főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. július 15.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2015. október 16-31.

október 18.

Bábel Balázs65 éves dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke. 1950. október 18-án Gyónban született. Édesapja gazdálkodó, édesanyja postai tisztviselő volt. Az általános iskolát szülőfalujában, Gyónban végezte, érettségi vizsgáit a kecskeméti piarista gimnáziumban tette le. Ezt követően a váci egyházmegye kispapja lett. Főpásztora az egri szemináriumba küldte. Harmadéves papnövendékként már a Budapesti Hittudományi Akadémia hallgatója volt, papságára a Központi Szemináriumban készült. 1976. június 19-én Endrey Mihály váci püspök szentelte pappá Vácott.

Első kápláni állomáshelye Valkó volt, majd 1978-tól Tápiószecsőn és Tóalmáson, 1980-tól 1984-ig Budapest-Pestújhelyen, 1984-1990 között Budapest-Pacsirtatelepen szolgált. Teológiai doktorátust 1983-ban szerzett Budapesten. 1990-ben a budapesti Központi Szeminárium prefektusa, 1992-től ugyanitt spirituális lett, emellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának nappali és levelező tagozatán tanított, de a piarista növendékeket is oktatta.

1997-től a váci Borremeo Szent Károly Papnevelő Intézet rektora és az Egri Hittudományi Főiskola levelező tagozatának igazgatója. 1997-ben a szentatya pápai kápláni kitüntetéssel ismerte el munkásságát. A lelkipásztori munkában a kateketika és a felnőtt hitoktatás terén szerzett nagy tapasztalatokat. 1981-től a Regnum Marianum papi közösség tagja. Megalakulásától tagja az Ökumenikus Baráti Társaságnak, aktív résztvevője az Ökumené folyóirat szerkesztőbizottságának. Püspöki jelmondata: Pro regno Dei - Az Isten országáért.  "Amíg gyermek voltam, mindig egy nagy »majd«-ban éltem, most az emberélet útjának felén túl olykor hajlandóságot érzek arra, hogy a múltat idealizáljam. A keresztény realitás az, hogy nem vágyódik a megszépített múltba, nincsenek önámító reményei a jövőről, de nem is fél tőle. Úgy él a jelenben, hogy a napi kihívásoknak próbál megfelelni, ahogy Jézus mondja ugyanekkor: »Elég a napnak a maga baja.« Egész életünkre szólóan pedig, keressétek elsősorban Isten Országát, és az Ő igazságát. De hol van Isten Országa? Nem terület, hanem személyes találkozás, ahol Isten és az ember ügye találkozik, ez pedig a szeretet. A szeretet az a valóság, ami egyszerre isteni és emberi, ideig való és örök, földi és mennyei, aki ezt keresi és gyakorolja, az a megboldogult II. János Pál pápa szerint a szeretet civilizációját építi."

1999. február 24-én nevezték ki coadjuktor érseknek. 1999. március 10-én szentelték fel. Püspökké szentelése 1999. április 10-én Kalocsán történt. Első ünnepi szentmiséjét 1999. május 13-án tartotta a kecskeméti katolikus Nagytemplomban. 1999 júliusától a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke.

2001-ben a "Város Kulcsa" kitüntetésben részesült. 2002-ben Bács-Kiskun Megyéért Díjjal jutalmazták. 2005-ben "Ladánybene Díszpolgára" címmel ismerték el munkásságát. 2008-ban a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma Márton Áron Emlékéremmel tüntette ki. 2009-ben a Mindszenty-emlékérmet, 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, illetve Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díját vehette át.
(Források:  *Egy csepp emberség  *Katona József Könyvtár  *Ki Kicsoda Kecskeméten  *Magyar Nemzet, 1999)


október 21.

Szappanos Károly150 éve, 1865. október 21-én Szadán született Szappanos Károly, a Szappanos család mentora, családi adatok gyűjtője és rendezője.

Édesapja lelkész volt, a kecskeméti gimnázium elvégzése után Budapesten ő is teológiát végzett. Papi oklevelét 1888-ban vehette át. Közben középiskolai tornatanári oklevelet is szerzett, és népiskolai tanítói vizsgát is tett Nagykőrösön, 1889-ben. Később segédlelkész volt Fóton és Kecskeméten, rendes lelkész Dunabogdányban 1890-től 1897-ig, majd főgimnáziumi tornatanár Hódmezővásárhelyen 1897-től 1904-ig. Ezt követően ismét Kecskeméten szolgált, hitoktató lelkész volt több mint 20 éven át, 1925-ig, amikor nyugdíjba vonult. 1945-ben hunyt el. Kiadott könyvei: A Szappanos Család (Családi feljegyzések, anyakönyvi és levéltári adatok alapján magánhasználatra). Kecskemét 1940.; Kecskemét Régi Nemes Családai, Kecskemét 1944.
(Forrás:  *Katona József Könyvtár)

125 éve, 1890. október 21-én született Fehérvári Erzsébet festőművész. 1912-től a Kecskeméti Művésztelepen alkotott. Később Budapesten és Párizsban voltak tárlatai, szerepélt az 1916. évi San Francisco-i világkiállításon is. Arc- és tájképeket, csendéleteket festett. A II. világháború előtt férjével Amerikába költözött, mindketten a chicagói Notre-Dame Egyetemen tanítottak.
(Forrás:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon) 


Sántha Károlyoktóber 22.

175 éve, 1840. október 22-én Kecskeméten született Sántha Károly evangélikus lelkész, költő, egyházi író.

Iskoláinak java részét szülővárosában végezte. Kecskeméti tanárai, Obernyik Károly és Bulcsu Károly buzdították a költészetre. Pesti teológiai tanulmányai után 1866-ban Sárszentlőrincre ment káplánnak, majd 1876-tól 34 éven át ugyanott lelkészként szolgált.

Egyházi és világi lapok közölték költeményeit, dolgozatait és cikkeit. Az Arany János által szerkesztett Koszorú című folyóiratban is publikált. Ódájával első díjat nyert a Katona József születésének századik évfordulójára meghirdetett pályázaton. Számos imakönyv és verseskötet szerzője, a Dunántúli Énekeskönyv több mint száz egyházi énekét tartalmazza.
(Forrás:  *Válogatás Bács-Kiskun megye irodalmi vonatkozásaiból)

90 éve, 1925. október 22-én Izsákon született Mihala Ferenc mérnök, címzetes egyetemi docens.
Mihala Ferenc1951-ben a BME Gépészmérnöki Karán szerzett diplomát, majd 1969-ben a BME Vegyészmérnöki Karán korróziós szakmérnöki végzettséget szerzett. Később a Hallei Egyetemen (NDK) folytatta tanulmányait, 1972-ben hegesztőmérnök diplomáját ott kapta. 1951-től Miskolcon, a Nehézipari Műszaki Egyetemen tanított, 1953-tól adjunktussá léptették elő.  1963 és 1972 között a Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyár mérnöke volt, 1970-től a hegesztéstechnikai csoportot irányította. 1972-től a Vegyépszer Tiszakécskei Gyárában műszaki és gazdasági tanácsadóként, a műszaki fejlesztési csoport vezetőjeként dolgozott, 1986-tól a cég nyugdíjas főmunkatársa volt. 1974-ben az ún. titánprogram vezetőjeként kidolgozta a titánfém feldolgozásának módszereit. Számos hegesztéstechnikai kutatás vezetője és szabadalom kezdeményezője, a plazmavágás technológiájának kidolgozója, alkalmazója volt. 1988-ban alapítványt hozott létre a műszaki felsőoktatásban végzős hallgatók diplomamunkájának támogatására. Szakmai cikkei, tanulmányai műszaki folyóiratokban jelentek meg.

1956 októberében a Diákparlament tanácsadója volt. Részt vett az egyetemi rádió és az egyetemi zászlóalj felállításában. November 2-án megalakította a Nagy Imre-kormányt támogató Észak- és Kelet-Magyarországi Nemzeti Tanácsot, amelynek elnökévé választották. 1957 augusztusában 15 év börtönbüntetésre ítélték, 1963. március 26-án amnesztiával szabadult. Bűntelenül büntetve címmel az 1951-es izsáki kulákper történetét 2008-ban írta meg.

Mérnöki munkájáért, valamint az 1956-os eseményekben való aktív részvételéért számos elismerést kapott: Paksi Atomerőmű Építéséért, Munka Érdemrend Ezüst Fokozata, Alkotói Díj, Kiváló Újító elismerés arany fokozata, Eötvös Lóránd-díj (1996), Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2002), Izsák Város Díszpolgára (2004), Nagy Imre Érdemrend (2006), Szabadság Hőse Emlékérem (2006), 2013. november 17-én hunyt el.
(Forrás:  *Ki Kicsoda Kecskeméten)


október 24.  

Bodonhelyi József50 éve, 1965. október 24-én hunyt el Bodonhelyi József református lelkész, teológiai tanár. 1909. március 15-én Fülöpszálláson született. 1928-ban Kecskeméten végezte a középiskolát. A debreceni (1928-1932), a helle-wittenbergi (1932-1933) és az aberdeeni (1933-1934) teológiai akadémián tanult. Skóciában bölcsészdoktori (1936), Debrecenben vallástanári (1937) és teológiai doktori oklevelet szerzett, majd 1941-ben magántanári vizsgát tett. Orgoványon és Debrecenben volt lelkipásztor 1939-től 1941-ig. 1941-től a budapesti teológiai akadémia rendes tanára lett, majd a Kálvin téri egyházközség lelkipásztora 1961-től 1965-ig. Az aberdeeni teológiai akadémián díszdoktorrá avatták.

1965. október 24-én hunyt el. Ravatalánál Szamosközi István így méltatta: „Élete utolsó szolgálatáig lelkiismeretes, gondos és precíz, minden munkája egy-egy befejezett opus, amit a műgond fémjelzett.”
(Források:  *Magyar Életrajzi Lexikon  *Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái  *Katona József Könyvtár)


október 26.

300 éve, 1715. október 26-án született Horváth Benedek Simon piarista tanár, hitszónok. Korponán bölcseletet, Nyitrán teológiát hallgatott. Ezt követően Kecskeméten, Tokajban és Debrecenben az alsóbb osztályokban tanított. 1735. október 18-án lépett a rendbe, majd 1746-ban pappá szentelték. Ezután Nyitrán a Königsacker grófi háznál nevelő, majd Besztercén tanár, közben 1756-57-ben Kecskeméten hitszónok volt. 1760-ban újra az alföldi városban működött. 1776-ban már betegen jött Kecskemétre, ahol azután egy év múlva meghalt. Magyar nyelvtana kéziratban maradt.
(Forrás:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon)

75 éve, 1940. október 26-án Kecskeméten hunyt el Vállaji Sipos Ida költő, író.
1869. szeptember 23-án született. Főként vallásos költeményeket írt, amelyeket fővárosi és vidéki lapok közöltek. A Magyar Szó állandó munkatársa volt, írásai többek között a Vasárnapi Újságban, a Pesti Naplóban és az OrszágVilágban jelentek meg. Mesék és képek című elbeszéléskötetét, valamint költeményeit Kecskeméten adták ki. A Vasárnap Újság 1908-ban így elemezte költeményeit: Finom és mély női lélek nyilatkozásai e versek; a lira hagyományos eszmeköréből valók tárgyaik, legtöbb azonban köztük a lírai reflexió. Valamennyi azt a benyomást teszi, hogy költő, a ki gondolta és érezte őket, de sokkal kevésbbé költő, a ki megirta. Azon az uton, melyen az agytól a papirosig vezet s a mely alighanem a leghosszabb út a világon, többnyire ép azt hullatta el a költőnő, a mi a versben a fődolog: az érzés friss spontaneitását, az előadás meleg közvetlenségét, a szó és gondolat szerves, egy test kapcsolatát.

Vállaji Sipos Ida 1940. október 26-án a hírös városban hunyt el. Az országszerte ismert kecskeméti írónő halála mély részvétet keltett, az elhunytról a Kecskeméti Lapok is megemlékezett. „Istenáldotta tehetség, gazdag lélek, nagy írói készség: óh, hírnévben és anyagiakban is mily hatalmas eredményt érhetett volna el ezekkel a tulajdonságokkal V. Sipos Ida, ha más, hangosabb és elevenebb természetű körbe született volna bele, nem pedig egy sokévszázados református lelkészi családba, melynek legékesebb, de a mai világfelfogásnak nem mindenben megfelelő legjellemzőbb tulajdonsága a szerénység. V. Sipos Ida élete utolsó korszakát Kecskeméten töltötte el, írásai a Kecskeméti Lapok és a Reformátusok Lapja hasábjain sokszor megtalálták az utat az olvasó szívéhez.”
(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Kecskeméti Lapok, 1940  *Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái  *Vasárnapi Újság, 1908)


október 29.

Bulyovcsity Gabriella50 éves Bulyovcsity Gabriella okleveles építész, belsőépítész. Zomborban született 1965. október 29-én.

1980-tól Szabadkán, a Svetozar Marković Gimnáziumban, 1984-től a Szarajevói Egyetem Építész Karán tanult, építész, magasépítő tervező mérnök diplomáját 1989-ben vehette át. Férjével, Bulyovcsity Róberttel, aki szintén a bosnyák fővárosban végzett mint építész, belsőépítész, 1992-ben, a délszláv háború idején költöztek Kecskemétre. 1994 óta közös családi vállalkozásukban, a kecskeméti székhelyű Estetica Architect Bt.-nél dolgozik. Számos családi ház, étterem, turisztikai és ipari létesítmény, műemléképület tervezésében, generálkivitelezésében vett részt. Munkáit, lakberendezői terveit elsősorban a racionalitás jellemzi. Hobbija a torna, a varrás és az orchidea-nevelés.  
(Forrás:  *Ki Kicsoda Kecskeméten)


október 30.

Prof. dr. Lett Béla70 éves prof. dr. Lett Béla okleveles erdőmérnök, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának tanára. Kecskeméten született 1945. október 30-án. A soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán végzett 1970-ben. 1987-ben doktorált, 1990-től a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, 1998-ban habilitált. A Kiskunsági Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság gyakornoka, kutatómérnöke volt 1970-től 1977-ig, majd ugyanott a Fafeldolgozó Üzem vezetője 1977-től 1983-ig. 1983 óta a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen tanít. 2000 óta egyetemi docens, 2012 óta professor emeritus. Erdőgazdálkodási és faipari üzemszervezési és vezetési kérdésekkel foglalkozik. Jelentős eredményeket ért el az erdő és fafeldolgozó gazdaságok belső mechanizmusának elemzése terén. Szakmai munkájáért számos elismerést kapott: Vállalat kiváló dolgozója (1974), Alföldi Erdőkért Emlékérem (2002), KEFAG Emlékérem (2003), Pro Silva Hungariae (2010).  
(Források:  *Katona József Könyvtár  *Nyugat-magyarországi Egyetem)

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu