főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 7.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2017. szeptember 1-30.

szeptember 2.

Muraközy János ügyvéd, festőművész125 éve, 1892. szeptember 2-án, Kecskeméten hunyt el Muraközy János ügyvéd, festőművész, a 19. század második felében Kecskemét város egyik vezető tisztségviselője. 1824. február 8-án született. A kecskeméti református főiskolán Jókai diáktársa és barátja, az író több regényalakjának ihletője volt. Pesten és Bécsben tanult festészetet. 1848-49-ben részt vett a szabadságharcban, mint nemzetőr százados, gerillakapitány, majd honvéd százados. A bujdosás évei után hivatalnok, 1878-tól pedig gazdasági tanácsnok. A parcellázások és a városi szőlőtelep létrehozása révén jelentős szerepe volt a környékbeli szőlő- és gyümölcskultúra fejlesztésében.

Muraközy János örökösei a tulajdonukban levő Muraközy-festményeket és személyes tárgyakat 1973-ban Kecskemét városának adományozták azzal a szándékkal, hogy közkinccsé tegyék, és maradandó emléket állítsanak a város jeles szülöttének. A múzeumba került Muraközy-hagyaték az elmúlt években Muraközy János, Muraközy Jánosné és Nemes Lajosné ajándékozásai révén tovább gyarapodott. Az anyag a Cifrapalotában nemrég megnyitott Muraközy János Emlékszobában tekinthető meg.
(Forrás:  *www.museum.hu)  

Kertész Dezső színművész125 éve, 1892. szeptember 2-án született Kertész Dezső színművész. Iskoláit Aradon végezte, majd Budapesten Pethes Imre magánnövendékeként színi tanulmányokat folytatott. Első szerződését Krecsányi Ignác budai színtársulatával kötötte. Innen Aradra szerződött, és 1915-ig különböző vidéki társulatoknál működött. 1915-től a Vígszínház tagja volt. 1925-től a Király Színház, a Magyar Színház, a Belvárosi Színház és még néhány fővárosi színház színpadán játszott. 1942-ben a Tábori Színházzal a fronton járt. 1945-ben a kecskeméti Katona József Színház hívta meg, de még ebben az évben a Belvárosi Színházhoz szerződött, de hamarosan szilenciumra ítélték. 1951-ben a Madách Színházban, 1953 és 1955 között ismét a kecskeméti Katona József Színházban játszott. Ezt követően a budapesti József Attila Színház tagja lett. 1965. október 18-án hunyt el. Tehetséges jellemábrázoló volt, sihederfigurákkal kezdte, majd komolyabb bonviván- és szerelmes-szerepek után jellemszínész lett. Főbb szerepei: André (Duval: Zenebona); Dorozsmay (Ábrahám P.: Az utolsó Verebély-lány); Tanító (Bródy S.: A tanítónő); János (Molnár F.: Az ördög).
(Forrrások:  *Magyar Színházművészeti Lexikon  *Régi színházi fotók - Mennyei páholy)

 
szeptember 3.

50 éve, 1967. szeptember 3-án Kecskeméten hunyt el Zimay Károly polgármester. A hírös városban született 1875. március 11-én. Középiskoláit a kegyesrendiek főgimnáziumában, az egyetemet Budapesten végezte. Joggyakornok a kecskeméti törvényszéknél volt. 1898-ban került Kecskemét városához fogalmazónak, majd 12 évig rendőrkapitányi állást töltött be. 1915 májusában tanácsnokká választották, ettől kezdve 1922-ig az adóügyi osztályt vezette. Az I. világháború idején sorozási és rekvirálási ügyekkel foglalkozott. 1922 márciusában Kecskemét város polgármesterévé választották. Tervei között szerepelt a város gazdasági egyensúlyának helyreállítása, az állattenyésztés fejlesztése, házhelyek osztása, ipari munkaalkalmak teremtése. A gazdasági válság sok tervét húzta keresztül, de a konszolidáltabb évek alatt néhány értékes eredményt sikerült elérnie: 1925-ben megnyílt az új strandfürdő, 1928-ban újabb városi bérházat adtak át a Rákóczi úton, felépült az új postaépület, a piarista gimnázium, több utcát kiköveztek, a Klebelsberg-féle akció keretében 1927-28-ban több elemi iskolát építettek, a vasútkertben megnyitották a Városi Múzeumot. Polgármesterségének utolsó évében készítették elő az első Hírös Hetet. Nyugalomba vonulásakor — 1934 áprilisában — búcsúbeszédében jelentős eredménynek könyvelte el a tiszaugi Tiszahíd felépítését és a bugaci vasút létrehozását.
(Források:  *Katona József Könyvtár  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon)

 
szeptember 4.

Móricz Zsigmond író75 éve, 1942. szeptember 4-én hunyt el Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő, a XX. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja. A két világháború között többször megfordult Kecskeméten. 1924-ben a hírös város színügyi bizottsága nem engedélyezte Búzakalász című színdarabjának bemutatását, a Kecskeméti Lapok azonban kiállt az író mellett. Kecskemét vendége volt 1926-ban, a magyar gyümölcs napján. Az első Hírős Hét előtt, 1934 júliusában rádióbeszédet mondott Kecskemétről. 1935-ben parcellát vásárolt Kisnyírben, többekkel együtt írótelepet akart létrehozni. 1936-ban a Katona József Társaság vendége volt, látogatását így indokolta: „Nem azért jövök ide, hogy tanítsak, hanem, hogy tanuljak, nem azért, hogy messziről hozott fényképeket mutassak, hanem azért, hogy olajat gyűjtsek a mécsesembe”. Többször írt Kecskemétről. 1940-ben e szavakkal méltatta a hírös várost: „Kecskemét temesse el az Alföldnek egyik legmagyarabb jellemvonását, hogy itt nem lehet semmit megszervezni.”
(Forrás: *Kecskeméti Életrajzi Lexikon) 

 
szeptember 5.

175 éve, 1842. szeptember 5-én Kecskeméten született Szabó Mihály városi alkapitány. Tanulmányait szülővárosa református kollégiumában és a pozsonyi jogakadémián végezte. 1872-ben bírói, 1875-ben ügyvédi vizsgát tett, majd ügyvédi irodát nyitott. Dani Ferenc főispán tiszteletbeli ügyésszé nevezte ki. 1884. december 28-án a tisztújító közgyűlésen városi alkapitánynak választották, 1890-ben állásában megerősítették. Mint alkapitány állandó referense volt az illetőségi ügyeknek, iparügyekben mint elsőfokú iparhatóság működött. Tagja volt a törvényhatósági bizottságnak és a római katolikus egyháztanácsnak.
(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Kecskeméti Nagy Képes Naptár, 1892)

 
szeptember 6.

150 éve, 1867. szeptember 6-án született Ambruszter Sándor piarista tanár. 1886-tól a rend tagja, 1891-től áldozópap volt. 1897-tól Kecskeméten tanított. Előbb mint helyettes, majd 1900-tól a piarista iskola rendes tanára, míg 1921 és 1937 között a női kereskedelmi iskola tanára volt. Cikkei a helyi lapokban jelentek meg. Dolgozatot írt többek között a kecskeméti kegyes tanítórendről.
(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Szinnyei: Magyar írók élete és munkái)

 
szeptember 8.

Szőts Rudolf pedagógus, a kecskeméti Katona József Gimnázium legendás tanára25 éve, 1992. szeptember 8-án hunyt el Szőts Rudolf pedagógus, a kecskeméti Katona József Gimnázium legendás tanára. 1946 februárjában jött Kecskemétre, a piarista iskola tanára lett. Az egyházi iskolák államosítása után a minisztérium megbízásából átvette a gimnázium igazgatását. Ebben a beosztásában 1950. augusztus 31-ig működött, amely tisztségéből saját kérésére mentették fel. Közben 1949-ben Szemerey Andorral együtt felkérték, hogy szervezzék meg és indítsák be a Katona József Gimnáziumot. Itt orosz nyelvet tanított, majd 1953-tól 1957 májusáig igazgatóhelyettes volt. 1956-ban részt vett az iskola forradalmi bizottságának munkájában, ezért 1957 májusában Kisfáiba helyezték. A száműzetés másfél éve alatt borászati szakkönyveket fordított magyarról oroszra. 1958-ban a Bányai Júlia Gimnáziumban kapott állást, majd rövid idő múlva még egyszer visszakerült a Katona József Gimnáziumba, ahonnan 1978-ban mint igazgatóhelyettes ment nyugdíjba.
(Források  *Bács-Kiskun megye múltjából  *Katona József Könyvtár  *Petőfi Népe, 1992  *vitéz Tiszaugi-Szabó Tamás: Papok, piaristák, kegyesrendiek)

 
szeptember 11.

Dr. Mihóczy Rezsőné dr. Lőcsey Mária pedagógus125 éve, 1892. szeptember 11-én született dr. Mihóczy Rezsőné dr. Lőcsey Mária pedagógus. 1916-tól 1930-ig Kecskeméten tanított. Ezt követően Szentesen a kereskedelmi iskola tanára lett, később éveken keresztül közkedvelt és szeretett igazgatója volt az intézménynek. A melegszívű, emberséges, igen nagy tudású tanárnő férjével, Mihóczy Rezsővel a szentesi gimnázium latin-történelem szakos középiskolai tanárával, az iskolai táborozások állandó főszervezőjével, cserkészparancsnokával együtt egész életét a gyerekek között, a fiatalok tanításának szentelte. Mindketten odaadó, nagy tudású pedagógusok voltak. Ars poeticajukat a Horváth Mihály Gimnázium Évkönyvében Bácskai Mihályné így fogalmazta meg: "... szeressétek a fiatalokat, hisz ők az élet, s az életnél nincs szebb, s ezért nagyszerű, ha pedagógus lehet az ember."

 
szeptember 12.

25 évvel ezelőtt Szabó Iván szobrászművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeumában.

Szabó Iván szobrászművész alkotásaiból nyílt kiállításA Munkácsy-díjas, érdemes és kiváló művész – akinek egyik legjelentősebb köztéri alkotása, az 1964-ben elkészült Éneklő lány szobra, a Kodály Iskola előtt látható – két évvel korábban, 1990-ben 300 érméjét és 500 rajzát a kecskeméti intézménynek adományozta. A tárlaton ebből a gazdag anyagból láthattak válogatást a kecskemétiek. A kiállítást ajánló beszédekből a megnyitó résztvevői megtudhatták: Szabó Iván nem „csak” képzőművész, de táncművész, pedagógus és „olvasó művész” is. Érméin a népművészet alapos ismerete, a sport iránti szeretete, életigenlése jelenik meg. Fő motívumai a madarak, a nők és a lovak. Az őt magát is megihlető kínai közmondás alapján nem az utat járó, hanem az utat építő alkotó nem elefántcsont-toronyba elzárkózó művészi magatartást választott több évtizedes pályafutása kezdetén, hanem aktívan részt vett a mindennapi társadalmi életben. Szabó Iván kollekciója napjainkban a múzeum kutatóterében tekinthető meg.
(Források:  *Kecskeméti Lapok, 1992  *Petőfi Népe, 1992)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu