 1993. évi egyházmegyei határrendezéseket követően a volt váci részek püspöki helynökeként szolgálta új egyházmegyéjét. 1995-ben plébánosi kinevezést kapott a kalocsai Szent Imre Plébániára. Még ugyanebben az évben a Szentatya pápai prelátusi cím adományozásával ismerte el buzgó és áldozatos működését. 1995-től 2000-ig érseki irodaigazgatóként segítette főpásztorát és a Főegyházmegyét. 1997-ben a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan ifjabb mesterkanonoka lett. 1998-tól a Káptalan idősebb mesterkanonoka, majd 2001-től bodrogi főesperes, 2003-tól bácsi főesperes, 2005-től főszékesegyházi főesperes, 2007-től bácsi kisprépost, 2010-től pedig a Káptalan őrkanonoki stallumát töltötte be. 1999-től császártöltési plébánosként szolgált. 2010-ben kánoni korára való tekintettel főpásztora nyugállományba helyezte. Nyugdíjasként továbbra is nagy buzgalommal szolgálta szeretett császártöltési híveit váratlanul bekövetkezett haláláig. Életének 78., áldozópapságának 53. évében, 2012. március 21-én hunyt el.

(Források:  *Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye  *Katona József Könyvtár  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *MTI  *Sulinet Tudásbázis  *Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)

TÁMOGATÓINK

     

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Mindaz, amit Kecskemétről tudni érdemes


Turisztikai multimédiás DVD-ROM, amely szöveges információk, térképek, több mint ezer fotó és 13 videofilm segítségével mutatja be a város műemlékeit, múzeumait, természeti kincseit, speciális vonzerőit. A háromnyelvű kiadvány ismerteti a városban született, vagy egykor itt élt és alkotott hírességek életútját, valamint a Kecskeméten napjainkban működő intézmények, civil szervezetek, turisztikai szolgáltatók és cégek tevékenységét is.

Megvásárolható több könyvesboltban:    
- Forrás Galéria (Kéttemplom köz 7.)
- Korda Könyvkereskedés (Lestár tér 2.)
- Líra Könyv- és Zeneszalon (Hornyik krt. 2.)
- Református Könyvesbolt (Szabadság tér 6.)

Megrendelhető a kiadó címén is:
6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.
Tel.: 20/886-1979
E-mail: info@hirosnaptar.hu

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu