főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. február 28.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2015. május 1-15.

május 5.

Andó Ilona50 éves Andó Ilona néprajzkutató, művésztanár. Kiskunfélegyházán született 1965. május 5-én. 1983-ban Baján, az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán tanító, 2000-ben Budapesten, a Magyar Táncművészeti Főiskolán néptánc-pedagógus, 2005-ben a Szegedi Tudományegyetemen közoktatási vezető és szakvizsgázott pedagógus diplomát szerzett. 2002 és 2007 között Szegeden a néprajz szakot, míg 2008 és 2011 között az ELTE Európai Ethnológia Doktori Iskoláját végezte el. 1991 és 2000 között Kecskeméten, a Rákóczi Ferenc Általános Iskola néptánctanára, 2000-től a Magyar Táncművészeti Főiskola tanára, 2001-től 2009-ig Kecskeméten, a Hírös Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, tánc- és néprajztanára, 2006-tól 2008-ig a SZTE tanára volt. Jelenleg a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán tanít, az intézmény táncegyletének vezetője. Kiemelkedő szakmai eredményének tartja a Hírös Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapjainak megteremtését, vezetését; a „Bújj, bújj zöldág” című néptáncos oktatófilm rendezését, szerkesztését; a „Patakoknak vizei” című népzenei kazetta rendezését; a „Visszanéztem félutamból” népzenei CD szerkesztését; az Aprók tánca – táncos, játékos műhelyfoglalkozás megalkotását, vezetését. Élő néphagyományunk címmel ismeretterjesztő előadássorozatot hozott létre. A NAT néptánc tantárgy módszertani képzési rendszerének megalkotásában is részt vett. A Magyar Etnokoreológiai Társaság és az MTA Mozdulatelemzési Kutatócsoport alapító tagja, a Magyar Néprajzi Társaság és a Martin György Néptáncszövetség tagja, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület regionális szervezetének vezetőségi tagja. 2001-ben elnyerte a MTA-Martin Alapítvány pályadíját. 2011-ben Dékáni dicséretet és Kodály Zoltán-díjat kapott.
(Forrás:  *Ki Kicsoda Kecskeméten)


május 7.

Kőrösi Tibor60 éves Kőrösi Tibor turisztikai újságíró. Kecskeméten született 1955. május 7-én. Tanulmányait a Jókai Mór és a Zrínyi Ilona Általános Iskolában kezdte, majd a Katona József Gimnáziumban folytatta. Később gépjármű villamosműszerész és gépjárművezető szakoktató végzettséget szerzett, illetve a Budapesti Gazdasági Főiskola falusi és agroturizmus fejlesztés szakát is elvégezte. 1983-tól a FŐTAXI Autókölcsönző kecskeméti irodavezetője volt. 1991-ben CAR-avan Utazás és Autókölcsönzés néven saját vállalkozást indított, amely közel 20 éven át sikeresen prosperált. A Kecskemét és Térsége Turisztikai Egyesület alapítója, elnöke, a MÚOSZ Borászat és Hungaricum Szakosztályának titkára, a Megújuló HANGYA 2010 Szövetkezet alapító tagja, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület tagja.
(Forrás:  *Ki Kicsoda Kecskeméten)


május 8.

Török Istvánné F. Tóth Emília 85 éves Török Istvánné F. Tóth Emília nyugdíjas tanítónő. Szentesen született 1930. május 8-án. 1949 Kecskeméten, a Bethlen Kata Leánylíceum és Tanítóképző Intézetben érettségizett, majd a Bajai Tanítóképző Intézetben levelező tagozatos hallgatóként szerzett diplomát. 1960-tól Kecskeméten tanított: előbb a Kisfái Általános Iskolában, azután 26 éven át az I. számú, később Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolájában. A nevelés, oktatás egységében mindig arra törekedett, hogy tanítványainak minden óra élmény legyen, ezért volt eredményes munkássága. Szaktárgyi és szavalóversenyekre, kulturális seregszemlékre kiváló eredménnyel készítette föl a gyerekeket. Tanítói munkásságáért több elismerést is kapott: Kiváló Úttörővezető (1974), MT Kiváló Munkáért (1980), Úttörővezető Érdemérem (1983), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1985), Kecskemét Városért Oktatási Díj (2009).
(Forrás:  *Ki Kicsoda Kecskeméten)

Bognár István70 éves Bognár István építészmérnök, nyugalmazott osztályvezető. Izsákon született 1945. május 8-án. Tanulmányait Pécsen végezte: 1959-től a MüM 508. számú Vájártanuló Intézetében, 1962-tól a Bányaipari Aknászképző Technikumban, 1973-tól az Építőipari Műszaki Főiskola magasépítési szakán tanult. 1999-ben közigazgatási szakvizsgát is szerzett. 1959-től a Mecseki Szénbányáknál, 1962-től a Mecseki Uránérc Bányánál dolgozott. 1966 óta Kecskeméten él. Előbb a BÁCSTERV szerkesztője, tervezője, azután közel húsz évig Kecskemét Városi Tanácsa Műszaki Osztályán közmű koordinátor, előadó, csoportvezető, majd építési osztályvezető volt. 1991-től 2005-ig Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mérnöki és Környezetgazdálkodási Osztályán építési csoportvezetőként, 1993-tól irodavezetőként dolgozott. Kiemelt figyelmet fordított az 1991-ben jóváhagyott városrendezési terv karbantartására, a város fejlődését akadályozó szabályozási elemek módosítására. Kezdeményezte a hiányzó részleges rendezési tervek készítését. 2002-ben elindította a város új településrendezési tervének készítését. Kezdeményezte, szervezte és ellenőrizte a Szentháromság-szobor restaurálását. Rendszeresen szerepelt a KTV-ben és a Gong Rádióban. Írta és szerkesztett a Kecskemét város adottságai, lehetőségei, érték és erőforrásai című műszaki dokumentumot, Kecskemét gazdasági programja 1999-2002 közötti időszakra szóló „Városfejlesztési és Városüzemeltetési” fejezetét. A Megyei Jogú Városok Szövetsége Településfejlesztési és Urbanizációs Bizottsága és a Kecskeméti Városszépítő Egyesület korábbi, a Bács-Kiskun Megyei Építészkamara jelenlegi tagja. 1981-ben ÉVM kiváló munkáért elismerést kapott, 2003-ban Az Év Kecskeméti Köztisztviselője lett.
(Forrás:  *Ki Kicsoda Kecskeméten)


május 12.

25 éve, 1990. május 12-én alakult meg az Első Kecskeméti Lions Club. A civil szervezet tagjai olyan nők és férfiak, akik önként vállalkoztak arra, hogy mindennapi munkájuk elvégzése mellett idejüket, energiájukat lakóhelyük és az emberi közösségek humanitárius szolgálatának szentelik. Jószolgálati tevékenységet folytatnak, pénzadományokat gyűjtenek és más emberbaráti szolgálatokat tesznek azért, hogy segítséget nyújthassanak a szükséget szenvedő embereknek. Így például minden év adventjén filléres börzét rendeznek a baráti és testvérklubok – Klosterneuburg Babenberg LC, München-Solln LC és Eckental LC – adományaiból, karácsonyi csomagokat készítenek és osztanak szét a rászorultak között, a  farsangi időszakban jótékonysági bált szerveznek, ruhaneműt és egyéb adományokat juttatnak el a Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat, az Alfa Szövetség és a Családsegítő Központ részére. A Kodály Iskolát is támogatják anyagilag, az általuk kapott összeget az intézmény hangszervásárlásra és külföldi turnék lebonyolítására fordítja.

Filléres vásár a Piarista Gimnáziumban
(Fotó: Sipiczki Sándor)

A klub által létrehozott Első Kecskeméti Lions Club Közhasznú Alapítvány ösztöndíjjal támogat főiskolás, illetve egyetemista rászoruló fiatalokat. Korábbi ösztöndíjasaikból többek között főiskolai adjunktus, agysebész, ideggyógyász és zenetanár is lett. A klub által létrehozott „Élet cukrosan” Közhasznú Alapítvány a cukorbetegeket segíti anyagilag. A kapott összeget mérőműszerek vásárlására és toboroztatásra használják fel. A Vakok és Gyengénlátók Egyesületét is készpénzzel, évi 250.000,- Ft-tal segítik. Emellett a két kecskeméti Lions Clubbal közösen részt vesznek a nemzetközi Lions Ifjúsági Táborok lebonyolításában. A tábor résztvevői: olasz, finn, török, indiai, német, spanyol, amerikai, svéd fiatalok. Ezek közül többen rendszeresen kecskeméti családi vendéglátásban részesültek egy hétig. A résztvevők beszámolója alapján az ország több helyszínén zajlott tábor egyik legsikeresebb napjait töltötték itt.
(Forrás:  *Kecskeméti Lapok)


május 13.

275 éve, 1740. május 13-án született Henyey Vincze László piarista pap-tanár. A rendbe 1759. október 18-án, Privigyén lépett be, majd 1762-ben Vácon az alsóbb osztályban tanított. 1763/64-ben Kecskeméten volt diák, bölcsészetet hallgatott. 1766-tól Nyitrán teológiát tanult, azután ugyanott 1767. április 5-én misés pappá szentelték föl. 1768-ban Vácon a Theresianum prefektusa, 1769 és 1975 között a gimnázium felsőbb osztályainak tanára volt. 1776-ban Debrecenben teológiát tanított. 1777-től 1788-ig gróf Károlyi Antal fiát, Károlyi Józsefet nevelte Vácon és Bécsben, halála után pedig egy ideig ennek István fiával foglalkozott; munkáját is neveltje számára írta. 1790-ben világi pap lett. Fő műve: Rövid beszélgetések olyan gyermekeknek hasznokra, a kik már olvasni tudnak és gondolkodni kivánnak tanulni.
(Forrás:  *Szinyei: Magyar írók élete és munkái)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

Otthona Kecskemét irodalmi életének központja volt

Az első színész, aki Mikhál bánt játszotta

Csak a zene szépségét látta

A teljesség felé törekvő játékos próféta

A Kopaszkutya operatőre

Szerette a békét, de a kegyeskedést megvetette


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu