főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. július 18.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2015. június 1-15.

június 1.

75 éve, 1940. június 1-én Kecskeméten hunyt el Kuczka Péter Pál káplán. A hírös városban született 1878. június 26-án. 1901-ben Bácskertesen, 1902-től Fajszon, 1904-ben Moholon, 1905-ben Martonoson, 1906-tól Nagybaracskán, 1909-től Baján, 1911-től Péterrévén szolgált mint káplán. Ezt követően hosszabb ideig volt adminisztrátor Bácsborsódon.
(Forrás:  *Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár)

június 2.

25 éve, 1990. június 2-án hunyt el Gyimesi Lajos pedagógus, gyógypedagógus, költő. Császárrétpusztán született 1913. augusztus 25-én. Apja uradalmi tanító volt. Mosonmagyaróvárott végezte a gimnázium első három osztályát. Miután árvaságra jutott, Kecskemétre került a tanítók árvaházába, és a kecskeméti piarista gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1930 és 1935 között a Kiskunfélegyházi Állami Tanítóképzőbe járt, itt szerzett tanítói oklevelet. Ifjú korában sportolt, középtávfutásban Kiskun bajnokságot nyert.

Gyimesi LajosHárom évig betonmunkásként, szárvágó napszámosként és ínségmunkásként dolgozott. Titkári feladatokat látott el a Mosonszentjánosi Társaskörben, munkatársa volt a Mosonvármegye című lapnak. 1938-ban a győri Kovách Pál Irodalmi Társaság tagjai közé választották.

1938-ban kinevezték állami kisegítő tanítónak a kecskeméti tanyákra (Szentkirály, Borbás, Lakitelek, Szikra). Előbb helyettes, majd kinevezett tanító lett. Már korán érdeklődést mutatott az irodalom iránt, kapcsolatba került Darvas Józseffel és Móra Ferenccel is. Verseit több antológiába is beválogatták, színdarabjait amatőr együttesek adták elő.

A II. világháborúban végig katonai szolgálatot teljesített, hadifogságba esett. 1947-ben Keszthelyen telepedett le. Általános iskolában tanított, és rábízták a gyógypedagógiai osztály vezetését is. Elvégezte a gyógypedagógiai tanfolyamot, majd a Gyógypedagógiai Főiskolát is. 1953-ban öt dunántúli gyógypedagógiai tanulmányi felügyelői teendők ellátásával bízták meg. 1954-ben átvette Zalaszentgróton a Gyógypedagógiai Intézet vezetését. Irányítása alatt az iskola és kollégium kiemelkedő eredményeket ért el, elismert pedagógia műhellyé vált, ő maga pedig szaktekintéllyé. Számos cikke jelent meg szakfolyóiratokban, Bárczy Gusztáv, az akkori legtekintélyesebb gyógypedagógus is elismerte munkáját és barátjaként tisztelte.

1974-ben vonult nyugdíjba, azután Keszthelyen élt. Munkásságát Munka Érdemrenddel ismerték el. Visszahúzódva élt, írásait, verseit nem rendezte sajtó alá. 1990-ben halt meg gégerákban, sírja a keszthelyi temetőben található. 2004-ban Zalaegerszegen, a Fogyatékkal Élők Nappali Intézetét róla nevezték el.
(Forrás:  *Keszthelyi Életrajzi Lexikon)

június 3.

75 éves Tóth Antal rendőrfőkapitány, ügyvéd. 1940. június 3-án Kecskeméten született. Eredetileg MÁV alkalmazott volt, majd a Belügyminisztérium dolgozója lett. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon őrmesteri rangban, járőrként kezdte szolgálatát 1962-ben. Közel 30 évvel később, 1991-ben már mint vezérőrnagy főkapitánnyá nevezték ki. Közben elvégezte a Rendőrtiszti Akadémiát és a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát. Nyugdíjasként Kecskeméten ügyvédként praktizált.

1966-ban lett a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja. 1980-tól 1985-ig városi tanácstag, 1985-től 1990-ig országgyűlési képviselő, az Interparlamentáris Unió és a Honvédelmi Bizottság tagja volt. Kitüntetései: a Közbiztonsági Érem és a Haza Szolgálatáért Érdemérem különböző fokozatai, Kiváló Szolgálatért Érdemrend, Kiváló Rendőr, Aranygyűrű, Díszkard, Dísztőr és 75. születésnapja alkalmából Díszszablya.
(Források:  *Magyar nyitány, 2007  *Katona József Könyvtár)

június 5.

25 éve, 1890. június 5-én született Safrankó Emánuel politikus, tanár. Hat osztályt végzett, majd kitanulta a molnármesterséget, és segédként dolgozott Bereg vármegyei falvak kisebb malmaiban, illetve Kecskeméten. Az első világháború előtt Budapesten, a Gizella malomban kapott munkát. 1908-ban ott lépett be a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba és a szakszervezetbe. Az első világháborúban a fronton harcolt. 1919-ben csatlakozott a Kommunisták Magyarországi Pártjához.

A Tanácsköztársaság idején, Kecskeméten a direktórium vezetője és a helyi népgazdasági tanács elnöke volt, másodmagával irányította a várost. A kommün bukása után a megtorlás elől Csehszlovákiába emigrált. A csehszlovák párt alapító tagjai közé tartozott, később mint a legális kommunista párt közép-szlovákiai titkára dolgozott. 1924-től 1929-ig a központi bizottság tagja volt, és bekerült a törvényhozásba is. Kommunista tevékenységért többször letartóztatták, egy 1929. évi háborúellenes tüntetés miatt több hónapos börtönbüntetésre ítélték. Betegen szabadult.

Mao Ce-tung kínai elnök és Safrankó Emánuel magyar nagykövet
Mao Ce-tung kínai elnök és Safrankó Emánuel magyar nagykövet
(1950, Budapest)

1930-ban a Szovjetunióba távozott, ahol hamarosan helyreállt az egészsége. 1932-től Harkovban káderképző iskolát végzett. 1934-től 1938-ig Moszkvában a Vörös Akadémia hallgatója volt, a világgazdasági és világpolitikai karon szerzett diplomát. Ezt követően tanárként dolgozott. A második világháború kitörése után az Urálban alakult önálló csehszlovák zászlóalj tisztje lett. A dandárrá, majd hadtestté fejlődött katonai egység részt vett Szlovákia, valamint Cseh- és Morvaország felszabadításában.

1945-től többekkel együtt Magyarországon folytatta politikai pályáját. 1945 tavaszán kinevezték az MKP kecskeméti területi bizottsága titkárává. 1945. június 24-én Kecskemét küldötteként beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Az MKP májusi konferenciáján, május 21-én póttagként került be a központi vezetőségbe. Az 1945. novemberi választások után a kommunista kézben lévő belügyi kormányzat kinevezte az erősen kisgazda érzelmű Vas vármegye főispánjává. 1946. január 19-i főispáni beiktatásán, mint közellátási kormánybiztos, harcot hirdetett az árdrágítók és feketézők ellen. Az 1947 júliusában megalakult városi és megyei tervbizottság elnöke lett, a törvényhatósági jogot kapott Szombathely főispánjává is megválasztották, és kinevezték az augusztus végi parlamenti választások biztosává. 1947 novemberében rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri rangban külügyi szolgálatra rendelték. 1947 decemberétől 1949 decemberéig a szófiai külképviseletet vezette, majd a nem sokkal korábban kikiáltott Kínai Népköztársaságba küldték. 1953 decemberéig állt a pekingi követség élén. Diplomáciai pályájának utolsó állomáshelye Berlin volt, 1957. január 16-án távozott posztjáról. 1956. december 31-ével nyugállományba helyezték.
(Források:  * Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány adatbázisa  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Magyar Életrajzi Lexikon  *Történelmi Tár)

június 6.

Rácz Attila50 éves Rácz Attila "Cicero" táncművész, koreográfus-rendező. 1965. június 6-án Budapesten született. Középiskolai tanulmányait Kecskeméten, a Katona József Gimnáziumban végezte, majd a Magyar Táncművészeti Főiskolán, illetve a Debreceni Egyetemen szerzett diplomát. A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes táncosaként (háromszoros, örökös aranysarkantyús táncosként), majd az együttes művészeti vezetőjeként, később a dunaújvárosi Bartók tánctagozat alapítójaként, majd művészeti igazgatójaként dolgozott. 2005-től 2007-ig a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója volt. Elismerései: Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Arany Sarkantyús Táncos cím, Magyar Köztársaság Ezüst Keresztje. A Martin György Néptánc Szövetség tagja.
(Források:  *Borsod Online  *Ki Kicsoda Magyarországon) 

június 9.

150 éve, 1865. június 9-én hunyt el Fejes János ügyvéd. Kecskeméten született. 1842-től dolgozott ügyvédként a hírös városban, és bekapcsolódott a város közéletébe is. 1845-ben a választott közönség tagja lett. Nagy erőfeszítéseket tett a szabad királyi városi cím eléréséért. Közreműködésével Kecskemét több pusztát tudott megszerezni örök áron, vagy haszonbérbe. Egyik előmozdítója volt az 1844-ben — országos viszonylatban elsőként — szervezett kecskeméti mintagazdaságnak.

1848-ban az alföldi várost képviselte a megyegyűlésen, részt vett a nemzetőrség szervezésében. Az 1848. június 18-i országgyűlési képviselőválasztáson jelöltként lépett fel, de ellenfelei Kossuth Lajos megválasztásával megbuktatták. Kossuth nem fogadta ugyan el a mandátumot — így Fejes Pest képviselője lett —, ellenzői mégis célt értek, sikerült őt félreállítaniuk a politika porondjáról. Kossuth azonban értékelte emberi, politikai kvalitásait, mert 1848. szeptember 25-én, mikor toborzó körútján Kecskeméten járt, Fejest városi népfelkelési biztosnak nevezte ki. 1849 decemberében már a rögtönítélőszék esküdtje volt. 1850. február 10-től Pest megyei törvényszéki ülnök volt. 1861-ben Kecskeméten a központi választmány elnökeként az országgyűlési képviselőválasztást irányította.
(Forrás:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon)

június 10.

70 éves Áron László színművész. 1945. június 10-én, Kecskeméten született. 1972-ben végezte el a Színiakadémiát. Négy évadot töltött a veszprémi Petőfi, egyet a szolnoki Szigligeti Színházban. 1977-től a kecskeméti Katona József tagja volt. Áron László"Ruszt József és Gábor Miklós személye vonzott ide, akikkel nagyszerű munkatársi és baráti kapcsolat alakult ki (VII. Gergely, Oszlopos Simeon). Itt játszottam többek között Horgas ujjú Jakabot a Koldusoperában, Ogaref Ivánt a Sztrogof Mihályban."

1980-tól a veszprémi Petőfi Színházban játszott. 1982-ben a győri Kisfaludy Színházba szerződött. 1983–tól a zalaegerszegi Hevesi Sándor, 1986–1988 között a József Attila Színház, 1988–1992 között a Szegedi Nemzeti, 1992-től a Békés Megyei Jókai Színház tagja volt. A 2003/2004-es évadtól a Miskolci Nemzeti Színházban játszott. Napjainkban a Soproni Petőfi Színház társulatának tagja.

Színházi szerepei mellett a filmes szakma is foglalkoztatta. "Pályafutásom során néhány magyar filmben is részt vettem, például Sára Sándor 80 huszár című alkotásában. Az amerikai filmesek jobban elkényeztettek, mert legalább húsz alkalommal bíztak rám szerepet. Dolgoztam David Hammingsszel, partnere lettem Ben Kingsley-nek a Bűn és bűnhődésben, Geraldine Chaplinnek a Jézus és Máriában, Gerald Depardieunak a Cyranoban, tavaly pedig a Koldus és királyfiban egy orvost játszottam Allan Battes oldalán. Látható vagyok a Napoleon című francia filmben is."
(Forrás:  *Miskolci Nemzeti Színház)

Dúl Antal70 éves Dúl Antal filozófus, teológus, kultúrtörténész. Kecskeméten született 1945. június 10-én. Általános iskoláit szülővárosában végezte, a Kodály Iskolában csellózni is tanult. 1959-től Budapesten, a Fáy András Gimnázium diákja volt. Tanulmányait 1967-től a Római Katolikus Hittudományi Akadémián folytatta. 1973 és 1993 között az MTA könyvtárában dolgozott. Szellemi irányultságát tekintve spirituális szabadságot hirdető, egyházi dogmatikától mentes tanító. „Másként gondolkodását” 1968-ban, Hamvas Bélával történt személyes találkozása és az író haláláig tartó kapcsolata alapozta meg, amely az évtizedek alatt a hamvasi életmű kiváló ismerőjévé és közvetítőjévé tette. Az 1990-es évek elejétől kezdve a tradicionalista, metafizikai bölcselettel foglalkozó körök (például a Hamvas Kollégium) rendszeres előadója. 1998 óta saját alapítású könyvkiadóját működteti Medio Kiadó néven, amely Hamvas Béla műveinek kiadására jött létre, és amely az életműből eddig huszonhét kötetet publikált.
(Forrás:  *MEDIO Kiadó)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

 

 

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu