főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. július 15.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2016. október 1-31.

október 1.

Dr. Gundel János75 éves dr. Gundel János mezőgazdasági mérnök. 1941. október 1-jén, Budapesten egy, a vendéglátásban dolgozó családba született. A fővárosban végezte általános és gimnáziumi tanulmányait. 1959-ben nyert felvételt az óvári Mezőgazdasági Akadémiára, ahol 1963-ban szerzett agrármérnöki oklevelet. Ezt követően Kecskeméten, a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kutatóintézetben volt gyakornok, majd 1966-tól az Országos Takarmányminősítő és Ellenőrző Felügyelőségen előbb ellenőr, azután fejlesztőmérnök lett. Később, egy átszervezés miatt az Állattenyésztési Kutatóintézetbe került, ahol kutatóként, különböző vezető beosztásokban, 40 évet töltött a takarmányozással általában, de különösen a sertéstakarmányozással, a takarmányvizsgálatokkal és a keveréktakarmány gyártással foglalkozva. Egyidejűleg különböző agrár-felsőoktatási intézményekben volt meghívott, illetve Debrecenben, több mint 10 évig rendszeres előadó. Mintegy húsz éve foglalkozik a humán táplálkozás tudományos és gasztronómiai kérdéseivel is. 1991-ben, az MTA TMB-től megkapta a mezőgazdasági tudományok kandidátusa tudományos fokozatot, majd ennek alapján az egyetemi doktori címet a Mosonmagyaróvári Karon. 1996-ban habilitált, ugyancsak Óváron. Debrecenben egyetemi magántanár és Dr.h.c. címet kapott. Munkásságáért több kitüntetéssel is jutalmazták: MTA különdíj (1983), MÉM különdíj (1985), megosztott MTA-díj (1999), a Debreceni Egyetem tiszteletbeli doktora (1999), Széchenyi professzori ösztöndíjas (2000-2003 között), Tangl Ferenc-díj (2005). 15 könyvnek és több mint 350 cikknek szerzője vagy társszerzője. Pályáját mint főiskolai tanár a Budapesti Gazdasági Főiskola Vendéglátás Intézeti Tanszékének vezetőjeként, éppen 50 év munkaviszony után, 2013-ban zárta le, de mint professor emeritus továbbra is tart előadásokat.
(Forrás:  *EMLÉKKÖNYV (1963-2013) a MOSONMAGYARÓVÁRI AGRÁRTUDOMÁNYI FŐISKOLÁN (a korábbi MEZŐGAZDASÁGI AKADÉMIÁN) 1963-ban végzett okleveles mezőgazdasági mérnökeinek 50. éves találkozójára)


október 3.

70 éves Faddi Istvánné zenetanár, kórusvezető. Kiskunhalason született 1946. október 3-án. Kecskeméten, a Bányai Júlia Gimnázium ének-zene tagozatán érettségizett 1965-ben. Pályáját a Szűts József Általános Iskolában kezdte 1970 és 1972 között, majd 1972-től 1987-ig a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskolában tanított. 1987-től újra a Szűts József Általános Iskolában dolgozott. A Kiskunhalasi Városi Vegyeskar vezetője. 2003-ban megírta a kórus tízéves történetét. A FEDORA Zenei Egyesület elnöke 1997-től 2001-ig. 2001-től a Kiskunhalasi Városi Vegyeskar Zenei Közhasznú Egyesület szervező titkára. 1997-ben PARITÁS díjban részesült.
(Források:  *10 éves a Kiskunhalasi Városi Vegyeskar  *Halasi portrék  *Katona József Könyvtár  *Kiskunhalas Almanach, 2002)


október 7.

A filmhíradó Bács-Kiskun megyei munkatársait, a háromfős csoport munkáját mutatta be 50 éve, 1966. október 7-i számában a Petőfi Népe. „Ök azok, akik mindenütt ott vannak, ahol fontosabb esemény történik. Berreg a kezükben a felvevőgép, éles fényt vet a »karácsonyfa«, az erős izzók sokkarú foglalata. [...] Nem soroljuk itt fel valamennyi munkájukat, de külön elismerés illeti annak a sorozatnak elindítását, amely az énekzenei általános iskolában készül, s feladata a hazai ének-zenetanítás legjobb módszereinek megörökítése, s a tapasztalatok átadása.” 

Munkában a filmhíradó


A pápa a menekültek védelmében címmel egy vatikáni nemzetközi konferenciáról számolt be 25 éve, 1991. október 7-én címoldalán a Petőfi Népe.

II. János Pál pápa és Teréz anya
„Jézus is száműzött volt hazájában, politikai menekült: az egyháznak ezért is szívén kell viselnie a menekültek kérdését — jelentette ki II. János Pál pápa, akinek beszédével zárult vasárnap a menekültek ügyéről a Vatikánban rendezett nemzetközi konferencia. — A szegény országból érkező bevándorlókat nem helyes csupán olcsó munkaerőnek tekinteni, hanem törődni kell emberi  szükségleteikkel, méltóságukkal is — hangoztatta II. János Pál. — A menekültek túlnyomó többsége nem szabad akaratából, hanem kényszer hatására kel útra és hagyja el hazáját: rendszerint az embertelen életkörülmények késztetik erre, vagy politikai üldözés, esetleg vallási, faji hátrányos megkülönböztetés, vagy háború. A gazdagabb nemzeteknek meg kell osztaniuk a szegényebbekkel azt, amijük van, nem alkalmazhatnak megkülönböztető intézkedéseket. A legfrissebb információink szerint Magyarországon harmincezernél több menekült tartózkodik. Fogadásuk, itt-tartózkodásuk figyelemmel kíséréséhez II. János Pál »üzenetét« megfontolandónak tartjuk.”
(Forrás:  *Petőfi Népe, 1991)


október 9.

Bánóczki Béla nyug. okl. mezőgazdasági gépészmérnök, tanár70 éves Bánóczki Béla nyug. okl. mezőgazdasági gépészmérnök, tanár. Jánoshalmán született 1946. október 9-én. Általános iskoláit szülővárosában, a középiskolát Kiskunhalason, a Szilády Áron Gimnáziumban végezte. 1965-től Gödöllőn tanult tovább, az Agrártudományi Egyetemen előbb mezőgazdasági gépészmérnöki, majd mérnök-tanári diplomát szerzett. 1970-től 1971-ig Jánoshalmán a Petőfi Mgtsz gyakornoka, TMK-vezetője, 1971-től 1973-ig a Haladás Mgtsz főmérnöke, 1973-tól 1980-ig a Jánoshalmi Szakmunkás és Továbbképző Intézet tanára volt. 1980-tól Kecskeméten tanított. Előbb a Kocsis Pál Kertészeti Szakközépiskola szakfelügyelő-tanára, azután 1989-től a KÉE Kertészeti Főiskolai Kar Tanszékékének főiskolai adjunktusa, a kertészeti gépek tantárgycsoport vezetője volt. 1995 és 2002 között a Móricz Zsigmond ÁMK-ban (Hetényegyháza), 2002 és 2012 között a Gáspár András Szakközépiskolában tanított. Mintegy 10 éven át érettségi elnök, 1982 és 1989 között szakfelügyelő volt. Országos Tanulmányi Versenyeken Szántóverseny vezető pontozóbírói teendőket látott el kb. 10 éven keresztül, később pedig főiskolai tanítványaival közösen. Kitüntetései: Kiváló Munkáért (1987), Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere oklevele eredményes oktatói tevékenységéért (2005), Kecskemét Megyei Jogú Város vezetése oklevele kiemelkedő oktató-nevelő munkáért (2006)
(Forrás:  *Ki kicsoda Kecskeméten)


október 14.

Csordás Ferenc, a KSC NB II-es labdarúgócsapatának technikai vezetője25 éve, 1991. október 14-én autóbaleset következtében hunyt el Csordás Ferenc, a KSC NB II-es labdarúgócsapatának technikai vezetője. Labdarúgó pályafutása 9 évesen a KTE gyermekcsapatában kezdődött A kecskeméti Béke Téri Általános Iskola tanulójaként úttörő-olimpiai bajnok lett. Katonaként a helyi Mezőfi SE NB II-as gárdáját erősítette, majd 1979-től a KSC NB II-es csapatában játszott 97 bajnoki mérkőzést. Később, 1982-ben még visszatért anyaegyesületébe, a KTE-hez, és 1985-ben ott búcsúzott az aktív játéktól. Labdarúgóként a lelkesedés és a megbízhatóság mintaképe volt. Nála nem számított a meleg, az eső vagy a szél, mindig hozta a tőle elvárható teljesítményt. 1986-tól a KSC labdarúgó-szakosztályánál működött, s jöhetett edzőváltás vagy bármilyen esemény, ő mindig a helyén maradt.
(Forrás:  *Petőfi Népe, 1991)


október 15.

Pálinkásné Kócsó Mária nyugdíjas tanár, karvezető70 éves Pálinkásné Kócsó Mária nyugdíjas tanár, karvezető. Kecskeméten született 1946. október 15-én. 1965-ben szülővárosában, a Katona József Gimnáziumban érettségizett, majd 1969-ben Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola történelem–ének-zene szakán, azután 1976-ban Budapesten, a Magyar Művelődési Intézet felsőfokú karvezető szakán szerzett diplomát. Később Kecskeméten, Budapesten, Pannonhalmán és Angliában Dobszay László és dr. Béres György professzorok egyházzenei kurzusain is részt vett. 1969-től a Kecskemét-Kisfái, 1973-tól az izsáki Táncsics Mihály, 1980-tól a kecskeméti Forradalom Utcai Általános Iskolában tanított. 1987-től 1991-ig megyei ének-szaktanácsadó, 1989-től 1992-ig a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola tanára, 1992-től 1994-ig a Rákóczi Ferenc Általános Iskola szakvezetője, 1994-től 2007-ig az Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnáziumának tanára volt.

Kórusaival - valamennyi Arany Minősítést kapott vagy Év kórusa címet viselt – számtalan hazai és külföldi rendezvényen szerepelt, több rádiófelvételt készített; gyermekcsoportjai számos díjat nyertek, népdalos szólistái megyei és országos 1-3 helyezettek lettek. Részt vett a második kecskeméti ének-zene tagozatos iskola indításában, szervezésében és fejlesztésében. Kórusával 2000-ben Szokolay Sándor: Magyar Karácsony című művét - a szerző jelenlétében - mutatta be. Az Angolkisasszonyok Leánygimnáziuma kórusának előadásáról, melyen a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar működött közre, TV és CD-felvétel készült. A Kodály Zoltán Vegyeskar karvezetője, a Városi Vegyeskar, a Pedagógus Kórus, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és a Régi Zene Együttes (Collegium Musicum) tagja volt. A KÓTA tagja, a Lakó Sándor Kamarazenekar hegedűse, a Civil Kulturális Kerekasztal képviselője. Kitüntetései: Kulturális Miniszteri Dicsérő Oklevél (1975), kulturális miniszter kitüntetése művészeti nevelésért (1980), kulturális miniszter kitüntetése kiemelkedő munkája elismeréséül (1991), KMJV kitüntetése kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért (2000), Kunszt József-díj (2003).
(Forrás:  *Ki kicsoda Kecskeméten)


október 17.

Lassú Tibor, a Kecskeméti Városgazdasági Kft. ügyvezető igazgatója50 éves Lassú Tibor, a Kecskeméti Városgazdasági Kft. ügyvezető igazgatója. Miskolcon született 1966. október 17-én. Szarvason, a DATE Mezőgazdasági Főiskolai Karán szerzett meliorációs üzemmérnöki diplomát 1988-ban, majd Kecskeméten, a HMK Meliorációs Leányvállalatánál helyezkedett el építésvezetőként. Később talajtani szakelőadó lett a Növény és Talajvédelmi Szolgálat Kecskeméti Szolgálatánál. Levelező tagozaton végezte el a Rendőrtiszti Főiskolát és a Pénzügyi és Számviteli Főiskolát. Számítógép-programozó, majd adótanácsadó szakképesítést szerzett. 1999-ben letette a közigazgatási alap és szakvizsgát. A Kecskeméti Rendőrkapitányságon, azután a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon fővizsgálóként dolgozott, 1999. január 1-jétől 2001 októberéig az APEH Bűnügyi Igazgatósága Bács-Kiskun Megyei Nyomozóhivatalának vezetője volt. 2002 júniusa óta a Kecskeméti Városgazdasági Kft. ügyvezető igazgatója.
(Források:  *Katona József Könyvtár  *Városházi ki kicsoda, 2002)


október 23.

150 éve, 1866. október 23-án született Rónai István piarista tanár. Az 1879. évi árvíz után családjával Kecskemétre költözött. Tanulmányait a kegyesrendiek gimnáziumában folytatta. 1884-ben Vácott lépett a rendbe, majd a hírös városban fejezte be iskoláit. Kolozsvárott magyar és latin nyelvből, valamint irodalomból tanári vizsgát tett. Rövid lévai tartózkodása után 1893-tól Kecskeméten volt tanár. Költeményei a Kecskeméti Lapokban és a Kecskemétben jelentek meg. 1895. szeptember 21-én Kecskeméten hunyt el.
(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Szinnyei: Magyar írók élete és munkái)


október 29.

Járások, városok Bács-Kiskun megyébenJárások, városok Bács-Kiskun megyében címmel díszes borítólappal ellátott, 28 oldalas kiadványt jelentetett meg 50 évvel ezelőtt a Petőfi Népe. A lap 1966. október 29-i számában mutatta be a kötetet, melyben a megye korábbi öt évének fejlődését kívánták dokumentálni. Közös munkájukat a szerkesztőség ekként ajánlotta olvasóinak: „Rólunk, magunknak! Szólni Bács-Kiskun fejlődéséről, elismerni munkások, parasztok, értelmiségiek fáradhatatlan alkotó munkáját, ez volt a cél, amikor a Petőfi Népe a közelmúltban sorozatot indított a járások és városok ötéves munkálkodásának és a jövőt formáló tervezgetésének bemutatására. Most, a megyei pártértekezlet tiszteletére valamennyi írást — a Népszabadságban megjelenttel együtt — százezrek küzdelmeit megörökítendő, összegyűjtve adjuk kézbe."
(Forrás:  *Petőfi Népe, 1966)  


október 31.

Charles Taze Russel amerikai lelkipásztor, evangéliumhirdető100 éve, 1916. október 31-én hunyt el Charles Taze Russel amerikai lelkipásztor, evangéliumhirdető, a Jehova Tanúi egyház első vezetője.

1852. február 16-án az egyesült államokbeli, pennsylvániai Allegheny városában született. Később családjával Pittsburgh-be költözött, ahol egy kis csoport élén módszeresen tanulmányozta a Bibliát. Összevetették az egyházak tanításait azzal, amit a Biblia ír. Az így megszerzett ismereteiket könyvekben, újságokban és egy folyóiratban közölték, melynek ma Az Őrtorony hirdeti Jehova Királyságát a címe. Bár ő irányította a bibliai oktatómunkát, és ő volt Az Őrtorony első szerkesztője, nem alapított új vallást. Az volt a célja – ahogy a később Bibliakutatókként ismertté vált csoport összes tagjának –, hogy Jézus Krisztus tanításait hirdesse, és kövesse az első századi keresztény gyülekezet példáját.

A  közösséggé formálódott bibliakutató csoport a Jehova Tanúi nevet már Charles Taze Russel halála után, 1931-ben vette fel. Napjainkban a világ 240 országában hirdetik Isten királyságának a jó hírét, közel 120 ezer gyülekezetben több mint 8 millióan vallják magukat Jehova Tanúinak.

A kecskeméti gyülekezet 1997-ben, a Királyság-terem ünnepélyes birtokbavételekor
A kecskeméti gyülekezet 1997-ben, a Királyság-terem ünnepélyes birtokbavételekor


Kecskeméten is élő közösséggel bírnak, összejöveteleiket az 1996 nyarán adományokból, saját munkájukkal, rendkívül rövid idő alatt felépített Március 15. utcai, mintegy 400 négyzetméter alapterületű Királyság-termükben tartják.
(Források:  *jw.org - Jehova Tanúi hivatalos honlapja  *Petőfi Népe, 1997)


 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu