főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 8.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2014. augusztus 1-15.

augusztus 2.

25 éve hunyt el Pongrácz Tibor ügyvéd, képviselő, a Pest Megyei Nemzeti Bizottság elnöke. Értelmiségi családból származott. Apja állomásfőnök volt Lökösházán. Érettségi után jogi tanulmányokat folytatott Nagyváradon, Budapesten és Szegeden, 1924-ben a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen szerzett diplomát. Kecskeméten ügyvédjelöltként dolgozott, majd bátyjával közös ügyvédi irodát tartott fenn Kunszentmiklóson, emellett önálló helyi ellenzéki pártot is alapítottak. 1930-ban ellenzéki mozgalmukkal az elsők között csatlakoztak a megalakult Független Kisgazdapárthoz. Mindketten részt vettek a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei szervezetek kiépítésében, és ugyancsak mindketten bekerültek a párt országos nagyválasztmányába. 1943-tól Pest megye tiszteletbeli tiszti főügyésze lett. A német megszállás alatt Pest megye déli részén bátyjával együtt az ellenállási mozgalom irányítója volt. A nyilas hatalomátvétel után menekülnie kellett Kunszentmiklósról, Budapesten bujkált. 1944 őszén, a front átvonulása után azonnal bekapcsolódott az FKGP újjászervezésébe, a következő években két ízben képviselővé választották. Mivel nem értett egyet az iskolák államosításával, 1948. június 30-án lemondott a mandátumáról és a pártban, valamint a pártvállalatoknál viselt tisztségeiről, és visszavonult a politikai élettől. 1956 októberében, még a párt hivatalos újjáalakulása előtt, Pest megyében megkezdte az FKGP újjászervezését. November 1-jétől a Pest Megyei Nemzeti Bizottság elnöke volt. 1957 áprilisában letartóztatták, de nem emeltek vádat ellene, a vizsgálati fogságból december 30-án kiszabadult. 1958-ban felfüggesztették az ügyvédi működését, a Központi Statisztikai Hivatalban helyezkedett el. Az 1960-a évek elejétől ismét gyakorolhatta ügyvédi hivatását, 1973-ban onnan ment nyugdíjba.

augusztus 5.

125 éve született Budaváry László tanító, író, költő, politikus. Iskoláit az Alföld neves oktatási és szellemi központjaiban végezte: az elemit Debrecenben, a középiskolát Kecskeméten, míg a tanítóképzőt Kiskunfélegyházán. Csáktornyán, Sárospatakon, Magyarkomjáton és Ungvárott tanított, azután a magyarosítás terén szerzett érdemeiért szolgálattételre a budapesti tanfelügyelőségre rendelték be. Harcolt az első világháborúban, majd hazatérve a Károlyi Mihály nevével fémjelzett mozgalom ellenzékének szervezkedésébe Az Ébredő Magyarok Egyesülete egy csoportja, középen Budaváry László kapcsolódott be és az Ébredő Magyarok Az Ébredő Magyarok Egyesülete egy csoportja, középen Budaváry LászlóEgyesületének egyik vezetője lett. 1920-ban nemzetgyűlési képviselővé választották, a Numerus Clausus vitájában szigorú zsidóellenes intézkedéseket követelt. Ezt követően a Prónay-féle olasz fasiszta mintájú pártszervezésekben vett részt, majd saját pártot alapított. Nevéhez fűződik a „kékingesek” csoportjának létrehozása is.

Az Ébredő Magyarok Egyesülete egy csoportja, középen Budaváry László

Az 1930-as évek végén a nyilas mozgalomhoz csatlakozott, azonban hamarosan annyira kiábrándult Szálasiból, hogy népszerű könyvet írt ellenük. A nyilasokat zöld bolsevikoknak tartotta, „akik Szamuely módjára és Buharin módszerével” akarnak érvényesülni. A II. világháború után letartóztatták, a népbíróság 1945 júliusában 12 évi börtönre ítélte. 1962. október 23-án hunyt el.

augusztus 6.

100 éve született Bakkay Tiborné Bodor Éva tanár, képzőművész, bábos. 1940-től 1958-ig középiskolai tanár volt Kecskeméten, majd 1977-ig a Felsőfokú óvónőképzőben tanított. Évtizedeken át nevelte a kiválóan képzett bábjátékos óvónők nemzedékeit. Fő műve - melyet dr. Bagi Rózsával írt közösen - Az óvodai bábjáték címmel jelent meg 1974-ben. Kecskeméten hunyt el 1988. december 20-án.

augusztus 12.

Tormássy János200 éve hunyt el Tormássy János református püspök, egyháztörténész. 1744. augusztus 12-én Kecskeméten született. Iskoláit szülővárosában és Debrecenben végezte, majd a genfi egyetemen fejezte be. Hazatérve 1771-től 1776-ig Kecskeméten, majd Kiskunhalason volt lelkész. 1790-ben a Dunamelléki Egyházkerület főjegyzőjeként részt vett a budai zsinaton, vezéregyénisége volt a lelkészi kar érdekeit képviselő csoportnak. Ezt követően a pozsonyi országgyűlésen a református prédikátor tisztét töltötte be. 1807-ben püspökké választották. Korának híres szónoka és jeles egyháztörténésze volt. Szónoklataival a vallásszabadság mellett szállt síkra.

Tormássy János
Fritz Mihály alkotása (2006) a kiskunhalasi Csipkeház sétányán

augusztus 14.

100 éve Kecskeméten hunyt el Lőwy Gyula kereskedő. A hírös városban született 1860. január 6-án. Édesapja mellett tanulta meg a baromfi- és gyümölcskereskedést. Jelentős szerepe volt Kecskemét külkereskedelmi kapcsolatainak fejlesztésében. 1872-ben ő kezdte a tojás külföldre szállítását, 1876-tól baromfit is exportált. Az államvasutak vagonjait Lőwy Gyula konstrukciója szerint szerelték fel a szállításhoz. Helvécián 50 holdas szőlő- és gyümölcstelepe, mintagazdasága volt.

(Források:  *Debrecen Online, 2008  *Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái  *iposz.hu  *Jocha Károly: Tornászkarrier a Homokkertből  *Jósa Iván – Károlyfalvi József: A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Kecskeméten  *Katona József Könyvtár  *kecskemet.hu  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Kecskeméti Főiskola  *Kecskeméti Lapok, 2009  *Kecskeméti Nagy Képes Naptár, 1909  *KEFAG Zrt.  *kesport.hu  *Ki Kicsoda Kecskeméten  *Magyar Színházművészeti Lexikon  *Nemzeti Forradalmi Hírmondó  *Névpont  *Nők Lapja Café, 2012  *Történelmi Tár  *Vasárnapi Petőfi Népe, 2004  *Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu