főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. július 18.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2014. július 1-31.

július 5.

80 éve, 1934. július 5-én született Perlaki István színész. 1952-től 1954-ig az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.-nél dolgozott, itt került kapcsolatba a színpaddal mint munkás-színjátszó. A Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után, 1958-ban a kecskeméti Katona József Színházba szerződött. Négy év múlva a Honvéd Művészegyüttes tagja lett, majd három évet ismét a hírös városban töltött. Többek között a Rómeó és Júlia címszerepében, illetve a Bánk bán Ottójaként nyújtott emlékezeteset. 1969-től a veszprémi Petőfi Színházban, 1977-től 1990-ig az Arany János Színházban játszott. Ezt követően az Intervideó művészeti vezetője, 1992-től 1998-ig a Mikroszkóp Színpad tagja, 1994 és 1997 között a színház igazgatója volt. Mintegy 150 alakítás fűződik a nevéhez, elsősorban zenés és prózai darabok hősszerepeit alakította. Gyakran szinkronizál. 1981-ben Jászai Mari-díjat kapott, míg 1997-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki.

Kövesdi Nagy-Gyökössy-Jereb: Két éj Velencében – 1967
(Balogh Rózsa, Perlaki István és Sas József)
 

Kecskeméti élményeiről így vallott: “Akkor még a közönség szerette a színészeket. Különösen igaz volt ez Kecskemétre. A piacon, az üzletekben a legszebb árut kaptuk, a vasútállomás restijében fillérekért ebédeltünk. Válogatnunk kellett a vasárnapi ebédmeghívások között, ahová a színházszerető polgárok invitáltak bennünket óriási lakomákra. (...) Kecskemét életem és pályám kitörölhetetlen része. Jó rá visszaemlékezni ébren és álomban is.”


július 8.

25 éve hunyt el Bognár András helytörténész, irodalomtörténész, műfordító. Madarason született 1932. július 5-én. A kalocsai jezsuita gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián teológiai, az ELTE-n könyvtárosi diplomát szerzett. Budapesten könyvtáros, a Balatonnál idegenvezető és szállodai portás, majd Madarason gazdálkodó volt. 1974-től Kecskeméten a megyei könyvtár munkatársaként dolgozott. Több jelentős forráskiadványt adott ki a történeti nyelvészet és a helynévkutatás köréből. Egyik kezdeményezője volt a Bács-Kiskun megyei földrajzi nevek összegyűjtésének. Számos művet fordított latinból, görögből, németből, angolból, héberből. Felkutatta a kun nyelvemlékek és a kun Miatyánk keleti forrásait. 1983 és 1989 között a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Közleményeket szerkesztette. 1978-ban Csűry Bálint-emlékéremmel, 1987-ben Népfront Munkáért elismeréssel jutalmazták.


július 10.

200 éve született Heszlényi József építész. Iskoláit Szegeden és a budai bölcsészkari egyetemi intézetben végezte, oklevelét 1838-ban szerezte. Ezután visszatért Szegedre, és előbb ácsmesterként, majd építőmesterként dolgozott. 1845-ben az alakuló Szeged-Csongrádi Takarékpénztár részvényese, 1848-ban a külső nagytanács tagja, választott polgár, majd a palánki kerület városi képviselője lett. Világos után Hoffer Károly építésszel megalapította a „Hoffer és Heszlényi" építési vállalatot, amely többek között a szegedi Rendező Pályaudvart, valamint a nyári színkört és az ebből alakított téli színházat építette fel, utóbbiakat a Szegedi Jótékony Nőegylettel karöltve. Ő építette a piarista gimnáziumot és rendházat, valamint az áthelyezett Rozália kápolnát is. 1863-ban a Szegedi-Csongrádi Takarékpénztár igazgató-választmányi tagjává választották. 1879-ben a nagy árvíz idején 30 menekültről gondoskododott. Több háza volt Szegeden, melyek az árvizt is túlélték. Kecskemétről nősült, neje Gömöry Terézia volt. 1895 márciusában hunyt el.


július 12.

75 éve, 1939. július 12-én helyezték örök nyugalomba Gaál Józsefet, a Kecskeméti Kereskedelmi Iparhitelintézet és Népbank nyugalmazott vezérigazgatóját, a pénzintézet igazgatóságának alelnökét. A Kecskeméti Lapok július 16-i számában így búcsúzott a kecskemétiek körében nagy köztiszteletben álló pénzügyi szakembertől: "Hivatás és család szeretetének harmóniáját tükrözte Gaál Józsefnek, a Népbank elhunyt vezérigazgatójának egész egyénisége. Teljes erejét szentelte intézete megizmosodásának, teljes szeretetét övéi boldogulásának. Évtizedeken át hűségesen szolgálta nemcsak a Népbank szolid üzleti politikáját, hanem azon keresztül a város egész gazdasági életét. Ez a közérdeket mindig szem előtt tartó áldásos tevékenység volt mély forrása annak a részvétnek, amellyel életének mélyen sújtott családja iránt a polgárság minden rétegében megnyilatkozott. Július 12-én helyezték örök nyugalomra. Temetésén a Népbank és rokonvállalatainak nevében Fejér Pál dr. emelkedett szavakkal szólott munkájáról, érdemeiről és arról a meleg szívről, amelynek dobogása nyomán nemes érzelmek irányították Gaál József életének földi útját."


július 14.

Jenei Barna50 éves Jenei Barna alezredes, a MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis korábbi megbízott bázisparancsnoka. 1964. július 14-én született. Gimnáziumi tanulmányait Egerben végezte, majd a Kilián György Repülőműszaki Főiskolán repülőgép-vezető diplomát szerzett. Pápán kezdte katonai pilóta pályafutását MiG-21 típuson, majd ugyanitt MiG-23 típuson folytatta. 1999-ben végezte el a Nemzetvédelmi Egyetemet. Ezt követően a veszprémi Légierő Parancsnokságon teljesített szolgálatot repülésbiztonsági főtisztként. 2004 és 2006 között a JAK 52 kiképzőrepülő század parancsnokaként vezette a kanadai képzésre kiküldendő jelöltek kiválasztását. 2006-tól Kanadában repült a repülő iskolán. 2008 márciusa és 2009 áprilisa között a Kabuli nemzetközi repülőtér parancsnokhelyetteseként teljesítette első egyéves misszióját. Hazaérkezése után, a bázis AN-26 szállítórepülő század parancsnokaként dolgozott. 2010 áprilisa és 2011 áprilisa között teljesítette második egyéves misszióját ugyanazon beosztásban, mint azt tette 2008-ban. Ezután Kecskeméten a MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis bázisparancsnok-helyettese, majd megbízott bázisparancsnoka lett. Néhány napja Kecskeméttől elbúcsúzott, következő állomáshelye a belgiumi Mons lesz.


július 20.

60 éves dr. Koszó Tivadar ügyvéd. Kiskunmajsán született 1954. július 20-án. Diplomáját 1980-ban Szegeden, a JATE Általános Jogi Karán szerezte. 1980-tól ügyvédjelölt volt, 1983 óta egyéni ügyvéd. Szakmai jellegű írásai, tanulmányai az Ügyvédek lapja című kiadványban jelentek meg. 1982-ben a Titanic katasztrófája 70 éves évfordulóján az akkor már elhunyt magyar túlélő - Horváth Dénes katolikus pap - húgától kapott dokumentumokkal alátámasztott írása jelent meg a Fejér megyei napilapban. Több mint 30 éve Kecskeméten él. A Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja, az Oktatási Bizottság elnöke. Fia az NB I-es KTE labdarúgója, az NB II-es bajnok (2008), illetve Magyar Kupa-győztes (2011) együttes tagja volt.

Völgyesi Zsolt50 éves Völgyesi Zsolt politikai főtanácsadó, a MÁV FKG Felépítmény-karbantartó és Gépjavító Kft. korábbi ügyvezető igazgatója. Kecskeméten született 1964. július 20-án. Gimnáziumi tanulmányait Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Gimnáziumban végezte, majd Győrben, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola hídépítési és fenntartási szakán szerzett diplomát. Első munkahelye a MÁV volt, a kecskeméti pályafenntartásnál dolgozott szakaszmérnökként hat éven át. Noha 600 műtárgy tartozott a főnökséghez, ezek felügyelete és egyre csökkenő összegből történő karbantartása nem elégítette ki, így váltott és útépítéseken kezdett el dolgozni. Az első években technológus volt, majd végigjárta a ranglétrát, végül a Swietelsky Kft. útépítési vezetője lett. Hat autópálya építésében vett részt különböző beosztásokban. 2010-ben az NFM háttérintézménye, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ főigazgatójává nevezték ki, ahol az Útpénztár kezelése, valamint a teljes közúthálózat vagyonkezelése volt a feladata. 2012 augusztusától a MÁV legnagyobb pályás leányvállalata, a MÁV FKG Felépítmény-karbantartó és Gépjavító Kft. ügyvezető igazgatója lett, a MÁV pályafelújításait és pályakarbantartásait irányította. 2013 októbere óta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium politikai főtanácsadója. A közlekedés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munkája elismeréseként 2014. március 15-én a nemzeti fejlesztési miniszter „A Közlekedésért Érdemérem”-mel jutalmazta.


július 26.

175 éve született Máday Izidor mezőgazdasági szakíró. A magyaróvári gazdasági tanintézetben tanult, utána gazdasági gyakornok, majd számtartó volt vidéken. 1869-től 1904-ig a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumban dolgozott. 1870-ben a Közgazdasági Közlönyt, 1873-ban a Földmívelési Érdekeink és a Falusi Gazda című szaklapokat, 1880-ban a Magyar Föld című gazdasági napilapot alapította és szerkesztette. A Magyar Tudományos Akadémia 1883-ban a nemzetgazdasági bizottság kültagjának választotta. Kiváló szolgálatai elismeréseként 1895-ben miniszteri tanácsos lett. A III. osztályú vaskoronarend, a svéd Wasa- és a francia «pour le mérite agricole» rendek birtokosa volt. 1899. február 17-én magyar nemességet kapott. Tagja volt a Kecskeméti Gazdasági Egyesületnek is. Számos cikkében és könyvében foglalkozott a filoxéra elleni védekezéssel.


július 29.

 125 éve, 1889. július 29-én született Asztalos Lajos sakkozó, nyelvszakos középiskolai tanár. 1912-ben magyar sakkmesteri, 1949-ben nemzetközi mesteri szintre jutott. Az 1913–1936 között rendezett nemzetközi sakkversenyeken számos esetben nyert vagy helyezést ért el. 1946-tól 1949-ig a Magyar Országos Sakkszövetség kapitánya volt, majd ezután 1955-ig a Magyar Sakkszövetség elnöke lett. 1949 és 1956 között a Nemzetközi Sakkszövetség elnökségi tagja volt. Az 1951-től megjelenő Magyar Sakkélet szerkesztő bizottsági tagjaként, főmunkatársaként számos cikket tett közzé e folyóiratban. 1946 és 1947 között ugyancsak írt tanulmányokat a Kecskeméten megjelenő Magyar Sakkvilágba (a Magyar Dolgozók Országos Sakkszövetsége hivatalos lapja). Romanovszki Péter: A megnyitás alapelveiről címmel a Magyar Sakkvilág Könyvtára című sorozatban megjelent tankönyve az ő fordítása volt. Botvinnik győzelme a sakkvilágbajnoki küzdelemben című munkája Kecskeméten jelent meg 1949-ben. Fő műve, a Bán Jenővel együtt írt A sakkjáték elemei című könyv, amely máig a magyar sakkozás „bibliája”.


(Források:  *Andó Gergely: Hatékonyság a karbantartásban  *Borzák Tibor: Emlékszik-e még?  *Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez  *IT-Business Publishing Kft.  *Katona József Könyvtár  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Kecskeméti Kereskedelmi Iparhitelintézet és Népbank zárszámadása az 1939. üzletévről  *Kecskeméti Lapok, 1939  *Ki Kicsoda Kecskeméten  *Magyar Életrajzi Lexikon  *Magyar Közlekedés  *MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis  *Révai Új Lexikona  *Színházi képregény - 100 év Kecskeméten  *Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái  *Új magyar irodalmi lexikon  *Wikipédia, a szabad enciklopédia  *www.jetfly.hu)

TÁMOGATÓINK

     

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu