főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 6.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2016. április 1-30.

április 13.

200 éve, 1816. április 13-án Kecskeméten született Szegedi A. Kilit ferences szerzetes. Iskoláit szülővárosában végezte, teológiai tanár lett, majd 1858-ban zárdafőnök Szécsényben. 1885-ben nyugalomba vonult. írásai jelentek meg a Nemzeti Újságban, a Társalkodóban, a Religióban és a Szegedi Híradóban. Kecskeméten hunyt el 1888. július 13-én.
(Forrás:  *Katona József Megyei Könyvtár)

Eötvös Károly író újságíró, ügyvéd, a Függetlenségi Párt politikusa100 éve, 1916. április 13-án Budapesten hunyt el Eötvös Károly író újságíró, ügyvéd, a Függetlenségi Párt politikusa.
Mezőszentgyörgyön született 1842. március 11-én. Jogi tanulmányait Pápán, Kecskeméten és Pesten végezte. 1863-ban részt vett az Almássy-féle összeesküvésben, ezért pár hónapig fogságot szenvedett. 1865-ben Pápán jogakadémiai tanár, majd a kiegyezés után ügyész volt. 1866-ben bírói vizsgát tett. 1872-ben Deák-párti programmal mint országgyűlési képviselő nagy hatású szónoklataival hívta fel magára a figyelmet. Deák Ferenc halála után rövid időre birtokára vonult, de 1877-től mint ellenzéki vezér ismét szerepet vállalt a közéletben. 1883-ban, a hírhedt tiszaeszlári perben az ártatlanul vádoltak védőügyvédjének szerepét vállalta. Ezzel a perrel neve túljutott az ország határain. 1892-ben egy ideig a Függetlenségi és 48-as pártkör elnöki tisztségét töltötte be, rövidesen azonban új ellenzéki pártot alakított. Több fővárosi lap számára dolgozott. Szépirodalmi műveiben, emlékezéseiben, útirajzaiban a reformkort, a 48-as szabadságharcot és a köznemesi liberalizmust lelkesítő példaként ábrázolta. Mesélő kedve és anekdotikus humora tette írásait vonzóvá.
(Forrás:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon)


április 15.

Bárány József főrabbi, egyházi író 100 éve, 1916. április 15-én Kecskeméten hunyt el Bárány József főrabbi, egyházi író. Nádudvaron született 1859. december 11-én. 1877-től 1885-ig a budapesti rabbiképző növendéke volt. 1885-ben avatták bölcsészdoktorrá a pesti egyetemen, 1886-ban pedig rabbivá. Ezt követően debreceni hitszónok, majd budapesti hitközségi tanfelügyelő lett. Innen került Kecskemétre 1890-ben, ahol az izraelita hitközség főbírája, a hírös város főrabbija lett. Jelentősebb munkái Budapesten, Debrecenben és Sárospatakon láttak napvilágot. Halotti beszédei, gyászbeszédei Kecskeméten jelentek meg nyomtatásban.
(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Magyar Zsidó Lexikon) 


április 19.

Varga László nyugalmazott református lelkipásztor80 éves Varga László nyugalmazott református lelkipásztor, a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriumának elnöke. Kecskeméten született 1936. április 19-én. Általános és középiskoláit szülővárosában végezte, majd 1954-től 1959-ig a Budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatója volt. Lelkészi diplomája átvétele után előbb segédlelkész volt Monoron, Seregélyesen, Izsákon, Kunszentmiklós és 1962 és 1966 között Kecskeméten. Ezt követően gyülekezeti lelkészként 10 évig szolgált Tiszakécskén, valamint 32 éven át szülővárosában. 2003 és 2008 között a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökhelyettese volt. Tevékenyen részt vett a Kecskeméti Református Kollégium újraindításában, újraépítésében, 2006-tól 2009 decemberéig az iskolaegyüttes főigazgató-lelkésze volt. Írásait teológiai folyóiratok, egyházi szaklapok, hetilapok közölték.

Évtizedek óta részt vesz a helyi és az országos közéletben. 1980 és 1990 között Kecskemét Város Tanácsának tagja, 1991-től 1998-ig a város önkormányzati képviselője, 2010-től két ciklusban országgyűlési képviselő, a KDNP-frakció tagja volt. 2014 óta az új kecskeméti egyetemi campus beruházója, a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriumának elnöke. Kitüntetései: A Magyar Köztársaság Lovagkeresztje (2007), Pro Urbe díj (Kecskemét, 2008), Kecskeméti Református Kollégiumi Díj (2008), Bács-Kiskun Megyéért Díj (2009).
(Forrás:  *Ki Kicsoda Kecskeméten)


április 26.

Már 125 éve sem volt vitamentes az üzletek vasárnapi nyitva tartása. Akadtak például olyanok – a fűszerkereskedők és a szatócsok –, akik sérelmezték, hogy rájuk nem vonatkozik a tiltás. „A vasárnapi munkaszünetre vonatkozó törvényt úgy várták már a kereskedők és szatócsok is, mint áldásos jótéteményt, hogy legalább egy héten a vasárnap délutánt megülhetik, illetőleg azt a fél napot családjának, nyugalomnak vagy élvezetnek szentelhetik, de fájdalom amily nagy reménység táplált bennünket, ép oly nagy csalódást nyertünk, a lapokban f. hó 18-án megjelent erre vonatkozó miniszteri rendelet által, mely a törvény alóli kivételeket tartalmazza; erre rámondhatjuk: »adtál uram esőt, de nincs köszönet benne«.”
(Forrás:  *Kecskeméti Lapok, 1891. április 26.) 

Tóth István25 éve, 1991. április 26-án hunyt el Tóth István újságíró, a Szolnokon megjelenő Nép Lapja főszerkesztője.

1920. február 8-án Budapesten született. Szülei félévenként tönkremenő szabó kisiparosok voltak. A gimnáziumi érettségit kitüntetéssel tette le, saját erőből, mert elsős korától tanítványai voltak, s ebből fedezte ruházatát, tandíját. Egyetemre akart menni, de fél év után dolgoznia kellett. Azután a katonaság következett, utána pedig munkaszolgálat, hadifogság. Végül újságíró lett Szolnokon. 1956-ban a Nép Lapja főszerkesztője volt, egy cikke miatt azonban letartóztatták. Hét hónapot töltött börtönben, s utána csak egy levéltárban helyezkedhetett el. Az Esztergomi Állami Levéltárban dolgozott 1963-ig, akkor került Kecskemétre, a Petőfi Népe szerkesztőségébe, ahol mint főmunkatárs tevékenykedett egészen 1982-ben történt nyugdíjba vonulásáig. Munkásságát cikkek, riportok, tárcák, krokik, karcolatok százai őrzik az egyre sárguló újságlapokon.
(Forrás:  *Petőfi Népe, 1991)

 

 

 

 

 

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu