főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. május 29.
   


A nap fotója

Május 29-ea szobrászat napja Magyarországon


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2018. február 1-28.

február

75 éve, 1943 februárjában hunyt el Donáth György költő, újságíró, társadalompszichológus. 1912. november 11-én, Kecskeméten született. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a református gimnáziumban végezte, majd Budapesten jogot hallgatott. Részt vett a baloldali diákmozgalmakban, ezért nem vették fel az ügyvédi kamara tagjai közé. 1934-től a KMP tagja volt, Molnár Erikkel és általában a baloldali értelmiséggel tartott kapcsolatot. Cikkeit a Kecskeméti Lapok is közölte. Társadalom-lélektani tanulmányokat is írt. Az illegális munkásmozgalomban a fővárosban tartott előadásokat, szemináriumokat. 1943 februárjában munkaszolgálatosként a fronton vesztette életét.
(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Magyar Életrajzi Lexikon) 

 
február 14.

100 éve, 1918. február 14-én égett le az első kecskeméti gőzmalom, a József Gőzmalom100 éve, 1918. február 14-én égett le az első kecskeméti gőzmalom, a József-gőzmalom.  A Trombita utca 1. szám alatti Klingert-féle telken már 1857-ben felépítették, de működését csak 1858-ban, József napján kezdte meg. Kezdetben 2 kővel dolgozott és  elszámolásai szerint ezekben az első években naponta 170 mázsa őrlést és darálást végzett. Hat évtizedes működése során azután voltak sikeres időszakai, így például a kiegyezés utáni években, amikor részvénytársasággá alakult, már 5 pár búzaőrlővel, 4 pár kásakővel és 5 hengerszékkel dolgozott. A Kecskeméti Lapok szerkesztője 1970-ben többek között ezt írta: „a malom eredményesen szolgálja az őröltető közönség kényelmét.” A későbbi években hullámzó működés jellemezte, a gyakori korszerűsítések ellenére a hanyatlás jelei is mutatkoztak. A száz évvel ezelőtti súlyos szerencsétlenséggel ért véget a működése.

 
február 15.

Waldapfel József irodalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus50 éve, 1968. február 15-én hunyt el Waldapfel József irodalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus. 1904. október 28-án Budapesten látta meg a napvilágot. 1921-től a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult, 1925-ben ott szerezte meg bölcsészdoktori oklevelét, amelyet 1926-ban magyar–latin szakos tanári képesítéssel egészített ki. Ezt követően közel két évtizeden át, 1944-ig a budapesti Országos Rabbiképző Intézet gimnáziumának tanára volt. A második világháború befejeződése után, 1946-tól a középiskolai tanárképző intézetben, 1948-tól a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanított, 1949-től haláláig az irodalomtörténeti tanszék munkáját irányította. A reneszánsz és felvilágosodás korabeli magyar irodalom egyik legjelentősebb 20. századi kutatója volt. Elsősorban monografikus korszakvizsgálatai jelentősek, többek között Kecskemét szülöttje, Katona József munkásságának, irodalomtörténeti kapcsolatainak és művei beágyazottságának átfogó kutatása fűződik a nevéhez. Elkészítette Katona József művei filozófiai hátterének elemzését, illetve a Bánk bán szerzőjére és munkásságára vonatkozó további kutatásai eredményeként a Katona József-monográfiát.

 
február 17.

Kulifay Zsigmond református lelkész, műfordító150 éve, 1868. február 17-én hunyt el Kulifay Zsigmond református lelkész, műfordító. Debrecenben végezte a teológiát. 1818-ban Mezőtúron rektor, 1823-ban Tiszaigaron helyettes lelkész volt. 1825-ben Kunhegyesre hívták meg lelkésznek, ahol később esperesként is működött. Műfordításai, önálló füzetekben egyházi beszédei jelentek meg. Nyelvészettel is foglalkozott. Magyarra fordította a Biblia Újszövetség részét. Több munkája, így például Széchenyi Blickjének fordítása is kéziratban maradt.

Kulifay Zsigmond Fördős Lajos révén került kapcsolatba Kecskeméttel. Amikor Fördős Különféle viszonyokra vonatkozó papi dolgozatok című gyűjteményét elindította, Kulifay Zsigmondot is közreműködésre kérte. Ettől kezdve szoros baráti és munkatársi viszony alakult ki közöttük, erről tanúskodik Kulifaynak Fördőshöz írt és fennmaradt 58 levele. 84 idegen nyelvű egyházi beszédet fordított magyarra. 1849 és 1858 között egyházi és gyászbeszédei jelentek meg Kecskeméten a Fördős Lajos szerkesztette gyűjteményekben. Írásai a Kecskeméti Protestáns Közlöny egyes füzeteiben is olvashatóak. Főbb művei: Egyházi beszéd a honszeretetről (Kecskemét, 1847); Egyházi beszéd az emberi nem jövőjéről (Kecskemét, 1848).
(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Magyar Életrajzi Lexikon  *Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)

 
február 20.

ZsinagogaAz 1801-ben alakult kecskeméti zsidó hitközség az 1850-es évek végén a korábbinál nagyobb, 600 imaszékes zsinagóga megépítését tűzte ki célul. A kivitelezési munka 1864 májusában indult és hat hónappal később már tető alatt állt a hatalmas építmény. A következő három évben azonban anyagi nehézségek miatt szinte teljesen megállt a munka. Az Országos Izraelita Alap 25.000 forintos kölcsöne kellett ahhoz, hogy 150 évvel ezelőtt 1868. február 20-án folytatódhasson az építkezés. A feljegyzések szerint a külső kőművesmunka 1868. június 10-én teljesen befejeződött, míg a belső díszítéssel és berendezéssel három évvel később végeztek. A zsinagógát 1871-ben avatták fel. Az azóta eltelt közel másfél évszázad során sok viszontagságon ment át. Az 1911-es földrengés a zsinagóga épületében is óriási kárt okozott, a helyreállítást Baumhorn Lipót tervei alapján 1913–1914-ben végezték el, ekkor került a nyolcszögű torony tetejére a korábbi félrebillent hagyma helyett a lótuszbimbó alakú kupola. A második világháború után az épület, melynek lépcsőházában Michelangelo szobrainak tizenöt hiteles gipszöntvénymásolatát helyezték el, a Tudomány és Technika Házaként működött. Az egykori zsinagóga a közeljövőben ismét megújul: Természettudományos Tudástár és Élményközpont létesül benne. 

 
február 23.

Asztalos JánosAz 1860-as évek második felében Kecskemétről indult ki az alföldi parasztság függetlenségi harca. A mozgalom a szegényparasztság tiltakozása volt az 1867-es kiegyezés társadalmi és politikai rendszere ellen, de segítette az egész magyar nép kiegyezésellenességének megerősödését is. A parasztmozgalmat Asztalos János vezette. A kecskeméti ügyvéd - aki a hírös városban elsősorban a kisemberek ügyeit intézte - előbb olvasóköröket szervezett, majd kezdeményezésére 150 évvel ezelőtt, 1868. február 23-án megalakult a Kecskeméti Demokrata Kör. Az ünnepélyes rendezvényen közel 20 ezren vettek részt. A következő hetekben Asztalos János Kossuth Lajos gondolataira hivatkozva számos indítványt, proklamációt tett közzé, melyekben bátran támadta a kiegyezés rendszerét és független demokratikus Magyarországot követelt. A mozgalmat azonban a kormány elfojtotta: a demokrata köröket áprilisban betiltották, országos szervezőit elfogták, a szabadság, testvériség, egyenlőség elve alapján az 1848-as törvények visszaállításáért harcoló Asztalos János is börtönbe került. Jelmondata a kecskeméti Városháza homlokzatán lévő emléktáblán is olvasható: "Küzdök mindazok ellen, akik a nép jogát csorbítani sietnek."

 
február 25.

175 éve, 1843. február 25-én hunyt el Ferenczy Móric városi írnok, tb. levéltárnok. 1822-ben fejezte be tanulmányait. 1823. november 7-én a város tiszteletbeli írnokként alkalmazta. 1827-től dolgozott a levéltárban, az iratok rendezését végezte Drégely István tanácsnok mellett. 1829-től írnok volt, 1833-tól folytatta levéltári tevékenységét. 1837-ben tb. levéltárnoknak nevezték ki. Hunyadi Jánosról írt munkájának kézirata a Nemzeti Múzeumba került.
(Források: *Bálintné Mikes Katalin: Kecskemét város levéltára *Kecskeméti Életrajzi Lexikon) 

 


Aktuális lapszámunk tartalma:

A hazai gyümölcstermesztés fellendítője

A XIX. század nagy mecénása

Második szülővárosának Kecskemétet tartotta

Kiváló jellemszínész és komikus volt

A Köztemető hat évtizede


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu